Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 06-05-2009
Aflevering 9
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe omschrijving van het besluit in bezwaar en beroep Waar heeft u het over?
CiteertitelJBa 2009/107
SamenvattingIn artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is neergelegd dat een bezwaar- of beroepschrift onder andere een omschrijving dient te bevatten van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht. Deze eis lijkt een volkomen vanzelfsprekendheid. Toch blijkt hierover in de jurisprudentie met enige regelmaat discussie te bestaan, temeer omdat de sanctie bij het niet voldoen aan deze verplichting een vergaande kan zijn: men kan niet worden ontvangen in bezwaar en beroep waardoor niet wordt toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de tegen het besluit gerichte gronden. In dit artikel wordt nagegaan hoe in de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt omgegaan met de in artikel 6:5, aanhef en onder c, Awb neergelegde eis. Tevens zal nader worden ingegaan op de betekenis van de verplichting van het geven van een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht in het licht van verschillende soorten besluiten en enkele andere, relevante bepalingen uit de Awb.
Auteur(s)E.J. Govaers
Pagina134-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-04-2009, 200901731/1/H1 en 200901731/2/H1
CiteertitelJBa 2009/108
SamenvattingBelanghebbende. Concurrentie. Eigendomsbelang.

(X e.a. / B&W van Spijkenisse).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Spijkenisse (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Multi-Veste 77 B.V. (hierna: Multi-Veste) vrijstelling en bouwvergunning eerste fase verleend voor het bouwen van een winkelcentrum met parkeergarage en woningen op het perceel plaatselijk bekend Noordkade (voorlopig) te Spijkenisse (hierna: het perceel).
Pagina137-138
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200805742/1/H1
CiteertitelJBa 2009/109
SamenvattingBelanghebbende. Besluit. Toezending. Gemachtigde.

(X e.a. / B&W van Heerlen).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 25 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerlen (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen het gebruik van het pand aan de J.F. Kennedylaan 305 te Heerlen (hierna: het perceel) door Mondriaan Zorggroep als forensisch psychiatrische afdeling voor verslaafden.
Pagina138-138
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1055
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-04-2009, 200803148/1
CiteertitelJBa 2009/110
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang. Exploitatie. Aandeelhouder. Verwevenheid.

(X e.a. / B&W van Zwolle).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwolle (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tank Terminal Zwolle B.V. (hierna: TTZ) een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de op- en overslag van minerale brandstoffen, gelegen op het perceel Katwolderweg 10 te Zwolle. Dit besluit is op 20 maart 2008 ter inzage gelegd.
Pagina139-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200806029/1/H2
CiteertitelJBa 2009/111
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolg. Bevoegdheid.

(X / B&W van 's-Hertogenbosch).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 4 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) naar aanleiding van een verzoek van de stichting Stichting Thuiszorgcentrale IVT (hierna: IVT) om haar te laten participeren in de jeugdgezondheidszorg in 's-Hertogenbosch, medegedeeld dat zij daarvoor niet in aanmerking komt.
Pagina139-140
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1033
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 22-04-2009, 200806754/1/H3
CiteertitelJBa 2009/112
SamenvattingBesluit. Weigering. Ligplaatsvergunning.

(X e.a. / B&W van Gennep).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gennep (hierna: het college) het verzoek van [appellanten] om een ligplaatsvergunning voor een locatie in de Rijksvluchthaven te Heijen (hierna: de Rijksvluchthaven), afgewezen.
Pagina140-140
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200805740/1/H1
CiteertitelJBa 2009/113
SamenvattingBeleidsregels. Inherente afwijkingsbevoegdheid.

(X e.a. / het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-Zuid).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-Zuid (hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd aan [appellant a] vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het vernieuwen en vergroten van een schuur/garage op het perceel [locatie] te Amsterdam (hierna: het perceel).
Pagina141-141
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1054
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200806350/1
CiteertitelJBa 2009/114
SamenvattingBeleidsregels. Inherente afwijkingsbevoegdheid.

(X / de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2007 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de minister) het verzoek van [appellante], alsmede haar vennoten [vennoot A] en [vennoot B] (hierna tezamen: [verzoekers]) om in verband met de tijdelijke sluiting op last van de burgemeester van de [coffeeshop], gevestigd aan de [locatie] te [plaats], ontheffing te verlenen voor 27 werknemers van het verbod van werktijdverkorting, afgewezen.
Pagina141-142
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200805181/1/H2
CiteertitelJBa 2009/115
SamenvattingHandhaving. Afzien handhaving.

(X / het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2005 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: het college) verzoeken van [appellante] om handhavend op te treden tegen illegale dempingen ter hoogte van de [locatie 1] en in de Langeraarse plassen afgewezen.
Pagina142-142
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1068
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200806686/1
CiteertitelJBa 2009/116
SamenvattingHandhaving. Afzien handhaving.

(X e.a. / B&W van Coevorden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Coevorden (hierna: het college) opnieuw beslist op het door [belanghebbenden] gemaakte bezwaar tegen het besluit van 20 juni 2007 tot afwijzing van hun verzoek om handhavend op te treden en [appellanten] (hierna in enkelvoud: [appellant]) onder oplegging van een dwangsom gelast de zonder bouwvergunning gerealiseerde uitbouw van het [restaurant] (hierna: de Gasterij) op het perceel [locatie] te [plaats] te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina142-143
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1076
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 22-04-2009, 200804887/1/M1
CiteertitelJBa 2009/117
SamenvattingHandhaving. Concreet zicht op legalisatie.

(X / GS van Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2007 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) aan [appellante] lasten onder dwangsom opgelegd met betrekking tot een inrichting voor onder andere het bewerken (sorteren) van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval aan de [locatie] te [plaats].
Pagina143-144
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200805810/1/H1
CiteertitelJBa 2009/118
SamenvattingWijziging. Intrekking.

(X e.a. / B&W van Smallingerland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland (hierna: het college) aan de gemeente Smallingerland vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het geheel vernieuwen van drie bruggen op het traject Polderhoofdkanaal in de gemeente Smallingerland.
Pagina144-144
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200805615/1/H2
CiteertitelJBa 2009/119
SamenvattingKostenvergoeding. Bezwaarschriftprocedure.

(X e.a. / de raad voor rechtsbijstand 's-Hertogenbosch).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 6 juli 2006, 15 augustus 2006, 24 augustus 2006 en 25 oktober 2006 heeft de raad voor rechtsbijstand 's-Hertogenbosch (hierna: de raad) twaalf aanvragen om een toevoeging rechtsbijstand van [appellanten] afgewezen.
Pagina144-145
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1065
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 15-04-2009, 200805627/1
CiteertitelJBa 2009/120
SamenvattingBouwvergunning. Wijziging. Privaatrechtelijke belemmering.

(X e.a. / B&W van Zwolle).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwolle (hierna: het college) een lichte bouwvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het gedeeltelijk vergroten van een woning op het perceel [locatie] te Zwolle.
Pagina145-145
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI1051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina146-146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina147-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn