Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 22-05-2009
Aflevering 20
RubriekVooraf
TitelGemiste miljoenen
CiteertitelNJB 2009, 963
SamenvattingBegin deze maand - 7 mei - presenteerde de Europese Commissie de resultaten van de evaluatie van Richtlijn 2003/98/EG. Weinigen zullen direct weten dat het hier om de Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie gaat. De richtlijn is weinig populair, wat ook wel blijkt uit het beperkte aantal reacties dat de Commissie tijdens het consultatieproces ontving: slechts 12 lidstaten en 37 belanghebbende instanties reageerden.
Auteur(s)J.E.J. Prins
Pagina1263-1263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelHet recht op zorg op verschillende manieren geregeld - maar jegens wie heeft de zorgconsument nu eigenlijk rechten?
CiteertitelNJB 2009, 964
SamenvattingDe zorgconsument kan aan het vigerende recht aanspraken ontlenen op beschikbare, toegankelijke, kwalitatief deugdelijke en geschikte zorg. Deze aanspraken vertonen zowel een zekere mate van overlap als lacunes, mede afhankelijk van de wijze waarop de zorgconsument is verzekerd. Voor de zorgconsument is het niet altijd duidelijk wie hij in rechte kan aanspreken en welke rechtsgang(en) hij daartoe moet bewandelen. Afstemming van de verschillende zorgaanspraken en duidelijkheid over de te volgen rechtsgang is dringend gewenst.
Auteur(s)B. Krijnen , A.C. Hendriks
Pagina1264-1272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelThe War on Piracy: rechtspolitieke dilemma's en oplossingen
CiteertitelNJB 2009, 965
SamenvattingDe exponentiŽle toename van piraterij gedurende de afgelopen drie jaar naar 61 piraterijaanvallen in 2008, toont de kwetsbaarheid aan van het ontbreken van een supranationaal strafrechtelijk systeem inzake piraterij. Hoe men ook over het huidige moderne zeerechtsysteem denkt, het enforcement karakter lijkt eenvoudigweg tekort te schieten. Indien toepassing van universele rechtsmacht speelbal blijft van rechtspolitieke belangen en arbitraire invloeden, zou wellicht beter toegewerkt kunnen worden naar een supranationaal strafrechtelijk systeem.
Auteur(s)G.J. Knoops
Pagina1273-1276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEssay
TitelZestig jaar Duitse grondwet. Einigkeit und Recht und Freiheit
CiteertitelNJB 2009, 966
SamenvattingWanneer er ťťn grondwet is die de geschiedenis van een land weerspiegelt, dan is het wel de Duitse. Op 23 mei 2009 is het exact zestig jaar geleden dat deze van kracht werd en daarmee is de huidige duitse grondwet veel succesvoller dan zijn voorganger, de grondwet van 1919. Een belangrijke oorzaak van dit succes zijn de fundamentele verschillen tussen beide constituties.
Auteur(s)K. Haverkort
Pagina1277-1281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekO & M
TitelVakbond mag tegenstrevers uitsluiten
CiteertitelNJB 2009, 967
SamenvattingIn Geschakeld recht, grondrechtenstudies ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van hoogleraar staatsrecht E.A. Alkema, staat de bijdrage 'De vrijheid van vereniging en uitsluiting' van hoogleraar burgerlijk recht A.G. Castermans en lid van de Commissie Gelijke Behandeling mr. M. Van den Brink.
Auteur(s)R. Kooijman
Pagina1282-1282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelAan de slag met concretiserende besluiten van algemene strekking
CiteertitelNJB 2009, 968
SamenvattingIn een historisch getint essay stelt Ruud Kooper de rechtsfiguur van het concretiserende besluit van algemene strekking ten principale ter discussie. Zijn betoog komt erop neer dat concretiserende besluiten van algemene strekking als afzonderlijke categorie overbodig zijn. Hij stelt in plaats daarvan voor om de rechtsfiguur van de zaaksgerichte beschikking ruimhartiger toepassing te geven.
Auteur(s)F. van Ommeren
Pagina1283-1284
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelNaschrift
CiteertitelNJB 2009, 969
SamenvattingTen principale. Mijn artikel was het verslag van een vergeefse zoektocht naar de zin van het onderscheid tussen AVV'en en concretiserende bas'sen. Wat draagr dit onderscheid bij aan rechtvaardigheid, rechtszekerheid, doelmatige theorievorming of andere goede doelen? Niemand heeft het mij ooit kunnen uitleggen. Ook Van Ommeren niet, helaas.
Auteur(s)R. Kooper
Pagina1284-1285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 05-03-2009, 77144/01 en 35493/05
CiteertitelNJB 2009, 970
SamenvattingArt. 2 (recht op leven) en art. 8 (respect voor privťleven). Huisarts heeft patiŽnte niet geÔnformeerd over de ziekte aids bij haar partner, terwijl die persoon ook patiŽnt van deze arts was. Geen schending.

(Colak en Tsakiridis / Duitsland).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 2-1;No violation of Art. 8;No violation of Art. 6-1
Pagina1286-1287
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0305JUD007714401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 05-03-2009, 13353/05
CiteertitelNJB 2009, 971
SamenvattingArt. 10 EVRM. Tijdschriftfoto van prijsuitreiking Formule 1 laat logo's van sponsorende sigarettenmerken zien. Het opleggen van een boete hiervoor vormt een inmenging in de vrijheid van meningsuiting, maar is gerechtvaardigd vanwege het zwaarwegende belang van bescherming van de volksgezondheid.

(Hachette Filipacchi Presse Automobile en Dupuy / Frankrijk).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 10;No violation of Art. 14+10
Pagina1287-1288
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0305JUD001335305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 23-04-2009, C-544/07
CiteertitelNJB 2009, 972
SamenvattingArt. 18 EG-Verdrag - Inkomstenbelasting - Aftrek bijdrage ziektekostenverzekering betaald in andere lidstaten.

(RŁffler).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 april 2009. # Uwe Ruffler tegen Dyrektor Izby Skarbowej we Wroclawiu Osrodek Zamiejscowy w Walbrzychu. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Wojewodzki Sad Administracyjny we Wroclawiu - Polen. # Artikel 18 EG - Wettelijke regeling inzake inkomstenbelasting - Vermindering van inkomstenbelasting in verband met in lidstaat van belastingheffing betaalde ziekteverzekeringspremies - Weigering van vermindering in verband met in andere lidstaten betaalde premies. # Zaak C-544/07.
Pagina1288-1288
UitspraakECLI:EU:C:2009:258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 23-04-2009, C-167/08
CiteertitelNJB 2009, 973
SamenvattingVerordening (EG) nr. 44/2001 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Begrip partij.

(Draka).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 april 2009. # Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik international, VO Sembodja BV en Parc Healthcare International Limited tegen Omnipol Ltd. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hof van Cassatie - Belgie. # Justitiele samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Artikel 43, lid 1 - Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen - Begrip ,partij'. # Zaak C-167/08.
Pagina1288-1288
UitspraakECLI:EU:C:2009:263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 23-04-2009, C-59/08
CiteertitelNJB 2009, 974
SamenvattingRichtlijn 89/104/EG - Merkenrecht - Verzet merkrechthouder tegen wederverkoop prestigieuze waren door discounters.

(Copad).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 april 2009. # Copad SA tegen Christian Dior couture SA, Vincent Gladel en Societe industrielle lingerie (SIL). # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour de Cassation - Frankrijk. # Richtlijn 89/104/EEG - Merkenrecht - Uitputting van rechten van merkhouder - Licentieovereenkomst - Verkoop van met merk voorziene waren in strijd met bepaling van licentieovereenkomst - Ontbreken van toestemming van merkhouder - Verkoop aan discounters - Afbreuk aan reputatie van merk. # Zaak C-59/08.
Pagina1289-1289
UitspraakECLI:EU:C:2009:260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 28-04-2009, C-420/07
CiteertitelNJB 2009, 975
SamenvattingVerordening (EG) nr. 44/2001 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Protocol 10 over Cyprus - Beslissing Cypriotisch gerecht over een stuk grond gelegen buiten de door de regering van Cyprus gecontroleerde zone.

(Apostolides).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 28 april 2009.#Meletis Apostolides tegen David Charles Orams en Linda Elizabeth Orams.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Verenigd Koninkrijk.#Verzoek om prejudiciele beslissing - Protocol nr.?10 over Cyprus - Opschorting van invoering van acquis communautaire in zones waarover Cypriotische regering niet feitelijk gezag uitoefent - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Beslissing die is gegeven door Cypriotisch gerecht dat in door voornoemde regering feitelijk gecontroleerd gebied zetelt en betrekking heeft op buiten dit gebied gelegen stuk grond - Artikelen 22, punt 1, 34, punten 1 en 2, 35, lid 1, en 38, lid 1, van voornoemde verordening.#Zaak C-420/07.
Pagina1289-1290
UitspraakECLI:EU:C:2009:271
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Justitie EG, 30-04-2009, C-531/07
CiteertitelNJB 2009, 976
SamenvattingDe Oostenrijkse regeling van vaste prijzen voor Duitstalige boeken bepaalt dat de uitgever of de importeur verplicht is een eindprijs vast te stellen en bekend te maken, en dat de importeur geen prijs mag vaststellen die lager is dan de eindprijs, verminderd met de belasting over de toegevoegde waarde, die door de uitgever voor de staat van uitgave is vastgesteld of aanbevolen.

(Libro).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 april 2009. # Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft tegen LIBRO Handelsgesellschaft mbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberster Gerichtshof - Oostenrijk. # Vrij verkeer van goederen - Nationale regeling van vaste prijzen voor ingevoerde boeken - Maatregel van gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperking - Rechtvaardiging. # Zaak C-531/07.
Pagina1290-1291
UitspraakECLI:EU:C:2009:276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 14-04-2009, 07/13657
CiteertitelNJB 2009, 977
SamenvattingDe verdachte werd in hoger beroep wegens opzettelijk brandstichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is [...].
Samenvatting (Bron)Benadeelde partij. 1.Verlenen van bijstand. 2. Motivering toewijzen vordering. 3. Herstel proeftijd. Ad 1. Blijkens het pv ttz. is namens de b.p. een verklaring afgelegd. Aangenomen moet worden dat deze verklaring is afgelegd i.h.k.v. het op de voet van art 51e.1 Sv verlenen van bijstand. Onjuist is de aan het middel ten grondslag liggende opvatting dat degene die de b.p. vertegenwoordigt of die de b.p. aldaar bijstaat, slechts onder het verband van een door hem afgelegde eed of belofte een verklaring kan afleggen. Ad 2. De b.p. heeft zich in het geding gevoegd met een vordering ad 11.421. Namens de b.p. is ttz. nader toegelicht dat de schade in feite hoger is dan gevorderd. In het slot van zijn overwegingen komt het Hof in een eigen berekening eveneens tot de slotsom dat het schadebedrag hoger is dan het gevorderde bedrag. Aldus beschouwd is het oordeel van het Hof dat de vordering geheel kan worden toegewezen, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Ad 3. HR ambtshalve: gelet op HR LJN BB3999 heeft het Hof ten onrechte een proeftijd van 3 jaren vastgesteld wat betreft de naleving van de gestelde bijzondere voorwaarde. HR verbetert zelf.
Pagina1291-1292
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH3703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 14-04-2009, 07/12777
CiteertitelNJB 2009, 978
SamenvattingDe verdachte werd in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden en drie jaren ontzegging van de rijbevoegdheid wegens overtreding van art. 6 WW 1994, waarbij twee doden vielen en aan een persoon (zwaar) lichamelijk letsel werd toegebracht.
Samenvatting (Bron)Schuld i.d.z.v. art. 6 WVW1994. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN AO5822. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte een voorrangsweg wilde oversteken tussen 2 van rechts komende tractoren. Daarbij heeft verdachte een kennelijke inschattingsfout gemaakt t.a.v. de afstand tussen de 2 tractoren, althans een (te) groot risico genomen. Bij het optrekken heeft hij vervolgens geen voorrang verleend aan een links komende auto. Verdachte heeft verklaard dat hij die auto in het geheel niet heeft gezien en dat hij de weg wilde oversteken toen de 2e tractor zich aan het begin van de kruising bevond. Gelet op die vaststellingen geeft s Hofs oordeel dat verdachte zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden en dat daarmee sprake is van schuld i.d.z.v. art. 6 WVW1994, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.
Pagina1292-1292
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH3921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-04-2009, 04/4019 WUV
CiteertitelNJB 2009, 980
SamenvattingRedelijke termijn. Zaken in eerste en enige aanleg. Behandelingsduur. Verlenging behandelingsduur in afwachting van arrest Hof van Justitie gerechtvaardigd. De redelijke termijn in zaken waarin de Raad in eerste en enige aanleg recht spreekt bedraagt tweeŽnhalf jaar.
Samenvatting (Bron)Beleid van PUR, inhoudende dat ten aanzien van vol- en halfzigeuners die tijdens de oorlogsjaren in Nederland verbleven wordt uitgegaan van de veronderstelling dat zij, indien zij niet zijn opgepakt, na de razzia's die op 16 mei 1944 in Nederland hebben plaatsgevonden ondergedoken zijn geweest om aan vervolging te ontkomen. Redelijke termijn in zaken die in eerste en enige aanleg bij de Raad komen. Nog redelijk behandelingsduur van 2,5 jaar. Wachten op arrest Hof van Justitie in vergelijkbare zaak rechtvaardigt verlenging behandelingsduur.
Pagina1293-1294
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI2179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 06-05-2009, 200806135/1
CiteertitelNJB 2009, 979
SamenvattingVerzoek aan de Minister van FinanciŽn om de Postbank ontheffing te verlenen van de verplichtig tot identificatie op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening. Verzoeker is belanghebbende bij een besluit over ontheffing. Het belang van verzoeker bij een dergelijk besluit is daarin gelegen dat hij thans niet in staat is zichzelf te legitimeren, waardoor de Postbank zijn identiteit niet kan vaststellen en aldus geen diensten aan hem kan verlenen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 15 december 2006 heeft de minister van FinanciŽn (hierna: de minister) het door [appellant] ingediende verzoek de Postbank ontheffing te verlenen van de verplichting tot identificatie op grond van artikel 2, zesde lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening afgewezen.
Pagina1292-1293
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI2968
Artikel aanvragenVia Praktizijn