Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-05-2009
Aflevering 7317
TitelPubliek domein en de legaliteiseis
CiteertitelGst. 2009, 47
SamenvattingIn een uitspraak van 7 februari 2007 verliet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de in eerdere jurisprudentie aanvaarde opvatting dat de in art. 16 Wegenwet neergelegde beheerstaak ten aanzien van openbare wegen impliceert dat het met die taak belaste bestuursorgaan bevoegd is om belemmeringen van de openbaarheid zonodig met dwang ongedaan te maken. Voortaan wordt dit slechts mogelijk geacht in geval van overtreding door de justitiabele van een specifiek gebods- of verbodsvoorschrift. De in deze uitspraak verlaten jurisprudentie was in de literatuur gekritiseerd, omdat hierin ten onrechte uit een publieke (beheers)taak een publiekrechtelijke bevoegdheid zou worden afgeleid, hetgeen zich niet zou verdragen met de rechtsstatelijke eis van legaliteit, die inhoudt dat daarvoor een specifieke wettelijke bevoegdheidsgrondslag nodig is. Is die opvatting juist, waar het publiek domein betreft? Wat is eigenlijk de functie van de legaliteitseis?
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Pagina231-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-01-2009, 200802759/1
CiteertitelGst. 2009, 48
SamenvattingSluiting horecabedrijf; weigering exploitatievergunning en nachtontheffing; belang bij herstel van goede naam. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 15 december 2006 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) algehele sluiting bevolen voor de duur van een jaar van horeca-inrichting [bedrijf A] aan de [locatie] te [plaats] en de aanvraag van [appellant A] en [appellant B] om een exploitatievergunning en een nachtontheffing voor horeca-inrichting [bedrijf B], gelegen op dezelfde locatie, afgewezen.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina246-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BG9738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-11-2008, 200800587/1
CiteertitelGst. 2009, 49
SamenvattingZakelijk samenwerkingsverband. Ex tunc toetsing. Twee jaar gebruiken van advies. Geheimhoudingsplicht van art. 28 Wet BIBOB. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2005 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) de door [appellante] aangevraagde vergunningen als bedoeld in artikel 95h, eerste lid, van de Algemene politieverordening 's-Gravenhage (hierna: APV) voor de seksinrichtingen in de percelen [locatie sub 1] en [locatie sub 2] geweigerd.
AnnotatorA.E.M. van den Berg
Pagina249-253
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG3393
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-03-2009, 200802708/1
CiteertitelGst. 2009, 50
SamenvattingAfwijzing handhavingsaanvraag. Gebruik bedrijfswoning als burgerwoning. Niet optreden gedurende 27 jaar. Ingrijpende gevolgen verhuizing i.v.m. zwakke gezondheid geen bijzondere omstandigheid. Handhavend optreden niet onevenredig. (Wijchen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wijchen (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen het gebruik van een bedrijfswoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) als burgerwoning door [belanghebbenden] afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina253-254
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH4646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-03-2009, 200803685/1
CiteertitelGst. 2009, 51
SamenvattingAanbrengen brandwerende bekleding aan binnenzijde dak is bouwen. (Stadsdeel Amsterdam-Centrum)
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 28 februari en 20 maart 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam appellante (hierna: De Hoofdstad) aangeschreven voorzieningen te treffen aan de panden aan de Lange Leidsedwarsstraat 115, 117, 119 en 121 te Amsterdam.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina254-256
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BH5553
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-12-2008, 200802088/1
CiteertitelGst. 2009, 52
SamenvattingVrijstelling bestemmingsplan en bouwvergunning. Concentratie van rechtsbescherming. Appellabiliteit vrijstelling. (Lochem)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lochem (hierna: het college) vrijstelling verleend voor het realiseren van drie vrijstaande woningen op het perceel [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina257-258
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BG7187
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 03-09-2008, 200708486/1
CiteertitelGst. 2009, 53
SamenvattingSoevereiniteit Nederlandse staat als publiekrechtelijke bevoegdheidsgrondslag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2005 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de staatssecretaris) de aan Onur Air Tasimacilik A.S. (hierna: Onur Air) verleende toestemming om commerciŽle vluchten van en naar Nederland uit te voeren, tijdelijk opgeschort.
Pagina258-262
UitspraakECLI:NL:RVS:2008:BE9687
Artikel aanvragenVia Praktizijn