Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 26-05-2009
Aflevering 5
TitelBegrenzing van vrijheid in het bestuursrechtelijk bewijsrecht. Bespreking van de preadviezen voor de VAR-jaarvergadering op 15 mei 2009
CiteertitelNTB 2009, 14
SamenvattingOp vrijdag 15 mei 2009 stonden voor de jaarvergadering van de VAR-Vereniging voor bestuursrecht de preadviezen over 'Bewijs in het bestuursrecht: naar een bewijsregeling in de Awb' door D.A. Verburg, R.J. Koopman, R.J.N. Schlössels en Y.E. Schuurmans. Zoals gebruikelijk worden de preadviezen besproken in het NTB. Vanwege de planning van tijdschrift en vergadering is deze bijdrage eerst op de site van de VAR gepubliceerd.
Auteur(s)L.M. Brouwer-Harten , L.M. Koenraad , J.L. Verbeek
Pagina91-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAmerikaanse lessen in bestuursrechtelijk bewijsrecht
CiteertitelNTB 2009, 15
SamenvattingOver de vraag of het bestuursrecht eigen bewijsregels behoeft, de toetsingsintensiteit van de feitenvaststelling en pitloze druiven.

Heeft het bestuursrecht behoefte aan dezelfde typen bewijsregels als het civiele en strafrechtelijk proces? Juist die vraag heeft in de VS veel aandacht gekregen. Auteur gaat in op deze Amerikaanse discussie en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken.
Auteur(s)Y.E. Schuurmans
Pagina100-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelThe need for speed
CiteertitelNTB 2009, 16
SamenvattingWat is de overeenkomst tussen automobilisten, bestuursorganen en bestuursrechters? Zij hebben allemaal moeite met de voorgeschreven snelheid. Automobilisten rijden te snel, bestuursorganen en bestuursrechters werken te langzaam. Dat is natuurlijk geen nieuws. Wij weten al heel lang dat bestuursorganen op grote schaal wettelijke beslistermijnen overschrijden. Klachten over de duur van gerechtelijke procedures zijn zelfs al eeuwenoud.
Auteur(s)N. Verheij
Pagina109-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOude meesters
TitelTim Koopmans, ongeëvenaard als comparatist
CiteertitelNTB 2009, 17
SamenvattingT. Koopman, Vergelijkend Publiekrecht, Deventer 1978.

Op het ex libris staat 30 september 1982. Ik moet het dus voor NLG 63,75 hebben aangeschaft net nadat ik had besloten dat ik geen tentamen Europees recht zou doen. Ik ging voor het nieuwe vak Vergelijkend administratief recht. Bij alle verhuisbewegingen en oprispingen van opruimwoede bleef het steeds fier overeind in de boekenkast. Het voldoet dan ook aan de eisen die ik stel aan een goed boek: het heeft een mooi formaat, omvat rond de 250 pagina's, is in één hand vast te houden, plakt niet aan de vingers, is geestig geschreven en boeit van begin tot einde. Het boek maakte destijds op mij een onuitwisbare indruk. Jammer van die foeilelijke groene kaft. Die werd dan ook in 1986 bij de tweede druk vervangen door een lichtgrijze.
Auteur(s)A.J.C. de Moor-van Vugt
Pagina111-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees bestuursrecht
CiteertitelNTB 2009, 18
Samenvatting1. Bestuurlijke organisatie
1.1. Instellingen en organen van de EU
1.2 Openbaarheid van bestuur
1.3 Toezicht en samenwerking
1.4 Nationale bestuursorganisatie

2. Bestuurshandelingen
2.1 Implementatievragen
2.2 Besluiten

3. Rechtsbescherming
3.1 Stelsel van rechtsbescherming
3.2 Ontvankelijkheidsvragen
3.3 Behandeling van het geschil
3.4 Uitspraken
3.5 Bijzondere procedures

4. Rechtsbeginselen
4.1 Reikwijdte
4.2 De uit de algemene rechtsbeginselen voortvloeiende eisen

5. Handhaving en schadevergoeding.
5.1 Handhaving
5.2 Aansprakelijkheid.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina114-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2009,
Pagina127-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn