TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 27-05-2009
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelNoorderbreedte 52║ 4' 36.71", Oosterlengte 4║ 19' 08.14"
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 180
SamenvattingDat zijn de co÷rdinaten van de plaats waar het zo'n beetje wordt uitgemaakt, op het ministeries van Justitie aan de Schedeldoekshaven 100 te 's-Gravenhage. Voor een gebrek aan medewerking van de volksvertegenwoordiging, gevestigd (hoofdingang) aan het Plein 2 in diezelfde stad, behoeft in de huidige politieke constellatie niet te worden gevreesd en het lijkt er niet op dat de minister van Justitie zijn oren laat hangen naar de wensen van het orgaan aan de Kneuterdijk 1, wat verderop in de hofstad. De respectieve co÷rdinaten laat ik om die reden maar onvermeld.
Auteur(s)H.L.C. Hermans
Pagina180-181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMinister en Raad voor de rechtspraak: bezint eer ge begint! Is concentratie van rechtspraak bij de gerechten in eerste aanleg noodzakelijk?
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 182
SamenvattingUit het conceptwetsvoorstel modernisering rechterlijke organisatie blijkt dat hoog wordt ingezet op specialisatie door concentratie. Mr. M. Jurgens en mr. J.W.M. Tromp bepleiten een gedegen onderzoek naar de voor- en nadelen van specialisatie en concentratie door de Minister van Justitie en de Raad voor de rechtspraak voordat wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.
Auteur(s)M. Jurgens , J.W.M. Tromp
Pagina182-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe ressortparketten hebben bestaansrecht. Van houtskoolschets naar afbraak?
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 189
SamenvattingDe tweede lijn van het Openbaar Ministerie was lange tijd een rustig bezit. Inmiddels is dat niet meer het geval. De vijf ressortsparketten worden samengevoegd tot ÚÚn landelijk OM-onderdeel en steeds vaker klinkt de roep om de officier van justitie die de zaak in eerste aanleg heeft behandeld dat ook in hoger beroep te laten doen. Kennelijk schort er iets aan de tweede lijn. Maar is dat wel zo?
Auteur(s)P.M. Frielink
Pagina189-193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSeniorencriminaliteit. Een verkennend onderzoek
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 194
SamenvattingHet aantal oudere verdachten van strafbare feiten is de laatste jaren fors gestegen. Op 9 april 2009 publiceerde het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie een verkennend onderzoek naar het fenomeen 'seniorencriminaliteit'. Hierin wordt antwoord gegeven op de vraag of er redenen zijn om speciaal beleid of zelfs een apart seniorenstrafrecht in te voeren.
Auteur(s)M. van Turenhout
Pagina194-199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelInterview met liaisonrechters. 'Het belang van het kind vergt dat het niet plotseling uit de vertrouwde omgeving wordt weggehaald'
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 200
SamenvattingIn 2005 heeft de Raad voor de rechtspraak ter uitvoering van verschillende internationale verdragen zogenaamde liaisonrechters aangewezen, die in internationale kinderontvoeringszaken als aanspreekpunt fungeren. Het betreft de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de sector familie en jeugdrecht van de rechtbank 's-Gravenhage. Voor Trema reden voor een interview met deze liaisonrechters, mr. R.G. de Lange-Tegelaar en mr. J.M.J. Keltjens, over hun bijzondere werkzaamheden.
Auteur(s)J.E. van de Bunt , Th.G. Lautenbach
Pagina200-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKwaliteit is een zaak van de professional, rechters aan het roer!
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 205
SamenvattingHet is een onderwerp van groot belang: kwaliteit van de rechtspraak. Wie is het beste in staat de kwaliteit te waarborgen? Ir. P.R.G.M. Becht en mr. P.A.H. Lemaire betogen dat niet de Raad voor de rechtspraak, maar de professional zo veel mogelijk verantwoordelijk moet zijn voor de kwaliteitsagenda.
Auteur(s)P.R.G.M. Becht , P.A.H. Lemaire
Pagina205-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelAmbten en functies, rangen en standen
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 212
SamenvattingSinds 19 december 2008 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig dat strekt tot herziening van de functie- en bezoldigingsstructuur voor rechterlijke ambtenaren. Geen onderwerp dat in de buitenwereld hoge ogen gooit of brede aandacht zal krijgen. Uit het oogpunt van externe oriŰntatie is het dus onbelangrijk, al kom ik op dit aspect nog wel even terug. Voor de interne verhoudingen is het echter wel het vermelden waard. Daarom een korte bijdrage hierover, die zich beperkt tot enkele van de meest in het oog springende onderdelen van het voorstel, in het bijzonder bij de rechtbanken.
Auteur(s)H.F.M. Hofhuis
Pagina212-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelScherzo
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 214
SamenvattingTwee jaar geleden werd van het Scherzo 'Fuck you' op het laatste moment de titel door een geschrokken uitgever in 'De Fuck-you-zaak' veranderd, zodat de vlag de lading niet meer dekte. Toen in Engeland eens een verdachte het laatste woord kreeg en daarop 'Fuck all' mompelde, richtten alle ogen zich op de rechter. Op diens vraag wat hij gezegd had, antwoordde zijn barrister wat ongemakkelijk: 'It was fuck all, your honour'. Een verbaasd 'Are you sure?', was de volgens mij voorbeeldige reactie, 'I could have sworn I saw his lips move'. Wat ik destijds wilde betogen, betrof niet de beledigingen die politiemensen en conducteurs en omstanders moeten kunnen. Zelfs als mensen bij onze binnenkomst blijven zitten, kunnen we maar beter onverschrokken aan het werk gaan.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina214-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignalering
TitelMisbruik, misleiding en misverstanden. Onderzoeksverslag van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken over de periode 2003-2007
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 216
SamenvattingNiet iedere lezer van dit blad zal op de hoogte zijn van het bestaan van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Deze multidisciplinair samengesteld groep is rond de milleniumwisseling door het College van procureurs-generaal in het leven geroepen en moet of kan (al naargelang het soort zaak) door de officier van justitie worden ingeschakeld om bepaalde soorten zedenzaken te beoordelen. Die beoordeling leidt tot een advies om het opsporingsonderzoek al dan niet voort te zetten en/of om al dan niet tot vervolging over te gaan.
Auteur(s)P. van den Eshof , N.M. Nierop
Pagina216-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 217
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina217-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR atueel
CiteertitelTrema, nr. 5, 2009, p. 220
SamenvattingPlannen minister voor gerechtelijke kaart te mager;

HayGroup constateert lifetime salarisachterstand RM;

Aankondiging Programma Summercourse.
Pagina220-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn