Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 29-05-2009
Aflevering 21
RubriekVooraf
TitelMag het een onsje meer of minder zijn?
CiteertitelNJB 2009, 1007
SamenvattingWie vroeger veel in een ouderwetse levensmiddelenwinkel kwam, herinnert zich misschien nog wel de gevleugelde woorden van de bovenstaande titel. Zo'n vraag deed een beroep op het gebruik dat wie een pond kaas wil kopen, ook thuis kan komen met een onsje of vier of zes, al naar gelang de snede van dat moment en de, al dan niet structurele, bias van het winkelpersoneel dat het mes hanteerde.
Auteur(s)C.E. Drion
Pagina1319-1319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-03-2009, 44256/06
CiteertitelNJB 2009, 1013
SamenvattingArt. 3 EVRM. Gebruik van geweld bij arrestatie. Traag onderzoek naar toedracht, uitmondend in oordeel dat zaak is verjaard. Art. 14 EVRM. Racistische motieven bij betrokken agenten? Ondeugdelijk onderzoek. Schending.

(Turan Cakir / BelgiŽ).
Samenvatting (Bron)Violation of Art. 3 (substantive aspect);Violation of Art. 3 (procedural aspect);Violation of Art. 14+3;Non-pecuniary damage - award
Pagina1338-1338
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0310JUD004425606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-03-2009, 32271/04
CiteertitelNJB 2009, 1014
SamenvattingArt. 6 EVRM. Onpartijdigheid van de rechter. Strafzaak. Berechting van verdachte door zelfde rechters die zich hadden gebogen over de strafzaken tegen medeverdachten. Geen schending.

(Poppe / Nederland).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 6-1
Pagina1339-1339
UitspraakECLI:CE:ECHR:2009:0324JUD003227104
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 08-05-2009, 07/13358
CiteertitelNJB 2009, 1015
SamenvattingAntilliaanse zaak. Auteursrecht. Procesrecht. Appellante roept de auteursrechtelijke bescherming in voor haar logo. Het hof oordeelt dat appellante onvoldoende gedocumenteerd heeft gesteld dat zij als rechthebbende op het werk kan worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Antilliaanse zaak. Auteursrecht logo (7-Eleven); maker van het werk?, strekking van bewijsregels van art. 8 Auteursverordening 1913.
Pagina1339-1340
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2956
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 08-05-2009, 08/01359
CiteertitelNJB 2009, 1016
SamenvattingAansprakelijkheid van faillissementscurator q.q. en pro se. X pretendeert rechten op afgifte van een schip.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid faillissementscurator q.q. en in privť uit onrechtmatige daad; bewijsaanbod; onvoldoende gemotiveerd oordeel; verwijzingsinstructie. Cassatie, ontvankelijkheid, partij in zin van art. 398 Rv.?
Pagina1340-1341
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH1191
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200806137/1/H1
CiteertitelNJB 2009, 1017
SamenvattingArt. 9 EVRM, vrijheid van godsdienst. De beperking door een gebruiksverbod, neergelegd in de planvoorschriften, van de rechten als bedoeld in art. 9 lid 1 EVRM vindt haar grondslag in de Wro en op grond van die wet nader vastgestelde regelgeving, daaronder begrepen een bestemmingsplan als bedoeld in art. 10 Wro.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 december 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlist (hierna: het college) Stichting Evangelisch Centrum "De Rivier" (hierna: de stichting) gelast het met het ter plaatse geldende bestemmingsplan strijdige gebruik, te weten het houden van bijeenkomsten, van het pand op het perceel Provincialeweg West 44 te Vlist (hierna: het pand) te beŽindigen en beŽindigd te houden, zulks onder oplegging van een dwangsom.
Pagina1341-1343
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 22-04-2009, 07/968 WAO
CiteertitelNJB 2009, 1018
SamenvattingZogenoemde 45+-regeling. Herbeoordeling. Cohorten. Leeftijdsdiscriminatie. Ongelijke behandeling.
Samenvatting (Bron)Van de aanvankelijk door de wetgever gekozen - voor appellant (die behoort tot de groep van 45 jaar en ouder) ongunstige - leeftijdsgrenzen van 55 en 50 jaar kan niet gezegd worden dat die niet op objectieve en redelijke gronden berust. Niet kan worden staande gehouden dat de tijdelijke ongelijke behandeling niet objectief gerechtvaardigd is.
Pagina1343-1345
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BH0312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-04-2009, 06/3040 AW + 06/4922 AW
CiteertitelNJB 2009, 1019
SamenvattingDienstverband voor bepaalde tijd, verlenging, geen strijd met gemeenschapsrecht.
Samenvatting (Bron)Opeenvolgende tijdelijke aanstellingen. Geen vaste aanstelling. De in de CAO NU opgenomen mogelijkheid een tijdelijke aanstelling op grond van artikel 3.7, eerste lid, onder e, een onbeperkt aantal malen te verlengen, is niet in strijd met enige direct werkende bepaling van Richtlijn 1990/70 EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 1999 (hierna: Richtlijn 99/70), betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst (hierna: raamovereenkomt) inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
Pagina1345-1347
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI2737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 11-03-2009, AWB 09/126
CiteertitelNJB 2009, 1020
SamenvattingVerlening van vrijstelling van het verbod om een winkel op zon- en feestdagen geopend te hebben, ten behoeve van een op het stadsdeel Amsterdam-Noord gericht toerisme.
Samenvatting (Bron)Winkeltijdenwet
Pagina1347-1348
UitspraakECLI:NL:CBB:2009:BH5474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelVan oude bouwwerken en dingen die niet voorbij gaan
CiteertitelNJB 2009, 1012
Auteur(s)J. Teunissen
Pagina1337-1337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekO & M
TitelKieswet kan PVV benadelen
CiteertitelNJB 2009, 1011
SamenvattingAls we de verschillende opiniepeilingen moeten geloven, wacht ons bij de eerstvolgende Tweede Kamer verkiezingen wederom een politieke aardverschuiving. De partij van Geert Wilders, de PVV, staat daarin op ongeveer 30 zetels. Als deze peilingen bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen bewaarheid worden, dan groeit de PVV met ongeveer 20 zetels.
Auteur(s)J.L.W. Broeksteeg
Pagina1336-1337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelCharles Robert Darwin (1809-1882), het privaatrecht en de rechtswetenschap
CiteertitelNJB 2009, 1008
SamenvattingDarwins evolutieleer was in zijn eigen tijd vooral het methodologisch voorbeeld voor de beoefenaar van het (privaat)recht. daarna verdween hij in de mist van de geschiedenis. Maar in de afgelopen tijd heeft Darwins evolutieleer opnieuw de aandacht gekregen binnen het recht. Het Darwiniaanse beeld van variatie, selectie en replicatie wordt uit de kast gehaald. Een wet of een wettelijk geregelde rechtsfiguur waarvan de interne structuur schuurt met de praktijk van deze figuur en die niet is aangepast aan de omgeving (selectie), overleeft de (inter)nationale concurrentieslag niet. Zij wordt niet langer gerepliceerd.
Auteur(s)C. Jansen
Pagina1320-1326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEssay
TitelNormen als uitkomst van natuurlijke selectie
CiteertitelNJB 2009, 1009
SamenvattingDe vraag naar de grondslagen van ons recht kan beantwoord worden door de biologie. het recht vindt zijn grondslag dan in onze genen. Via onze genen en hun manifestatie in onze hersenen waarderen we het doden of bestelen van een groepsgenoot als 'slecht'. Deze morele waardering is in feite een biologische waardering, die samenwerking binnen de groep mogelijk maakt en de individuen binnen de groep beschermt tegen gevaren.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina1327-1331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelVan VI naar VI: strafverzwaring na cassatie?
CiteertitelNJB 2009, 1010
SamenvattingHet moment van 'veroordeling tot vrijheidsstraf' is van belang voor het overgangsrecht van de wet voorwaardelijke invrijheidstelling. Maar is dat moment het moment van de uitspraak of het moment waarop deze onherroepelijk wordt? Voor de veroordeelde die in cassatie is gegaan kan dat nogal wat uitmaken. Beleidsregels hieromtrent van het Openbaar Ministerie bleken niet eens bekendgemaakt richting Hoge Raad, laat staan de advocatuur. Mogelijk zitten er mensen onterecht vast.
Auteur(s)H.M.W. Daamen
Pagina1332-1335
LinkVolledige tekst artikel (daamen-advocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn