Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 29-05-2009
Aflevering 7
RubriekActualiteiten
Titel'Advocaten laten nog te vaak goede Europese argumenten liggen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 226
SamenvattingHet uitdijende Europese gemeenschapsrecht is een thema in de Europese parlementsverkiezingen van komende week. Werkt die groei door in de rechtspraktijk? Drie advocaten over hun ervaringen met het gemeenschapsrecht: Elies Seyger (advocaat bij Holla Poelman Van Leeuwen en hoogleraar Europees bestuursrecht); Marieke van Eik (advocaat vreemdelingenrecht en internationaal recht bij BŲhler Franken Koppe Wijngaarden) en Gerard van der Wal (partner EU & Competition bij Houthoff Buruma in Brussel). Is de rol van het Europese gemeenschapsrecht in hun praktijk groter geworden?
Auteur(s)G.J. Pulles
Pagina226-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelLege-boedel-curatoren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 267
SamenvattingHet symposium van Insolad, de vereniging voor insolventiespecialisten, was driemaal overtekend. Dat kwam door de titel: 'Hoe Haal Ik Geld Uit Een Lege Boedel?'
De lege-boedel-curatoren dromden massaal samen in het zaaltje in Den Haag. Ze waren benieuwd naar het wondermiddel dat geld in het laatje zou brengen en het was een behoorlijke ontgoocheling toen bleek dat het vooral een retorische vraag betrof.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina267-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelCommissie cassatie in belang der wet vraagt om uitspraken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 268
Pagina268-268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Bij de derdenrekening, dŠŠr gebeuren rare dingen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 269
SamenvattingAan het verschoningsrecht hoeft niet te worden getornd, als de Orde maar de advocaten 'die te kwader trouw zijn gewoon ŠŠnpakt'. Dat was midden mei te horen in de Tweede Kamer.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina269-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe recessie; verharding op alle fronten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 270
SamenvattingHebben curatoren de tijd van hun leven? Nou nee, maar Insolvency & Restructuring heeft het wel lekker druk. Jako de Hees is advocaat bij De Brauw en hoogleraar faillissementsrecht, en was de afgelopen drie jaar voorzitter van Insolad, de vereniging van insolventieadvocaten.
Auteur(s)J. Vonkeman
Pagina270-270
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelSarkozy geeft advocaat steun in de rug
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 271
SamenvattingFrankrijk richt de juridische beroepen anders in. Met de aanbevelingen van de Commissie-Darrois moet de Franse advocaat zijn vleugels kunnen uitslaan naar de mondiale markt, maar ook naar concurrerende beroepsgroepen. De advocaat mag in loondienst en moet ook akten kunnen opmaken. De voorzitter van de Nederlandse herbezinningscommissie reageert.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina271-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 272
SamenvattingPositie Hoge Raad;

'Culturele criminologie, een uitdaging!';

NK wielrennen voor juristen;

Rechtsbijstand in vreemdelingenzaken;

NeVER scriptieprijs enegierecht;

Nieuwe ontwikkelingen gelijkebehandelingsrecht.
Pagina272-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelOnze taal
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 273
SamenvattingOp vrijdag 15 mei 2009 vond te Brussel met 12.220 Vlaamse confraters (meer dan 14% van de leden) de advocatendag van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) plaats. De OVB organiseert deze dag, die vergelijkbaar is met ons jaarcongres, eens in de drie jaar. Het onderwerp was 'De Advocaat als ondernemer' of 'There's no business like law business'.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina273-273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelVerschil tussen leven en dood in Zimbabwe
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 274
SamenvattingDe bedreigingen van advocaten in Zimbabwe zijn ook na het aantreden van Tsvangirai in februari van dit jaar aangehouden. De acties van L4L worden ervaren als enorme steun. Wij spraken met Dewa Mavhinga, advocaat te Zimbabwe Human Rights NGO forum. Dewa legde uit onder welke omstandigheden zij hun werkzaamheden moeten verrichten.
Pagina274-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 274
Pagina274-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTijd voor finaliteit. Bestuursrechter wordt actiever
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 276
SamenvattingDe bestuursrechter hoeft helemaal niet zo lijdelijk te zijn als vaak wordt gedacht. Rechter Govaers brengt de mogelijkheden voor finale geschillenbeslechting in beeld, zodat ook de niet ingewijde advocaat de kansen kan grijpen.
Auteur(s)E.J. Govaers
Pagina276-278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestaande verplichtingen in nieuw jasje; verordening op de administratie en de financiŽle integriteit
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 282
SamenvattingDe nieuwe Verordening op de administratie en de financiŽle integriteit (Vafi, 1 juli a.s. in werking) maakt duidelijk wat verstaan wordt onder de financiŽle integriteit van advocaten. Bestaande verplichtingen zijn samengebracht en op enkele punten aangescherpt en soms samengevoegd of opnieuw geformuleerd. De beleidsadviseur licht de veranderingen toe.
Auteur(s)N. Hupkes
Pagina282-285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOpenbaar Ministerie te weinig magistatelijk; nieuwe Wet v.i. benadeelt nůg een categorie gedetineerden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 287
SamenvattingDe Hoge Raad legt een lagere straf op, omdat de procedure tot dan toe te lang duurde, met als gevolg dat de straf onder de nieuwe Wet v.i. wordt verlengd. Wie doet er iets aan?
Auteur(s)P. Dijks
Pagina287-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Natuurlijk heeft de advocaat een rotimago'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 288
SamenvattingDe Orde van Vlaamse Balies roert zich flink in de media, zowel met reclamespotjes om het beroep te positioneren als met free publicity wanneer de Orde zich inzet voor een hoger juridisch doel. De advocaat heeft ook in Vlaanderen een beroerd imago, zegt OVB-voorzitter Jo Stevens. Maar omdat het Grondwettelijk Hof het verschoningsrecht goed beschermt, staat het beroep niet ter discussie bij de wetgever.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina288-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelDigitale rechter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 293
SamenvattingDie zondagmiddag ging hij naar de rechtbank. Op maandag had hij een PR, zoals de geheimtaal van het rooster aangaf., en hij had nog niet de tijd gehad om die voor te bereiden. Het voordeel van een zondagmiddag in het gebouw was de absolute rust, het nadeel de bedompte lucht. Maar hij verwachtte snel op te gaan in de dynamiek van de zaken, zodat hij niet zou blijven hangen in deze en dergelijke spinsels.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina293-293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelOrde - Wet- & regelgeving Permanente Opleiding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 294
Pagina294-295
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelVerordening op de administratie en de financiŽle integriteit
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 296
Pagina296-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelNota van toelichting van de Verordening op de administratie en de financiŽle integriteit
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 299
Pagina299-303
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOrde - Opleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 304
Pagina304-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelOrde - Personalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 308
Pagina308-311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 03-12-2007, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 312
SamenvattingDoor mededeling te doen in een civielrechtelijke procedure over het verloop van de mediation tussen zijn cliŽnt en de klager handelde advocaat in strijd met wat een behoorlijk advocaat betaamt.
Pagina312-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 07-12-2007, 4870
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 312
SamenvattingOvertreding huisregel rechtbank.
Pagina312-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 10-12-2007, 4872
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 314
SamenvattingHet staat een advocaat niet vrij in strijd met de werkelijkheid naar buiten toe de indruk te wekken dat hij deel uitmaakt van een professioneel samenwerkingsverband als bedoeld in de Samenwerkingsverordening 1993. In casu is zulks evenwel niet het geval.
Pagina314-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 07-01-2008, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 316
SamenvattingIn zijn algemeenheid dient de deken geheimhouding te betrachten over hetgeen hij als deken met een hem consulterend advocaat bespreekt.
Pagina316-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Arnhem, 07-01-2008, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 316
SamenvattingAdvocaat heeft de belangen van zijn wederpartij nodeloos en op een ontoelaatbare wijze geschaad.
Pagina316-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 11-01-2008, 4878
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 317
Samenvatting(On)geoorloofd druk uitoefenen door advocaat op wederpartij.
Pagina317-319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWerken in het buitenland: 'Amerikanen zijn handiger in het managen van hun klanten, dat is hier echt het halve werk'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 7, p. 279
SamenvattingCarl van der Zandt (44) is Nederlander, voormalig advocaat bij Nederlandse advocatenkantoren als Van Doorne en Holland Van Gijzen en nu sinds kort voor zichzelf begonnen op Manhattan. Hij vertelt over de cultuurverschillen, New Yorkse praktijken en je eigen advocatenkantoor beginnen in The Big Apple.
Auteur(s)B. Schneemann
Pagina279-280
Artikel aanvragenVia Praktizijn