Juridische Berichten voor het Notariaat

Uitgever Sdu
Tijdschrift Juridische Berichten voor het Notariaat
Datum 06-06-2009
Aflevering Juni
RubriekInhoud
TitelHet proces-verbaal is geen wondermiddel
CiteertitelJBN 2009, nr. 35
SamenvattingHet notariŽle proces-verbaal van artikel 45 Wna (de 'clerical error') wordt door de praktijk nog steeds gezien als wondermiddel; ten onrechte.
Auteur(s)R.J. Holtman
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelSuccesvol beroep op ouderdomsclausule
CiteertitelJBN 2009, nr. 36
SamenvattingUit deze beslissing van het gerechtshof 's-Gravenhage blijkt dat opname van een zogenaamde ouderdomsclausule in een koopovereenkomst door de verkoper wel degelijk zinvol kan zijn.
Auteur(s)W.G. Huijgen
Pagina5-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelZiekte in de zin van artikel 4:953 (oud) BW en 4:59 lid 1 BW
CiteertitelJBN 2009, nr. 37
SamenvattingHof Den Haag 23 december 2008, LJN BG8148.

Een uiterste wil, gemaakt gedurende de loop van de ziekte waaraan erflater komt te overlijden, mag geen beschikkingen inhouden ten voordele van beroepsbeoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg die erflater bijstand hebben verleend aan deze ziekte. Deze bepaling was in het oude recht opgenomen in artikel 953 lid 1 Boek 4 (oud) BW. Het Hof Den Haag heeft over de toepassing van dit artikel arrest gewezen op 23 december 2008, LJN BG8148. Omdat het wetsartikel vrijwel ongewijzigd overgenomen is in artikel 4:59 lid 1 BW is het arrest ook van belang voor het huidige recht.
Auteur(s)J.I. Driessen-Kleijn
Pagina7-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelGemeente weigert toestemming tot splitsing van een erfpachtsrecht
CiteertitelJBN 2009, nr. 38
SamenvattingHof Den Haag 6 januari 2009, NJF 2009/63.

De weigering van een erfverpachter toestemming te geven tot het verleden in verschillende stukken van de grond, of het in appartementsrechten splitsen daarvan, kan slechts marginaal getoetst worden. Gemeente kan door middel van het privaatrecht reeds nu het effect van een in de toekomst te veranderen bestemmingsplan bereiken.
Auteur(s)A.J.H. Pleysier
Pagina9-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelExoneratie voor zichtbare en onzichtbare gebreken door 'in staat van-clausule'
CiteertitelJBN 2009, nr. 39
SamenvattingHR 23 november 2007, NJ 2008, 552/553
HR 25 februari 2005, JOR 2005, 168

De clausule dat de verkochte zaak wordt aanvaard in de staat waarin deze zich bij de koopovereenkomst bevond, kan worden uitgelegd als een exoneratie voor zowel zichtbare als onzichtbare gebreken. Een beroep op een dergelijke bepaling is niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid om de enkele reden dat de verkoper van het gebrek had behoren te weten.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina11-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInhoud
TitelToezicht, tuchtrecht en geheimhouding in het (concept)wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt
CiteertitelJBN 2009, nr. 40
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de gevolgen die het in de titel vermelde wetsvoorstel heeft voor de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de notaris.
Auteur(s)P.C. van Es
Pagina14-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn