Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 17-06-2009
Aflevering 12
RubriekRedactionele bijdrage
TitelSubsidieperikelen in het Awb-tijdperk
CiteertitelJBa 2009/150
SamenvattingTitel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een aantal belangrijke bepalingen over subsidies. Dit artikel heeft als doel de constante jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak voor het voetlicht te brengen. Met name komen de volgende aspecten aan de orde: het subsidiebesluit (rechtsvorm), het subsidieplafond, het opleggen en naleven van verplichtingen, beslistermijnen, het vaststellen en intrekken van subsidies. Ook de Europese dimensie krjgt aandacht.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina186-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200805817/1/M2
CiteertitelJBa 2009/151
SamenvattingBelanghebbende. Wet geluidhinder.

(X / B&W van Valkenswaard).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard (hierna: het college) hogere geluidgrenswaarden als bedoeld in artikel 83, tweede lid, van de Wet geluidhinder vastgesteld ten behoeve van het bouwproject "Hoek Europalaan-Bakkerstraat" in de gemeente Valkenswaard.
Pagina191-192
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200807576/1/M1
CiteertitelJBa 2009/152
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium.

(X / B&W van Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam (hierna: het college) voor zover hier van belang, op grond van de artikelen 4.2.4 en 4.2.11, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam drie locaties op de Bergsingel met locatienummers 7, 9 en 10 aangewezen voor de plaatsing van ondergrondse containers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk afval.
Pagina192-192
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4993
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 03-06-2009, 200808558/1/H3
CiteertitelJBa 2009/153
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang.

(X / B&W van Noordwijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen camping "Le Parage", gelegen aan de Langervelderlaan 43 te Noordwijk (hierna: de camping), afgewezen.
Pagina193-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI6090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200803964/1/M1
CiteertitelJBa 2009/154
SamenvattingBesluit. Erratum.

(X e.a. / B&W van Meerssen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Meerssen (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een houthandel en zagerij op het adres [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 24 april 2008 ter inzage gelegd.
Pagina193-193
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200805960/1/R1
CiteertitelJBa 2009/155
SamenvattingTerinzagelegging. Openbaarmaking.

(X e.a. / GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2008, nr. 1353894, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Deurne (hierna: de raad) bij besluit van 7 november 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Spoorzone" (hierna: het plan).
Pagina194-194
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200807329/1/H1
CiteertitelJBa 2009/156
SamenvattingIndieningstermijn. Aanvang termijn. Verschoonbare termijnoverschrijding.

(X / B&W van Zeist).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist (hierna: het college) [appellant] gelast om binnen één week na verzending van dit besluit de container in de achtertuin van het perceel [locatie] te [plaats] te verwijderen en verwijderd te houden, onder oplegging van een dwangsom.
Pagina194-195
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200807026/1/H1
CiteertitelJBa 2009/157
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Ziekte. Eigen verantwoordelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten (hierna: het college) [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast binnen drie maanden na dagtekening van dit besluit de illegale situatie op het perceel [locatie] te [plaats] op te heffen.
Pagina195-195
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4943
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200805447/1
CiteertitelJBa 2009/158
SamenvattingBeslissing in administratief beroep. Reparatie. Bevoegdheid.

(X / het college van beroep voor de examens van de Universiteit van Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2006 heeft de Examencommissie van de faculteit Economische Wetenschappen en Econometrie (hierna: de Examencommissie) van de Universiteit van Amsterdam de verzoeken van [appellant] om de geldigheidsduur van de tentamens te verlengen en te mogen afstuderen in het doctoraalprogramma, alsmede het verzoek om vaststelling van passende tentamenvoorwaarden voor de opleiding Fiscale economie afgewezen.
Pagina195-196
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 27-05-2009, 200805960/1/R1
CiteertitelJBa 2009/159
SamenvattingLeges. Teruggave leges. Intrekking bouwvergunning. Horen. Redelijke termijn.

(de Stichting Nederlandse Omroep Stichting, h.o.d.n. Nederlandse Publieke Omroep (NPO) / B&W van Hilversum).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2008, nr. 1353894, heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Deurne (hierna: de raad) bij besluit van 7 november 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Spoorzone" (hierna: het plan).
Pagina196-196
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI4981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2009/
Pagina197-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina197-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn