TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 24-06-2009
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelProductienormen en aanspreekbaarheid van de rechter op kwantitatieve prestaties
CiteertitelTrema, nr. 6, 2009, p. 228
SamenvattingIn het aprilnummer van dit blad heeft een van ons beiden een beschouwing gewijd aan de bekostiging van de rechtspraak en de beroepshouding van de rechter. Betoogd is onder meer dat het systeem van bekostiging zoals dit de laatste jaren is ontwikkeld, is bedoeld voor de financiering van de gerechten als geheel. Voor de rechter geldt geen prestatieloon en de gemiddelde behandeltijden die ten grondslag liggen aan de 'prijs' voor bepaalde zaakcategorieŽn zijn nooit bedoeld als dwingende norm voor individuele zaken. 'Wij' - de individuele rechters en de bestuurders in de rechtspraak - moeten ervoor zorgen dat er voldoende tijd beschikbaar is voor behandeling van zaken op een verantwoord kwalitatief niveau.
Auteur(s)H.L.C. Hermans , H.F.M. Hofhuis
Pagina228-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel"Het is echt de mooiste baan van Nederland" Interview met Erik van den Emster
CiteertitelTrema, nr. 6, 2009, p. 231
SamenvattingNa een lange staat van dienst in de rechterlijke macht is Erik van den Emster per 1 januari 2008 benoemd tot voorzitter van de Raad van de Rechtspraak voor een periode van zes jaar. Reden voor trema om hem op te zoeken. We spraken met hem over zijn ervaring tot nu toe, over de werving van nieuwe rechters en over zijn visie op de gerechtelijke kaart.
Auteur(s)J.E. van de Bunt , J.J. Peters
Pagina231-236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe blinde onderzoeker
CiteertitelTrema, nr. 6, 2009, p. 237
SamenvattingDe forensische expertise mag zich de laatste jaren in een toenemende maatschappelijke belangstelling verheugen, niet slechts van verontruste burgers maar ook van de zijde van reguliere wetenschappers. Die laatsten nemen soms met verbazing kennis van de voorwetenschappelijke methoden die ook tegenwoordig nog door forensische onderzoekers worden gehanteerd. Marktwerking in de forensische wereld kan leiden tot verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van het onderzoek. De tekst van dit artikel is een licht gewijzigde versie van de inleiding die op 3 april 2009 in de Beurs van Berlage, Amsterdam, werd gepresenteerd op het Symposium 'Valkuilen in forensische expertise en vragen die de rechter niet mag laten liggen', georganiseerd door het hof Amsterdam en uitgeverij Paris uit Zutphen.
Auteur(s)A.P.A. Broeders
Pagina237-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOver schriftelijk taalgebruik binnen de rechtspraak. Verslag van de themadag 'De taal mester' op woensdag 13 mei 2009
CiteertitelTrema, nr. 6, 2009, p. 244
SamenvattingVoor gewone burgers is het lezen en begrijpen van rechtelijke vonnissen en brieven niet eenvoudig. De teksten zijn in de regel doorspekt met juridisch jargon en kenmerken zich vaak door lange zinnen, tangconstructies en archaÔsch taalgebruik. Op de themadag 'De taal meester' op woensdag 13 mei jl. stond de vraag centraal of het allemaal niet eenvoudiger kan.
Auteur(s)E. Westfa
Pagina244-246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelSpijbelende noodwachtplichtige
CiteertitelTrema, nr. 6, 2009, p. 247
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)H.J.J. Talsma
Pagina247-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet proefschrift
TitelDe verkeersopvatting
CiteertitelTrema, nr. 6, 2009, p. 250
SamenvattingIn deze nieuwe rubriek krijgt de auteur van een proefschrift de gelegenheid om uiteen te zetten welk belang het proefschrift heeft voor de rechtspraak (en waarom rechters het proefschrift moeten lezen!). Dit keer is dat mr. P. Memelink over haar proefschrift De verkeersopvatting.
Auteur(s)P. Memelink
Pagina250-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelProefkonijnen
CiteertitelTrema, nr. 6, 2009, p. 252
SamenvattingHonderd jaar geleden was het Caribische eiland Sint-Maarten zo arm, dat grond er geleverd werd door betaling. Dat was weliswaar in strijd met ons daar wel degelijk - dankzij een uit 1902 daterende Engelse vertaling van het Burgerlijk Wetboek - bekende continentale recht. Maar de kwitantie gold decennialang als eigendomsbewijs, dat van hand tot hand ging en soms beheerd werd voor vele erfgenamen. De wettelijk voorgeschreven gang naar de notaris en inschrijving in openbare registers zou immers meer kosten dan de grond opbracht. Met de komst van het Amerikaans toerisme in de jaren zeventig veranderde dat snel, zodat er opeens driftig door de inheemse bevolking werd geprocedeerd met als inzet de oorspronkelijk tussen erfgenamen onderling vaak met behulp van steenmuurtjes of cactushagen verdeelde, maar nu plotseling veel waard blijkende terreinen aan zee; ooit weidden er schapen en nu hadden rijke internationale hotelketens er begerige ogen op laten vallen voor hotels, congresgebouwen, golflinks en casino's.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina252-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelWaarom Lindenbaum-Cohen een Landelijk Jurisprudentie nummer (LJN) heeft
CiteertitelTrema, nr. 6, 2009, p. 254
SamenvattingIn 'Waarom rechter naar het Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN) moeten verwijzen' (Trema 2009, nr. 3) besprak H.H. Dethmers de aanbevolen citatie van uitspraken en het publicatiebeleid van Rechtspraak.nl. Ondanks de juistheid van veel van zijn observaties zijn enkele nuanceringen en aanvullingen op zijn plaats.
Auteur(s)M. van Opijnen
Pagina254-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn