Privacy & Informatie

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Privacy & Informatie
Datum 25-06-2009
Aflevering 3
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelP&I 2009, 99
SamenvattingDoor de opkomst van nieuwe media en technologieŽn gaan jongeren vaak heel anders om met privacy dan hun ouders. Via Hyves en YouTube worden foto's, filmpjes en ideeŽn ongegeneerd met iedereen gedeeld. Jongeren vormen evenwel een kwetsbare groep. Zij lijken zich niet altijd bewust te zijn van de privacy risico's wanneer zij persoonlijke informatie prijsgeven op het internet. In februari hebben zeventien Europese internetbedrijven, op initiatief van de Europese Commissie, een akkoord gesloten om sociaal netwerken veiliger te maken voor jongeren onder de 18 jaar.
Auteur(s) Redactie
Pagina117-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe privacyverklaring als overeenkomst: een brug te ver?
CiteertitelP&I 2009, 101
SamenvattingDit artikel gaat in op de vraag of de informatieplicht conform art. 33 en 34 Wbp wel voorwerp kan zijn van een privacyovereenkomst op grond van de Wbp en boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Daartoe wordt eerst ingegaan op de algemene karakterisering van de Wbp. Vervolgens komt de privacyovereenkomst en de grondslag van art. 8 sub b Wbp aan de orde. Daarna volgt het algemeen onderscheid tussen de begrippen subjectief vermogensrecht en algemene rechtsplicht en de karakterisering van de informatieplicht. De conclusie luidt ten slotte, dat gelet op de dwingend rechtelijke bepalingen van de Wbp en de karakterisering van de informatieplicht, het een brug te ver is om de informatieplicht het object van een overeenkomst te laten zijn.
Auteur(s)E. Hoving
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet verwerken van medische gegevens bij de reintegratie van de zieke werknemer
CiteertitelP&I 2009, 100
SamenvattingBij het re-integreren van de zieke werknemer zijn verschillende partijen betrokken. Het betreft gegevens over de gezondheid die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) als bijzonder gegevens aanmerkt en waarvan de verwerking met extra waarborgen is omgeven. Het ligt vooral problematisch als het medische gegevens betreft. Medische gegevens mogen alleen verwerkt worden door artsen die gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. Het is wenselijk te voorkomen dat de werkgever gevoelige medische gegevens ontvangt omdat dit nadelig kan uitwerken voor de werknemer. In dit artikel wordt nagegaan of de uitvoering van de regeling bij re-integratie voldoet aan de normen van de Wbp en de regels over het beroepsgeheim.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina118-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBerichten uit Brussel
TitelBerichten uit Brussel
CiteertitelP&I 2009, 102
SamenvattingHet vorige bericht uit Brussel over de werkzaamheden van de Europese Toezichthouder voor de Gegevensbescherming (EDPS) besprak als meest recente stuk de EDPS-opinie van 10 april 2008 over de wijziging van de ePrivacy-richtlijn. Dit bericht bespreekt de belangrijkste EDPS-activiteiten tussen die datum en Pasen 2009. De Documenten die hieronder besproken worden zijn terug te vinden op de website van EDPS () Onder 'consultations.'
Auteur(s)H. Hijmans , H. Kranenborg
Pagina127-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelPersoonsgegegevens: bij twijfel 'bijzonder'?
CiteertitelP&I 2009, 103
SamenvattingDe vraag of een bepaald persoonsgegeven als 'bijzonder' (ook wel 'gevoelig') moet worden gekwalificeerd, blijft vaak lastig te beantwoorden. Recentelijk is er een uitspraak van de Hoge Raad verschenen waaruit afgeleid kan worden dat je bij twijfel beter voor de kwalificatie 'bijzonder' kunt gaan. In deze uitspraak van 3 maart 2009 komt de vraag aan de orde of registratiegegevens van een bezoek aan laboratorium van een ziekenhuis 'medische gegevens' en dus 'gevoelige gegevens' zijn in de zin van art. 126nd lid Wetboek van Strafvordering (Sv). De Hoge Raad heeft het oordeel van de Rb. Zutphen dat dit inderdaad het geval is in stand gelaten.
Auteur(s)N.M. Wisman
Pagina135-137
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BG9218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelVirtuele schandpalen en de hyperlink als verwerking van persoonsgegevens
CiteertitelP&I 2009, 104
SamenvattingNoot bij uitspraak Voorzieningenrechter Rotterdam 24 maart 2009 (ECLI:NL:RBROT:2009:BH7630) en uitspraak Voorzieningenrechter Rotterdam 24 maart 2009 (ECLI:NL:RBROT:2009:BH7631).
Auteur(s)I.J. de Vrť
Pagina138-139
LinkVolledige tekst artikel (mediareport.nl)
UitspraakECLI:NL:RBROT:2009:BH7630
Artikel aanvragenVia Praktizijn