Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 01-07-2009
Aflevering 13
RubriekRedactionele bijdrage
TitelBedrijven Investeringszones
CiteertitelJBa 2009/160
SamenvattingOndernemers vinden de kwaliteit en de veiligheid van hun bedrijfsomgeving steeds belangrijker. Enerzijds vanwege de representativiteit naar klanten toe, anderzijds om hun werknemers een plezierige werkomgeving te bieden. Ook voor gemeenten is een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsomgeving van belang; een veilige en 'leefbare' bedrijfsomgeving trekt immers niet alleen (nieuwe) bedrijven aan - en daarmee dus ook werkgelegenheid -, maar ook (nieuwe) klanten. Zowel bedrijven als gemeenten hebben dan ook belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. Doordat het belang van de ondernemers bij een betere en veiligere bedrijfsomgeving samenvalt met het algemeen belang, liggen gezamenlijke investeringen door gemeenten en ondernemers op dat vlak voor de hand.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina202-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200806781/1/H1
CiteertitelJBa 2009/161
SamenvattingBelanghebbende. Bouwvergunning. Zichtcriterium. Ruimtelijke uitstraling.

(X / B en W van Haarlemmermeer).
Samenvatting (Bron)Bij twee afzonderlijke besluiten van 25 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college), voor zover thans van belang, [belanghebbende A] vrijstelling verleend voor het gebruik van de grond met de bestemming "Openbaar groen" als siertuin en vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de herplaatsing van een erfafscheiding op het perceel [locatie 1] te [plaats].
Pagina207-207
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200806873/1/H1
CiteertitelJBa 2009/162
SamenvattingBelanghebbende. Afgeleid belang.

(Euro Start uitzendbureau I BV / B en W van Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) de bij besluit van 5 november 2001 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bewi Vastgoed B.V. (hierna: Bewi Vastgoed) verleende gebruiksvergunning voor het exploiteren van een hotel in het pand aan de Harstenhoekweg 6 te Den Haag (hierna: het pand) ingetrokken.
Pagina207-208
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200807999/1/H1
CiteertitelJBa 2009/163
SamenvattingBelanghebbende. Verzuim. Kenmerk. Geen gevolg.

(X, Y en Z / B en W van Sittard-Geleen).
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 30 januari 2007 en 5 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen (hierna: het college) aan [appellante] vrijstelling respectievelijk bouwvergunning verleend voor het oprichten van zes appartementen en een parkeergarage op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina208-208
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 12-06-2009, 200901350/2/R3
CiteertitelJBa 2009/164
SamenvattingBelanghebbende. Exploitatieplan.

(X e.a. / de gemeenteraad van Bladel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2008 heeft de raad van de gemeente Bladel (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Kempisch Bedrijvenpark 2008" (hierna: het bestemmingsplan) en het exploitatieplan "Kempisch Bedrijvenpark 2008" (hierna: het exploitatieplan) vastgesteld.
Pagina208-209
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200806682/1/M1
CiteertitelJBa 2009/165
SamenvattingBelanghebbende. Naburige gemeente.

(B en W van Haarlemmerliede en Spaarwoude / GS van Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college van gedeputeerde staten) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vopak Oil Europe Middle East & Africa B.V. (hierna: Vopak) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag en behandeling van vloeibare aardolieproducten aan de Westpoortweg (ongenummerd) te Amsterdam. Dit besluit is op 18 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina209-209
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8477
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200808682/1/H3
CiteertitelJBa 2009/166
SamenvattingBesluit. Verzoek. Publiekrechtelijke grondslag.

(X / de burgemeester van Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 september 2007 heeft [appellant] de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) toestemming gevraagd om zijn politieke en levensbeschouwelijke standpunten te uiten.
Pagina209-210
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200806685/1/M1
CiteertitelJBa 2009/167
SamenvattingPublicatie. Naburige gemeente. Belanghebbende.

(B en W van Haarlemerliede en Spaarwoude / GS van Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland (hierna: het college van gedeputeerde staten) aan [vergunninghoudster], opnieuw een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, bekend onder de [naam], voor de op- en overslag van kolen, mineralen en ertsen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 25 juli 2008 ter inzage gelegd.
Pagina210-211
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200806491/1/H1
CiteertitelJBa 2009/168
SamenvattingDwangsom. Hoogte. Organisatorisch verband. Economisch verband.

(X e.a. / B en W van Alblasserdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam (hierna: het college) Hornbach Holding B.V. onder oplegging van een dwangsom gelast op het perceel aan de Edisonweg te Alblasserdam (hierna: het perceel) het gebruik van het buitenterrein aangeduid als siertuin en representatieve ruimte als verkoopruimte voor tuincentrumartikelen en bouwmaterialen geheel te staken, alle aanwezige bouwwerken van het buitenterrein aangeduid als siertuin en representatieve ruimte te verwijderen en het verkoopvloeroppervlak in de Groene Golf terug te brengen tot 1025 m≤.
Pagina211-211
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200808984/1/H1
CiteertitelJBa 2009/169
SamenvattingDwangsom. Hoogte. Verhouding.

(X / B en W van Loenen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college) [appellant] op straffe van een dwangsom gelast een op het perceel [locatie] te [plaats], gemeente Loenen (hierna: het perceel) opgerichte garage te verwijderen, voorzover die niet in overeenstemming is met de voor het oprichten ervan verleende bouwvergunning.
Pagina211-211
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200808837/1/H3
CiteertitelJBa 2009/170
SamenvattingBezwaar- en beroepschrift. Gronden.

(X e.a. / B&W van Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juni 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) de aanvraag van [appellanten] voor een huisvestingsvergunning voor de woning [locatie] te Utrecht afgewezen.
Pagina211-212
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200806191/1
CiteertitelJBa 2009/171
SamenvattingProces-verbaal. Zitting.

(X / de minister van Buitenlandse Zaken).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2007 heeft de staatssecretaris voor Europese Zaken (hierna: de staatssecretaris) een aanvraag van de stichting Stichting de Blauwe Vlag (hierna: de stichting) om subsidie voor het project "Inspirerend op weg door Europa" afgewezen.
Pagina212-212
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7268
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200807603/1/H1
CiteertitelJBa 2009/172
SamenvattingOmvang geschil. Gelijkheidsbeginsel.

(X / B en W van Aalsmeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer (hierna: het college), voor zover thans van belang, [appellante] onder oplegging van een last onder dwangsom gelast om het gebruik van de kweekkassen voor de opslag en handel in rolcontainers op het perceel [locatie] te Aalsmeer (hierna: het perceel) te beŽindigen en beŽindigd te houden.
Pagina212-213
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 17-06-2009, 200901365/2/H2
CiteertitelJBa 2009/173
SamenvattingTermijnoverschrijding. Redelijke termijn. ImmateriŽle schadevergoeding.

(X / de staatssecretaris van Justitie).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2007 heeft de staatssecretaris van Justitie (hierna: de staatssecretaris) een verzoek van [appellante] om het toekennen van een schadevergoeding afgewezen.
Pagina213-214
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI8475
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina214-214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina215-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn