Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 15-07-2009
Aflevering 14
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe belanghebbende blijft in beweging
CiteertitelJBa 2009/174
SamenvattingOp 27 mei 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan die in meerdere opzichten interessant is waar het gaat om het belanghebbendenbegrip. Ten eerste gaat de Afdeling om wat betreft de maatstsaf bij de beoordeling van belanghebbendheid bij besluiten tot het vaststellen van hogere geluidswaarden. Ten tweede geeft de Afdeling weer wat meer duidelijkheid over de invulling van artikel 1:2 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht, de statutair belanghebbende. In de inleiding volgt een omschrijving van de casus. In de daarna volgende paragrafen worden de verschillende aspecten van de uitspraak belicht.
Auteur(s)W.M. Alberts-Derks
Pagina218-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200801865/1/R1
CiteertitelJBa 2009/175
SamenvattingBelanghebbende. Concreet. Objectief. Persoonlijk. Echtgenoot.

(X e.a. / GS van Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2008, no. 2008INT217494, heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Lopik (hierna: de raad) bij besluit van 12 juni 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Landelijk Gebied".
Pagina222-222
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200805836/1/M1
CiteertitelJBa 2009/176
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Bevoegdheid.

(X e.a. / B&W van Pekela).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Pekela (hierna: het college) aan [vergunninghouders] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van fermentatie-installaties voor de productie van bio-ethanol en vergistingsinstallaties voor de productie van biogas en het opwekken van groene stroom op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 26 juni 2008 ter inzage gelegd.
Pagina223-223
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200807249/1/H1
CiteertitelJBa 2009/177
SamenvattingBelanghebbende. Concurrentie. Ontvankelijkheid.

(X / de uitspraak van de rechtbank in het geschil tegen B&W van Oisterwijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk (hierna: het college), voor zover thans van belang, aan [vergunninghoudster A] vrijstelling verleend voor het bouwen en gebruiken van 37 woningen, een servicebioscoop, circa 1100 m2 commerciŽle ruimtes ten behoeve van horeca, zakelijke dienstverlening en detailhandel alsmede voor een parkeergarage met bergingen en garageboxen op een perceel gelegen tussen het Lindeplein, de Tuinweg, het Lindepad en De Lind te Oisterwijk (hierna: het project Lindekwartier).
Pagina223-224
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200807294/1/H2
CiteertitelJBa 2009/178
SamenvattingBelanghebbende. Bundeling belangen. Ontvankelijkheid.

(X / B&W van Maastricht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (hierna: het college) aan Servatius Ontwikkeling BV een velvergunning met herplant- en verplantverplichting verleend in verband met de bouw van de zogenoemde Campus Maastricht.
Pagina224-225
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9672
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808115/1/H2
CiteertitelJBa 2009/179
SamenvattingBesluit. Aanvraag. Rechtsgevolg. Rechtsmiddelenclausule.

(X / Stichting Participatiefonds Onderwijs).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 mei 2007 heeft de stichting Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (hierna: het Participatiefonds) de stichting Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs (hierna: de stichting) medegedeeld dat de ontslagmelding van [belanghebbende] (hierna: betrokkene) niet in behandeling wordt genomen en de uitkeringskosten die voortvloeien uit dat ontslag voor rekening komen van het bevoegd gezag.
Pagina225-225
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808758/1/H2
CiteertitelJBa 2009/180
SamenvattingUitvoeringshandeling. Privaatrechtelijke rechtshandeling.

(de raad van de gemeente Edam-Volendam / Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de regio Waterland en Oostzaan).
Samenvatting (Bron)In zijn vergadering van 23 juni 2005 heeft de raad van de gemeente Edam-Volendam (hierna: de raad) de afrekening ten behoeve van de stichting Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (hierna: de stichting) vastgesteld en een bedrag groot 234.970,21 aan de stichting betaalbaar gesteld. Dit is bij brief van dezelfde datum aan de stichting medegedeeld.
Pagina225-225
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200804968/1/H1 en 200808998/1/H1
CiteertitelJBa 2009/181
SamenvattingVertrouwensbeginsel. Mededeling. Concreet. Ondubbelzinnig.

(X en Blackware BV / B&W van Maarssen).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 19 juni 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maarssen (hierna: het college) onder meer [appellante sub 1 A] en [appellant sub 1 B] (hierna: [appellante sub 1]) alsmede de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blackware B.V. (hierna: Blackware) onder oplegging van lasten onder dwangsom gelast onder meer [unit] op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te (laten) ontruimen en ontruimd te houden van kantoor- en bedrijfsactiviteiten.
Pagina226-226
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808103/1/H1
CiteertitelJBa 2009/182
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Handhaving.

(X / B&W van Cuijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Cuijk (hierna: het college), voor zover hier van belang, het verzoek van [appellanten] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]) van 25 september 2006 om handhavend op te treden tegen de bedrijfsactiviteiten van [belanghebbende A] op een deel van het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina226-227
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808453/1/H1
CiteertitelJBa 2009/183
SamenvattingGewijzigd bouwplan. Rechtsgevolg. Nieuwe feiten of omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 november 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen (hierna: het college) met toepassing van artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), de aanvraag van [appellant] van 23 augustus 2005 om vrijstelling en bouwvergunning voor een uitbreiding van een garage op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen onder verwijzing naar zijn besluit van 24 november 2003.
Pagina227-228
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200806580/1/H2
CiteertitelJBa 2009/184
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Nieuwe feiten en omstandigheden.

(X / het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2007 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum (thans het stadsdeel Centrum; hierna: het dagelijks bestuur) geweigerd aan [appellante] een reguliere bouwvergunning te verlenen voor het vernieuwen van de fundering en het vergroten van de kelder onder het pand [locatie] te [plaats] (hierna: het pand).
Pagina228-228
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808557/1/H1
CiteertitelJBa 2009/185
SamenvattingToezichthouder. Controle. Zorgvuldigheid. Proportioneel gebruik bevoegdheden.

(X / B&W van Het Bildt).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Het Bildt (hierna: het college) [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast het met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Nij Altoenae" (hierna: het bestemmingsplan) in strijd zijnde gebruik van het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voor het houden van een groot aantal katten vůůr 1 november 2008 te beŽindigen en beŽindigd te houden, hetgeen betekent dat niet meer dan tien katten aanwezig mogen zijn in de bebouwing en op de gronden van het perceel.
Pagina228-228
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9699
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808708/1/H2
CiteertitelJBa 2009/186
SamenvattingGeen beroep. Algemeen verbindend voorschrift. Subsidieregeling.

(Stichting Domestica / staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) de Tijdelijke subsidieregeling beŽindiging subsidiŽring schoonmaakdiensten particulieren 2007 (Stcrt. 2006, 220; hierna: de Afbouwregeling 2007) vastgesteld.
Pagina228-229
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-06-2009, 200808383/1/H2
CiteertitelJBa 2009/187
SamenvattingSchadevergoeding. Redelijke termijn. Complexiteit.

(X / de gemeenteraad van de gemeente Helmond).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2004 heeft de raad van de gemeente Helmond (hierna: de raad) [appellant] 68.076,03, vermeerderd met wettelijke rente, ter vergoeding van planschade toegekend.
Pagina229-229
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI9698
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelStaatsblad
CiteertitelJBa 2009/
Pagina229-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina231-231
Artikel aanvragenVia Praktizijn