Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 14-08-2009
Aflevering 5
TitelWetsvoorstel WIRA en de rechtspraktijk
SamenvattingIn december 2008 heeft het Ministerie van Economische Zaken in het kader van een consultatieronde het conceptwetsvoorstel Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (WIRA) gepubliceerd. Dit wetsvoorstel was onderwerp van bespreking in de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht te Utrecht op 14 mei jl. Deze bijdrage is een samengevatte weergave van kanttekeningen van de auteur bij het wetsvoorstel in relatie tot de rechtspraktijk.
Auteur(s)J.M. Hebly
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bepaalbare onbepaalde waarde van raamovereenkomsten
SamenvattingWie een offerte voor een raamovereenkomst ondertekent, moet daartoe bevoegd zijn. De vraag rijst hoe de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar zich verhoudt tot de waarde van een raamovereenkomst. In hoeverre is de onbepaalde waarde van een raamovereenkomst toch bepaalbaar?
Auteur(s)A. Fischer-Braams
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag voorjaarsvergadering NVvA
SamenvattingOp 14 mei jl. vond de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht plaats. In het wetenschappelijk gedeelte stond het thema 'Rechtsbeschermingsrichtlijn en Wetsvoorstel WIRA' centraal. Drie sprekers gaven, elk vanuit een andere invalshoek, hun visie op dit thema.
Auteur(s)M. Mutsaers , D. Zweers-te Raaij
Pagina4-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVathorst: case closed
SamenvattingOp 27 maart 2009 hebben ambtenaren van de Europese Commissie laten weten voornemens te zijn voor te stellen het dossier Vathorst te sluiten. De reden daarvoor is dat de Nederlandse regering de Commissie door middel van het ICER-rapport tegemoet is gekomen. Een terug- en vooruitblik.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe zaak
Titel'De kleine onvolkomenheid in het beoordelingssysteem!'
SamenvattingBeoordelings- en/of scoresystemen voor zowel de prijs als voor de kwaliteit vormen menigmaal een bron van geschillen tussen een aanbestedende dienst en (afgewezen) inschrijvers. De kern van het geschil kan zich richten op de deugdelijkheid van het beoordelings- en scoresysteem zelf of de deugdelijkheid in de toepassing van het systeem dan wel beide.
Auteur(s)A.W. van Wijngaarden
Pagina6-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn