Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 04-09-2009
Aflevering 3
TitelHet nadeelcompensatiedoolhof. Een beschouwing over procedurele wegen die tot nadeelcompensatie kunnen leiden
Citeertitel«JB plus» 2009, 130
SamenvattingDe problematiek van de rechtsmachtverdeling in het overheidaansprakelijkheidsrecht is buitengewoon gecompliceerd. Dat geldt ook voor kwesties omtrent vergoeding van schade veroorzaakt door op zichzelf rechtmatig overheidshandelen. De niet zeer goed ingevoerde benadeelde raakt gemakkelijk verdwaald in het nadeelcompensatiedoolhof. In deze bijdrage worden de verschillende procedurele wegen die tot nadeelcompensatie kunnen leiden in kaart gebracht, zulks mede aan de hand van recente rechterlijke uitspraken.
Auteur(s)B.P.M. van Ravels
Pagina130-161
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSchadevergoeding bij onrechtmatige besluiten; de jurisprudentie op een rij (deel 2)
Citeertitel«JB plus» 2009, 162
SamenvattingIn deze bijdrage wordt het overzicht van de jurisprudentie van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter op het gebied van schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten afgerond. Waar in het eerste deel van dit overzicht de nadruk lag op de criteria voor toekenning van schadevergoeding, hetgeen in dit deel wordt afgerond met een paragraaf over eigen schuld en de schadebeperkingsplicht, wordt in dit deel verder ingegaan op diverse vormen van schadevergoeding, zoals schadevergoeding bij vertraging in de voldoening van een geldsom, vergoeding van belastingschade, vergoeding van immateriële schade en schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn.
Auteur(s)E.G.J. Broekhuizen
Pagina162-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBijstand ter aflossing van schulden
Citeertitel«JB plus» 2009, 191
SamenvattingEr wordt in beginsel geen bijstand verleend ter gedeeltelijke of volledige aflossing van een schuldenlast. In dit artikel wordt deze regel met haar uitzonderingen besproken. Voorts gaat het artikel in op veroordelingen in de proceskosten en op het niet tot uitbetaling komen van een voorlopige voorziening vanwege een schuld aan de instelling die deze uitbetaalt.
Auteur(s)A.E. Spiessens
Pagina191-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn