Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-08-2009
Aflevering 11
RubriekActualiteiten
TitelHoe staat het met nummerherkenning tegen afluisteren?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 446
SamenvattingJustitie gaat met nummerherkenning voorkomen dat geheimhoudersgesprekken van advocaten worden afgeluisterd. Waarom is dit systeem, dat niet alleen voor strafrechtadvocaten geldt, zo complex dat het pas eind 2010 kan worden ingevoerd? Een overzicht van de stand van zaken.
Auteur(s)A. Hoevers
Pagina446-447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelTroika
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 447
SamenvattingTroika is het magische woord uit de recente klachtbrief van P-G Harm Brouwer aan onze deken. Het is een woord dat blijft hangen. Brouwer hanteert het als een bezwerende formule die kan worden tegengeworpen aan strafpleiters als Victor Koppe, Bart Nooitgedacht en Jan Boone. Het was de opmerking van Boone dat Koos Plooij in staat was zijn eigen moeder te verkopen, die de P-G naar verluidt tot razernih bracht. Onderschat niet het Italiaanse temperament van het OM. Van moeders blijf je af.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina447-447
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelSyri opnieuw hard voor kritische advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 448
SamenvattingSyri bevestigt opnieuw zijn reputatie als land waar critici op weinig begrip kunnen rekenen van het regime. Eind juli werd daar advocaat en mensenrechtenactivist Muhanad al-Hasani gearresteerd door nationale veiligheidstroepen op verdenking van het 'aantasten van patriotisttische sentimenten', het 'aanzetten tot sectarische en etnische verdeeldheid' en het geven van 'onjuiste en overdreven verklaringen die de natie verzwakken'.
Pagina448-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 448
Samenvatting'De kredietcrisis':
Op vrijdag 11 september 2009 organiseert het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) het OO&R-congres 'De Kredietcrisis', met aandacht voor: de rol en positie van AFM en DNB; [...]

Thoolen NJCM-scriptieprijs 2009:
De scriptie moet uiterlijk 1 november 2009 in viervoud binnen zijn.
Pagina448-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe recessie. 'Ik merk vaker dat we pitches verliezen terwijl we op basiskosten hebben begroot'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 449
SamenvattingDoor de recessie leven mensen in de toekomst. Ze gaan af op voorspellingen, maken zich zorgen en piekeren over mogelijke bezuinigingen. Voelen advocaten de economische crisis al? Minder werk, veeleisende klanten, rustiger werksfeer, wegblijfpremies? Wie er iets over kwijt wil, vertelt het de redactie!

Vastgoedadvocaten op een nichekantoor hebben niet minder, maar wel ander werk, en krijgen concurrentie van de grote kantoren.
Pagina449-449
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelEn advocaat voor twee partijen is wl mogelijk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 450
Auteur(s)E.J. Moll
Pagina450-450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 450
Pagina450-450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelZo zijn onze manieren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 451
SamenvattingWie de jurisprudentie van de tuchtrechter van zo'n dertig jaar geleden leest ziet hoe tijden en manieren zijn veranderd. Het Hof van Discipline kwam eraan te pas om vast te stellen dat het OM ook valt onder de rechterlijke autoriteiten voor wie een advocaat ingevolge de Wet eerbied verschuldigd is.
Auteur(s)W. Bekkers
Pagina451-451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe hoort het in - en net buiten - de strafrechtzaal?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 452
SamenvattingGaan advocaten en officieren van justitie steeds feller met elkaar om? Enkele incidenten wijzen daarop, maar de tendens wordt zeker niet in het hele land waargenomen. Over de oorzaken verschillen de meningen, en dus ook over eventuele remedies. Maar advocaten en aanklagers in de VS en Engeland blijken het onverwacht rustig aan te doen.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina452-456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelJe moeder is een haai
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 458
SamenvattingEen aantal strafrechtadvocaten heeft zich onlangs in De Pers uitgesproken over Officier van Justitie mr. Koos Plooij. De baas van mr. Plooij , mr. Harm Brouwer, nam het daarop op voor 'zijn' Koos en stuurde een brief aan de landelijk deken van de Orde van Advocaten, mr. Willem Bekkers.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina458-458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Rubriek'Falende rechters'
TitelFalende klachten over 'falende rechters'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 459
SamenvattingOok over de bejegening door sommige rechters, en hun juridische kwaliteiten, doen onder advocaten nogal wat verhalen de ronde. Maar wat doen advocaten als zij een 'falende rechter' treffen? Dit blad riep lezers eind vorig jaar op met klachten en verhalen te komen. De oogst is mager. Doet de rechter het zo goed? Of reageren advocaten liever niet op zo'n oproep?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina459-461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMoordkuil
TitelTe weinig spreektijd
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 462
SamenvattingIrritaties, klachten en andere felle berichten over grote en kleine misstanden kunt u kwijt in deze rubriek.
Auteur(s)E.A.M. Santen
Pagina462-462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelDe lusten van het luisteren
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 463
SamenvattingWie luistert, observeert. Wie spreekt, staat te kijk. Het woord van de spreker is trager dan het bevattingsvermogen van de luisteraar. Dat geeft de luisteraar ruimte. Terwijl de spreker geheel in beslag wordt genomen door concentratie op het eigen woord, tast de blik van de luisteraar als een zoeklicht de gestalte van de spreker af. Van de stand van de voeten via de beweeglijkheid van de handen tot aan het eerste zweetdruppeltje op het voorhoofd.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina463-463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Burgerlijk procesrecht 2008 (deel 2)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 464
SamenvattingIn dit nummer het tweede deel van het jaarlijkse overzicht van de jurisprudentie burgerlijk procesrecht, met aan het eind de nieuwe wet- en regelgeving.

Inhoud deel II:
- Herroeping;
- Hoger beroep (appellabiliteit, grievenstelsel, devolutieve werking hoger beroep);
- Incidenten (voeging en tussenkomst, vrijwaring);
- Kort geding;
- Kosten (vast recht, proceskosten, nakosten);
- Partijperikelen;
- Schadestaatprocedure;
- Uitspraak (bindende eindbeslissing, art. 31 Rv, varia);
- Verzet;
- Wraking;
- Wet- en andere regelgeving.
Auteur(s)H. Bast , R. Hendrikse , L. Rammeloo , S. Zum Vrde Sive Vrding
Pagina464-474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelConsultatierecht voor politieverhoor schept informatieplicht voor overheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 476
SamenvattingEen verdachte moet voor het politieverhoor met een advocaat kunnen overleggen. Maar toegesnelde raadslieden worden al wel geconfronteerd met een reeds begonnen verhoor, omdat de clint volgens de politie geen prijs stelde op consultatie. Wanneer heeft een verdachte volgens het EHRM afstand gedaan van dit recht en welke informatie moet de overheid hem daartoe verschaffen?
Auteur(s)W. Jebbink
Pagina476-478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het buitenland
Titel'Conservatoir beslag leggen is hier bijna onmogelijk'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 479
SamenvattingAls een rasechte Italiaanse rijdt de Nederlandse advocate Angela Mannaerts elke ochtend op de scooter naar haar werk in Rome. In 2006 richtte zij met twee Italiaanse collega's het kantoor Pontecorvi Mannaerts & Triboldi op, nu gevestigd in het 17e eeuwse Palazzo del Banco die Santo Spirito. Haar naam prijkt niet op de gevel; advocaten mogen in Itali geen reclame maken en zelfs een naambord aan de straat is verboden.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina479-480
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelWijziging beleid toepassing hardheidsclausule bij verval
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 482
SamenvattingEen stagiaire kan in bepaalde gevallen een beroep doen op de zogenoemde hardheidsclausule van art. 13 lid 4 en art. 14 lid 11 Stageverordening 2005 met als doel het behouden van een toetskans. Het beleid inzake de toepassing van de hardheidsclausule wordt per 1 september 2009 gewijzigd.
Pagina482-483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOpleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 484
Pagina484-486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 487
Pagina487-490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 11-01-2008, 4715
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 491
SamenvattingOverboeken van gelden via de derdengeldrekening vanaf een nummerrekening en gewone bankrekening.
Pagina491-494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 11-01-2008, 4873
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 11, p. 494
SamenvattingConfraternele correspondentie en onjuiste voorstelling van een confraternele mededeling.
Pagina494-495
Artikel aanvragenVia Praktizijn