TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 16-09-2009
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelDe verslaglegging van de Hoge Raad over 2007 en 2008
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 272
SamenvattingDe Hoge Raad pleegt eenmaal per twee jaar een verslag uit te brengen. De reden voor deze keuze - eens per twee jaar - wordt niet toegelicht. Evenals het verslag over de jaren 2005 en 2006 is het Verslag 2007 en 2008 goed verzorgd en interessant. De leesbaarheid zou op een enkele plaats echter hebben kunnen winnen door enige stilistische revisie. In de eerste drie kolommen is maar liefst driemaal een verwijzing te vinden naar de hoofdtaken van de Hoge Raad in verband met de rechtseenheid, de rechtsvorming en de rechtsbescherming. De herhaling is niet nodig, lijkt ons.
Auteur(s)A.W.M. Bijloos , H.L.C. Hermans , H.F.M. Hofhuis
Pagina272-274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rechterlijke macht en financiŽle massaschadezaken. De ervaringen van het team effectenlease van de rechtbank Amsterdam
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 275
SamenvattingVanaf eind 2003 is de rechtspraak geconfronteerd met opmerkelijk grote aantallen zaken die alle betrekking hadden op zogenoemde effectenleaseovereenkomsten. Het betreft een (financiŽle) massaschadezaak van formaat. Dit artikel geeft de ervaringen weer van het team effectenlease van de rechtbank Amsterdam bij de afdoening van effectenleasezaken.
Auteur(s)W.A.J.P. van den Reek , C.L.J.M. de Waal
Pagina275-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBestraffende bestuurlijke handhaving onder de Awb-IV
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 282
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Awb per 1 juli 2009 is er een algemene regeling gekomen voor het opleggen van bestuurlijke boeten. Tevens zijn algemene bepalingen inzake bestuurlijke handhaving in de Awb opgenomen en is de regeling van enkele herstelsancties gewijzigd. Wat verandert er daardoor materieel en in hoeverre is 'slechts' sprake van harmonisatie?
Auteur(s)F.C.M.A. Michiels
Pagina282-288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOogcontact. Hoe de rechtspraak verstaanbaar en begrijpelijk te maken voor een breed publiek
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 289
SamenvattingTijdens de themadag over taalvernieuwing die op 13 mei jl. was georganiseerd in het huis van de Rechtspraak aan de Haagse Kneuterdijk bleek het voor lang niet alle aanwezige rechters en stafjuristen duidelijk voor wie ze nu eigenlijk hun uitspraken schrijven. Het leek soms wel of procespartijen en andere belangstellende leken alleen in begrijpelijke brieven en persberichten geÔnteresseerd zouden zijn, terwijl daarentegen onze vonnissen per definitie zoveel geheimtaal moeten bevatten dat ze slechts voor onderonsjes van juristen kunnen dienen. Komt dat doordat de Hoge Raad een vonnis al voldoende gemotiveerd acht als het voor juristen niet onbegrijpelijk is, zo nodig na enige moeite?
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina289-294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJuridische bedenkingen bij 'teams' in de sector
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 295
SamenvattingIn de gerechten wordt de sector steeds vaker in 'teams' onderverdeeld. Ieder zichzelf respecterend bestuur lijkt over teams te willen beschikken in de rechtbank. In de Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) worden de teams niet uitdrukkelijk geregeld. Art. 20-21 Wet RO geven wel een regeling voor de sector. De door mij veronderstelde drift van besturen van gerechten om de sector onder te verdelen in teams verdient nadere aandacht. In dit artikel zal ik enkele juridische kanttekeningen maken. In het bijzonder verdient aandacht de functie van 'teamleider niet-rechter' die in een enkel gerecht is, dan wel wordt, gecreŽerd.
Auteur(s)C.T.M. Luijks
Pagina295-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelDe Zwarte Ruiter
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 299
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)E. Sachs
Pagina299-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet moet. Het kan ook. Maar we gaan het niet doen. Begrijpelijke juridische taal
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 305
SamenvattingBegrijpelijke juridische taal is belangrijk. Het moet volgens de wet. Maar kan het ook? In dit artikel wordt niet alleen gekeken hoe juridische teksten begrijpelijker kunnen worden geschreven, maar ook wat ons ervan weerhoudt dit te doen.
Auteur(s)W. Visser
Pagina305-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelIn de bespreking toont zich de meester: een brede blik op kinderalimentatie. Verslag van het symposium over kinderalimentatie van 26 juni 2009
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 311
SamenvattingDe onlangs ingevoerde wettelijke voorrangsregeling van kinderalimentatie en de veranderende tijdsgeest waarbij de onderhoudsbijdrage van kinderen als een gezamenlijk verantwoordelijkheid van ouders wordt gezien, nopen tot een kritische blik op het huidig systeem van vaststelling van kinderalimentatie. De almaar verdergaande verfijning van de Tremanormen leidt tot een (te) ingewikkeld systeem van vaststelling. Indien kinderalimentatie op een eenvoudige manier kan worden vastgesteld, weten ouders al vůůr de echtscheiding waar zij aan toe zijn en dat vergroot wellicht de bereidheid tot betaling van kinderalimentatie. Door overheid, wetenschap, rechterlijke macht en andere betrokkenen dient gezamenlijk te worden opgetreden om een wijziging in het systeem mogelijk te maken. Aldus de conclusie van een symposium over kinderalimentatie dat de subwerkgroep kinderalimentatie van de Werkgroep Alimentatienormen op 26 juni 2009 bij de Rechtbank Utrecht organiseerde. In deze bijdrage volgt een verslag van deze boeiende middag.
Auteur(s)H.J.H. van Meegen , A.M. Verhoef , E.W.A. Vonk
Pagina311-312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignalering
TitelG.C. Kok, Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 313
Auteur(s)A.W.M. Bijloos
Pagina313-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelK. Groenendijk, A. Terlouw, Tussen onafhankelijkheid en hiŽrarchie. De relatie tussen vreemdelingenrechters en de Raad van State, 2001-2007
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 314
Auteur(s)T.M.A. Claessens
Pagina314-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 316
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina316-320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR Actueel
CiteertitelTrema, nr. 7, 2009, p. 321
SamenvattingNVvR Actueel komt tot stand dankzij bijdragen van leden, medewerkers van het bureau en leden van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). Deze bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NVvR.
Pagina321-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn