Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 22-08-2009
Aflevering 7/8
RubriekVoorwoord
TitelLeven als God in...
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 5
SamenvattingJe vraagt het je altijd weer even af. Als je in het buitenland bent, ben je toch nieuwsgierig naar hoe ons vak daar wordt uitgeoefend. Of alles anders gaat dan in Nederland, of juist hetzelfde. Neem bijvoorbeeld Frankrijk. De notaris vind je daar opvallend vaak in een statig pand recht tegenover de mairie.
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNieuws
TitelNieuws
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 6
SamenvattingOude akten digitaal toegankelijk;

BFT-kwartaalrapportage geautomatiseerd;

Executieveilingen sterk gestegen;

Inkeerregeling levert half miljard op;

Keurmerk taxaties;

Ingewikkelde afwikkeling;

Uitstel testament in crisistijd.
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnroerendgoedpraktijk
TitelGedoe over de grens
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 8
SamenvattingDuizenden Nederlanders hebben een huisje in het buitenland. Zo'n bezit over de grens heeft juridische en fiscale consequenties. Niet iedereen is zich daar goed van bewust. De notaris kan daarover adviseren, al is dat niet altijd eenvoudig. 'Ik besteed de helft van mijn tijd aan het voorkomen, de andere helft aan het oplossen van allerlei gedoe.'
Auteur(s)J. Enklaar
Pagina8-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnroerendgoedpraktijk
TitelBurmanje en Kortlang in gesprek: 'Uitstel tariefsverhoging noopt tot nog grotere stijging'
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 12
SamenvattingDe crisis op de vastgoedmarkt dwingt het Kadaster de tarieven te verhogen. Want een kapitaalinjectie à la bankwezen is 'geen reële optie'. De voorzitters van het Kadasterbestuur en de KNB over de noodzaak van tariefsverhoging en goed overleg.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWinnaar Verhalenwedstrijd
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 14
SamenvattingOpvallende stijlbloempjes (een woordenstroom als 'een horde buffels op de prairie'), eigentijdse notariële monologues interieur ('O, die ellendige recessie, moordende concurrentie en tarievenoorlog'), verhalen met een aardige pointe of juist clouloos voortkabbelend, soft-erotische mijmeringen ('de tafel streelde zacht haar bovenlichaam'), Margriet-romantiek, Oost-Indisch dove erfgenamen en onwillige makelaars.
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp het verkeerde been
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 14
SamenvattingDe oudere man was een echte heer, in een keurig pak, spierwit overhemd en zijden das. De jongere man bleek zijn zoon te zijn, type snelle jongen, té bruin en regelmatig een blik werpend op zijn iPhone.
Auteur(s)C. de Maat
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBegrijpelijke taal
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 15
SamenvattingEen zonovergoten terras op de Oude Markt, vrijdagmiddag laat.
Auteur(s)D. van der Meulen-Bosch
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe golfballetjes
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 15
SamenvattingDaar liggen ze. In twee mooie, grote, ronde glazen vazen die op de balie van de receptie staan. De golfballetjes. Mooie, glimmende balletje met logo van de zaak.
Auteur(s)P. Eweida
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamiliepraktijk
TitelSamenleven naar Frans recht
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 16
SamenvattingSinds kort erkent Frankrijk buitenlandse samenlevingsvormen. Het is de vraag of ons samenlevingscontract daaronder valt.
Auteur(s)T. Steinz
Pagina16-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJan de Wit (SP): Quo vadis, notaris?
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 17
SamenvattingIn Het Financieele Dagblad van 2 juli van dit jaar wordt een artikel gewijd aan 'tien jaar marktwerking in het notariaat'. Is een jubileum normaal gesproken reden voor een feestelijke activiteit, volgens mevrouw Barbara Baarsma van het SEO (onderzoeksinstituut) zijn we er nog niet: het beoogde 'opschudeffect' van de invoering van marktwerking in het notariaat is achterwege gebleven. Is dat erg of niet?
Auteur(s)J. de Wit
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStudent en onderwijs
TitelSummer Course Loyens & Loeff
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 18
SamenvattingIn juli vond de jaarlijkse Summer Course van Loyens & Loeff voor studenten Nederlands, notarieel en fiscaal recht en fiscale economie plaats. Waarom doen studenten mee? Wat zijn hun verwachtingen? En heeft het invloed op hun toekomstplannen?
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina18-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamiliepraktijk
TitelGezond van zinnen. Wilsbekwaam tot het tegendeel
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 20
SamenvattingIs een 'bizarre wens' van een testateur zonder meer reden om hem of haar wilsonbekwaam te oordelen? En hoe ga je om met een ziekte als Alzheimer? Beperking tot wilsonbekwaamheid terzake van een rechtshandeling schept meer duidelijkheid.
Auteur(s)A. Bruins
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelHoogleraar Stollenwerck: ' De nadruk moet liggen op het ambt'
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 22
SamenvattingNaast zijn werkzaamheden als notaris werkt Fons Stollenwerck sinds september 2003 gemiddeld een dag per week als bijzonder hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Estate planning richt zich op een zo harmonieus mogelijke overgang van het vermogen van de ene generatie naar de andere. Daarbij gaat het er vooral om dat de overdracht verloopt volgens de wens van de erflater en niet zozeer om het besparen van de laatste euro aan successierecht of andere belastingen.
Auteur(s)F. Stollenwerck
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingspraktijk
TitelAfschaffing verklaring van geen bezwaar
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 26
SamenvattingDe afschaffing van de verklaring van geen bezwaar bij de oprichting en statutenwijziging van BV's en NV's levert tijdwinst op. Maar het is de vraag of het nieuwe systeem van doorlopende controle op rechtspersonen een betere manier is om misbruik te voorkomen.
Auteur(s)W. van Hoeflaken
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe notaris onder dak
TitelNotaris onder dak: Boekel De Nerée
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 28
SamenvattingWaar werkt de notaris? In een landhuis met notenhouten lambrizering en glas in lood, of een klein jarenzeventigpand temidden van design en moderne kunst? Of kan hij zijn cliënten ook heel fraai ontvangen met behulp van het plaatselijke woonwarenhuis? Truus van Gog fotografeert overal in het land kantoren die haar aanspreken, om wat voor reden dan ook. De begeleidende tekst is van Annet Huyser. [...] Deze maand notariskantoor Boekel de Nerée in Amsterdam.
Auteur(s)A. Huyser
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 30-06-2009, 200.004.021/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 36
SamenvattingProvisieverbod en beleidsregel adverteren via verwijzers. Uitspraak: waarschuwing.
Samenvatting (Bron)Belang klager. Bevoegdheid BFT. Behandeling klacht in hoger beroep.Handelen in strijd met artikel 2 Wid. Provisieverbod. Beleidsregel Adverteren.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Zwolle, 06-04-2009, 0484-2007
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 37
SamenvattingNotaris passeert testament in tegenwoordigheid van de pastoor van de parochie, die daarin tot enig erfgename wordt benoemd. Uitspraak: waarschuwing.
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Zwolle, 08-04-2009, 20081010
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 37
SamenvattingVermelding van persoonsgegevens in een verzamelakte die bestemd is om in de openbare registers te worden ingeschreven brengt geen inbreuk op de privace van de partijen mee. Uitspraak: klacht ongegrond.
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Groningen, 07-04-2009, 08-14
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 37
SamenvattingAfschrift van het testament ten behoeve van een onterfde intestaat-erfgenaam. Zorgvuldig handelen van de kandidaat-notaris. Uitspraak: klacht ongegrond.
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2009/7/8, 38
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn