Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 24-09-2009
Aflevering 7
RubriekRedactioneel
TitelDwaling, tekortkoming en effectenlease
CiteertitelNTBR 2009, 29, p. 237
SamenvattingHet privaatrecht heeft in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt die meebrengt dat dwaling en tekortkoming in belangrijke mate uitwisselbaar zijn geworden. Ik bedoel daarmee zowel dat een partij met een beroep op dwaling in veel gevallen hetzelfde kan bereiken als met een beroep op tekortkoming en andersom, als dat de feiten die voor een beroep op tekortkoming nodig zijn, zich vaak ook laten formuleren als feiten die een beroep op dwaling rechtvaardigen.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina237-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen juridisch beoordelingskader voor samenwerking
CiteertitelNTBR 2009, 30, p. 238
SamenvattingSamenwerking kan leiden tot betere zorg. Dat was de strekking van een antwoord van minister Klink op Kamervragen over fusies tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars. Samenwerking lijkt vaak aantrekkelijk, immers samen bereik je meer dan alleen. In het maatschappelijk leven wordt er dan ook volop samengewerkt. Vennootschappen, maatschappen, franchises, distributienetwerken, joint ventures, strategische allianties: het zijn allemaal manieren waarop mensen en bedrijven zich organiseren om resultaten te bereiken die zij alleen kennelijk niet kunnen verwezenlijken.
Auteur(s)C.J.M. van Doorn , M.J. van Laarhoven , T.F.E. Tjong Tjin Tai , C.B.M.C. Zegveld
Pagina238-248
LinkVolledige tekst artikel (Tilburg University)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 31-12-2008, 188439 / HA ZA 02-2885
CiteertitelNTBR 2009, 31, p. 249
SamenvattingMedische aansprakelijkheid zoals het (niet) moet.
Samenvatting (Bron)Beroepsfout huisarts: diagnose melanoom gemist? De huisarts heeft niet voldaan aan zijn verzwaarde stelplicht nu m.b.t. het eerste consult van het slachtoffer aan de huisarts geen aantekeningen in het huisartsjournaal zijn opgenomen, behoudens "wrat". De huisarts heeft de "wrat" weggehaald. Een jaar later blijkt het slachtoffer te lijden aan melanoomkanker en overlijdt na enige tijd. De rechtbank acht de huisarts aansprakelijk. De schadevergoeding dient (grotendeels) te worden vastgesteld op basis van proportionele toerekening. Voor de berekening van het percentage schadevergoeding is een nader deskundigenbericht noodzakelijk.
AnnotatorR.W.M. Giard
Pagina249-254
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2008:BG9127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 05-09-2008, C07/052HR
CiteertitelNTBR 2009, 32, p. 254
SamenvattingDerogerende werking redelijkheid en billijkheid. Devaluatie begrip bewuste roekeloosheid?

(Telfort / Scaramea).
Samenvatting (Bron)Algemene voorwaarden; beroep op exoneratieclausule, derogerende werking van redelijkheid en billijkheid; vervolg op HR 31 mei 2002, nr. C00/332, NJ 2003, 343. Procesrecht. Gepasseerd aanbod van tegenbewijs wegens onvoldoende specificatie, aan cassatiemiddel te stellen eisen.
AnnotatorK.F. Haak
Pagina254-257
UitspraakECLI:NL:HR:2008:BD2984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad, 27-03-2009, 07/11123
CiteertitelNTBR 2009, 33, p. 257
SamenvattingEen overeenkomst over de tenuitvoerlegging van een voorlopige rechterlijke uitspraak. Een vaststellingsovereenkomst?

(MSD / Euromedical).
Samenvatting (Bron)Merkenrecht; vervolg op HR 5 april 2002, nr. C00/197, NJ 2003, 356 en HR 15 april 2005, nr. C03/230, NJ 2006, 55. Vaststellingsovereenkomst in strijd met art. 3:322 lid 3 BW?; afstand van recht op executie van door overtreding van verbod tot merkinbreuk verbeurde dwangsommen waardoor beroep op verjaring ex art. 611g Rv. niet meer mogelijk is; HR doet zelf zaak af.
AnnotatorA.C. van Schaick
Pagina257-262
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH1544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelVerslag jaarvergadering Vereniging voor Burgerlijk Recht d.d. 30 oktober 2007: privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht
CiteertitelNTBR 2009, 34, p. 262
SamenvattingOp 30 oktober 2007 wijdde de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar vergadering voor de tweede maal aan de privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht. Bij vorige gelegenheid (op 6 december 2002) stonden wij aan de vooravond van de vaststelling van Verordening 1/2003 (PbEG 2003, L1/1). Van de desbetreffende themamiddag en de interessante inleidingen van prof.mr. M.R. Mok en mr. P.V.F. Bos werd verslag gelegd in NTBR 2003/6. Bij deze gelegenheid lag de datum van inwerkingtreding van die Verordening (op 1 mei 2004) al weer drie en een half jaar achter ons, een mooie gelegenheid om de balans op te maken.
Auteur(s)L.F. Wiggers-Rust
Pagina262-270
LinkVolledige tekst preadviezen (verenigingburgerlijkrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek algemeen
CiteertitelNTBR 2009, 35, p. 271
SamenvattingDeze kroniek vangt aan met de oprukkende Europeanisering van de Asser-serie (nr. 2). De internationalisering slaat ook al toe in inaugurele redes zoals die van Jeroen Kortmann, die in toenemende mate - Van Boom, Rinkes, uw kroniekschrijver en nu ook de nieuwe bezetter van de Amsterdamse Bregstein-leerstoel - in het (ditmaal vlekkeloos) Engels worden uitgesproken en - geschreven (nr. 3). Gelukkig wordt er daarentegen in het - althans sommig - buitenland ook nog Nederlands gesproken. [...]
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina271-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn