Bijblad Industrlële Eigendom

Uitgever Octrooicentrum Nederland
Tijdschrift Bijblad Industrlële Eigendom
Datum 30-09-2009
Aflevering 9
RubriekArtikelen
TitelDe toepassing van het arrest Montex/Diesel in de verschillende lidstaten van de Europese Unie
SamenvattingHet Hof van Justitie heeft op 9 november 2006 in de zaak Montex/Diesel uitleg gegeven over de vraag wanneer een merkhouder zich kan verzetten tegen de doorvoer van nagemaakte merkgoederen over het grondgebied van de Gemeenschap. Bijna drie jaar later wordt bezien of de nationale rechters zich aan deze rechtspraak hebben geconformeerd. Het arrest blijkt in de verschillende lidstaten op uiteenlopende wijzen te worden uitgelegd.
Auteur(s)F. van Schaik , G. van der Wal
Pagina301-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 16-04-2008, ---
Samenvatting(sea bed logging)

RB. gebruikt discretionaire bevoegdheid de hoofdzaak te schorsen; Rb acht het opportuun de uitkomst van de oppositie af te wachten en verzoekt EOB om voorrang.

(Schlumberger Holdings Limited te Road Town/Tortola, Britse Maagdeneilanden / Electromagnetic Geoservices A.S. Trondheim, Noorwegen).
Pagina307-310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-06-2008, ---
Samenvatting(slow release fluvastatine)

Gezien de verwijzingen naar de mogelijkheid om het genoemde zout vorm te geven in een sustained release formulering was het niet inventief om tot die uitvinding te komen, tenzij er een voordeel kan worden aangetoond, waarvoor de in het vonnis genoemde criteria gelden; de redenen die Novartis heeft aangevoerd worden niet aangemerkt als vooroordeel.

(Actavis BV / Novartis AG).
AnnotatorK. Bijvank , H.W. Prins
Pagina310-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-06-2008, ---
Samenvatting(perindopril)

Na objectieve omschrijving van het probleem ten opzichte van de meest nabije stand van de techniek ligt de oplossing voor de gemiddelde vakman voor de hand.

(Pharmachemie BV / Les Laboratoires Servier).
Pagina314-319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Octrooirecht
TitelOctrooicentrum Nederland, 11-12-2008, ---
Samenvatting(Haarverlengstrengen)

De aangevoerde nietigheidsbezwaren treffen geen doel; de term 'voorzien van' in conclusie 1 betekent dat de betreffende maatregel fysiek aanwezig moet zijn; de meest nabije stand van de techniek wordt gevormd door een document dat is gericht op hetzelfde beoogde doel op effect als de uitvinding.

(Great Lengths BV / Euro Hair Fashion BV).
Pagina319-322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-04-2008, ---
Samenvatting(nOva)

Abusievelijk gebruik door TempoTeam van 'nOva' tijdens een transitieperiode is geen gebruik in de zin van de BVIE of handelsnaamwet.

(Azamol Sadat DATOOBAR / TEMPO TEAM Uitzendbureau BV).
Pagina322-323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 17-07-2008, ---
Samenvatting(Staat / Benelux BIE)

Teken '1-1-2' verstrekt geen informatie over de herkomst van de dienst 'alarmmelding langs telecommunicatieveweg' en wordt mitsdien niet opgevat als merk; in dit geding hoeft niet te worden onderzocht of voor één of meer van de andere diensten waarvoor 1-1-2 is gedeponeerd, dit merk wel onderscheidingskracht heeft.

(Staat der Nederlanden / Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom).
Pagina324-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelRechtbank Leeuwarden, 06-08-2008, ---
Samenvatting(Van Dijk's roggebrood)

Verwarringsgevaar door hoge mate soortgelijkheid producten en hoge mate overeenstemming merken; gebruik familienaam als merk dan wel als handelsnaam hier geen eerlijk gebruik in nijverheid en handel; richtlijnconforme uitleg art. 237 Rv.

(H & S van Dijk Vof, h.o.d.n. Van Dijk Roggebroodbakkerij / 1. T. & B. van Dijk Vof; 2. Eurobanket Vof).
Pagina326-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Merkenrecht
TitelBenelux-Gerechtshof, 26-06-2009, ---
Samenvatting(KOYO / KAYO)

BBIE of BOIE geen partij in oppositieprocedure; beëindiging onderzoek als nodige gegevens niet worden aangereikt; hiertegen hoger beroep mogelijk; vordering tot vernietiging bij verzoekschrift als nationales recht dit toelaat; geen terugverwijzing naar BBIE; nieuwe stukken in beroepsprocedure?

(JTEKT Corporatoon Ltd / 1. Jacobs Trading NV; 2. de Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom).
Pagina329-337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 09-01-2008, ---
Samenvatting(floormill)

Vormgeving sleudslijpmachine vloeit vrijwel uitsluitend voort uit wens of noodzaak technische effecten te bewerkstelligen, inclusief beveiligingseisen, gebruiksvriendelijkheid en arbeidsergonomie; nieuwheid gedaante brengt niet mee dat Floormill zich in modelrechtelijke zin onderscheidt; met technisch/utilitair bepaalde ingrepen kan men zich in model- en auteursrecht niet onderscheiden van de markt; dezelfde maatstaven voor slaafse nabootsing.

(Diamandgereedschap Nederland BV / 1. H.J.E Talen h.o.d.n. Talen Betonboringen; 2. Brian Constantijn Booij h.o.d.n. Delasco).
Pagina337-338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 09-04-2008, ---
Samenvatting(Van Valderen / Gamma)

Een model met de aanduiding Retro staat niet zonder meer vrij van het verleden; volgens verklaring van de ontwerper was zijn ontwerp het eerste met een uit gevlochten panelen samengesteld zitgedeelte geplaatst in en over een metalen frame; verzoek toegewezen; de kostenveroordeling ex art. 1019h dient te worden gevorderd.

(Van Valderen Eurotrade BV / 1. Gamma Nederland BV; 2. Intergamma BV; 3. Goedhart Bouwmarkt Amsterdam BV).
Pagina338-339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Modelrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 02-10-2008, ---
Samenvatting(drankendrager)

De uitsluitend technisch bepaalde uitsparingen voor bekers weggedacht kunnen drankendragers ook op geheel andere wijze worden vormgegeven; model niet uitgesloten van modelbescherming; gedaagdes bierwaaier wekt bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het Beneluxmodel.

(1. Piet Honcoop; 2. 4D Path BV / Holding De Bie Venray BV).
AnnotatorJ.M.F.M. de Bie
Pagina339-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kwekersrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 06-08-2008, ---
Samenvatting(Freesiaras 'Ricastor')

Vergeefs beroep op rechtsverwerking of verjaring; uit DNA-onderzoek blijkt voldoende dat er sprake is van een afgeleid ras.

(Van Zanten Plants BV / Hofland BV).
Pagina341-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn