Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 08-10-2009
Aflevering 18
RubriekRedactionele bijdrage
TitelSmartengeld bij termijnoverschrijding
CiteertitelJBa 2009/227
SamenvattingAls een rechtzoekende te lang moet wachten op de zekerheid van een oordeel van een bestuursorgaan of een rechter, kan hij of zij een verzoek tot vergoeding van de hierdoor geleden immateriŽle schade (smartengeld) indienen. In een aantal uitspraken hebben de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling), het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) het kader aangegeven voor de (toewijzing) van een vordering. In dit artikel worden, na een korte inleiding, de vereisten aan een vordering op een rij gezet, alsmede de financiŽle gevolgen van toewijzing van de vordering met verwijzingen naar de vele jurisprudentie op dit gebied.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina286-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200808042/1/M2
CiteertitelJBa 2009/228
SamenvattingBelanghebbende. Uitsluiting beroepsrecht. Wet geluidhinder.

(X / B&W van Haarlemmermeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer (hierna: het college) op grond van de Wet geluidhinder waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ten behoeve van een woningbouwproject op het terrein Vlierstraat 25 te Badhoevedorp. Dit besluit is op 17 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina290-291
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 16-09-2009, 200806674/1/M2
CiteertitelJBa 2009/229
SamenvattingDwangsom. Overtreding.

(X / de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IEH Group B.V. vier lasten onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van bepalingen van Verordening (EG) 1013/2006.
Pagina291-292
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200809293/1/H1
CiteertitelJBa 2009/230
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Publicatie.

(Agrimarkt BV / B&W van Terneuzen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen (hierna: het college) geweigerd aan Agrimarkt B.V. (hierna: Agrimarkt) bouwvergunning te verlenen voor het veranderen van een bedrijfspand aan de Kerkhoflaan 55 te Terneuzen (hierna: het perceel) tot supermarkt.
Pagina292-292
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200900019/1/H1
CiteertitelJBa 2009/231
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Publicatie.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 11 oktober 2006 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (hierna: het dagelijks bestuur) aan [appellant] medegedeeld dat aan hem op 6 september 2006 van rechtswege bouwvergunning is verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen van een recreatieverblijf aan de [locatie] te [plaats], deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (hierna: het perceel).
Pagina293-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200808762/1/M1
CiteertitelJBa 2009/232
SamenvattingUitsluiting beroepsrecht. Milieugevolgen.

(X en Y / B&W van Heerlen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerlen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor het produceren, verpakken en opslaan van vloeibare was- en reinigingsmiddelen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 22 oktober 2008 ter inzage gelegd.
Pagina293-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 23-09-2009, 200902518/1/H3
CiteertitelJBa 2009/233
SamenvattingAdviescommissie. Vernietiging. Nieuw advies.

(het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam / X).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2005 heeft appellant (hierna: het college) een verzoek van [wederpartij] om openbaarmaking van alle aan het deelrapport "Het derde klaphek voorbij?" ten grondslag liggende stukken, waaronder gespreksverslagen met respondenten, afgewezen.
Pagina294-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ8264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 16-09-2009, 200901301/1/H1
CiteertitelJBa 2009/234
SamenvattingVernietiging. Nieuw besluit.

(X / B&W van Zundert).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 juli 2008 heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Eikenkroon B.V. (hierna: Eikenkroon) tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de door haar ingediende bouwaanvraag voor het oprichten van een appartementsgebouw van drie bouwlagen op de hoek van de Dennenlaan en de Eikenlaan te Zundert (hierna: het project) bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (hierna: het college) bezwaar gemaakt.
Pagina294-295
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ7785
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema bijgewerkt t/m 25 september 2009
CiteertitelJBa 2009/
Pagina299-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn