TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 13-10-2009
Aflevering 8
RubriekRedactioneel
TitelJong maar dood hout
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 328
SamenvattingEen kanttekening bij de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.
In juli van dit jaar heeft de regering bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie ingediend. Deze naam verwijst naar de evaluatie van de wetswijzigingen waardoor per 1 januari 2002 de organisatie en het bestuur van de rechtspraak ingrijpend zijn veranderd. Het wetsvoorstel omvat zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals enkele wijzigingen in de 'gerechtelijke kaart' (vooruitlopend op verdergaande maatregelen die nu niog onderwerp van publiek debat vormen), de mogelijkheid om te klagen over gedragingen van rechters en een aanzienlijke uitbreiding van het aantal civiele zaken waarin bijstand van een advocaat niet verplicht is (zaken tot een beloop van € 25.000,= in plaats van de huidige grens van € 5000,=)
Auteur(s)H.F.M. Hofhuis
Pagina328-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe selectie van de ideale magistraat; Interview met de Selectiecommissie Rechterlijke Macht
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 330
SamenvattingZonder de Zegen van de Selectiecommissie Rechterlijke Macht (SRM) wordt niemand rechter. Wie zijn deze poortwachters? Hoe selecteren zij de ideale magistraat? En wat is dat eigenlijk? Deze vragen legden wij voor aan mr. J.J.I. Verburg, voorzitter van de SRM met als kerntaak rio's en mr. L.A.M. van Dijke, vice-voorzitter van de SRM met als kerntaak raio's.
Auteur(s)F.W. Pieters , K.G.F. van der Kraats
Pagina330-335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe betekenis van de prototypische gevallen voor de rechtsvinding: taalkundige interpretatie
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 336
SamenvattingDat taalkundige interpretatie voor de rechtsvinding van belang is, lijt een platitude. Niettemin wordt het nut ervan in de rechtstheorie sterk betwijfeld. In deze bijdrage, het eerste deel van een rechtstheoretische drieluik, wordt het standpunt verdedigd dat taalkundige interpretatie het uitgangspunt vormt van de rechtsvinding in moeilijke gevallen en van belang is voor de legitimatie van de rechtsbeslissing in verband met de 'rule of law'.
Auteur(s)C.E. Smith
Pagina336-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEén kind, meer zaken, één zitting; Maatwek in de jeugdrechtspleging
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 342
SamenvattingUit blijvende onvrede over de afhandeling van jeugdzaken is de Raad voor de rechtspraaak het project 'De positionering van de jeugdrechter' gestart. Uit onderzoek dat hierop volgde, is gebleken dat onder jeugdrechters grote overeenstemming bestaat over de noodzaak tot interne coördinatie en verbetering van de externe afstemming. Een voorbeeld van dit laatste is de combizitting van de Arnhemse rechtbank: gecombineerde civiele strafzittingen voor jeugdigen.
Auteur(s)R. Baas , M.T.A.B. Laemers
Pagina342-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCassatierechtspraak in Suriname
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 346
SamenvattingVoor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 trad de Hoge Raad ook als cassatierechter in Suriname op. Na de onafhankelijkheid is de cassatierechtspraak als zodanig niet behouden. Het begin dit jaar aangenomen wetsvoorstel 'Inrichting en samenstelling van de Surinaamse rechterlijke macht' leidt tot een versterking van het Hof van Justitie. Door het ontbreken van cassatierechtspraak blijft niettemin sprake van een rechtsstatelijk tekort. Versterking van de Surinaamse rechtspraak blijft een punt van aandacht.
Auteur(s)O.P.G. Vos
Pagina346-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDeskundigenbericht bij beroepsziekten
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 349
SamenvattingBij het vaststellen van een beroepsziekte komt verschillende expertise kijken. Een systematische aanpak met behulp van vijf stappen is daarbij aangewezen.
Auteur(s)B. Sorgdrager
Pagina349-352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelSelectie aan de poort
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 353
SamenvattingSelectie van zaken past niet bij de positie van rechter in ons rechtsstelsel. Maar als het moet dan uitsluitend met behulp van kenbare en louter juridische criteria
Auteur(s)C.M. Schrijnen
Pagina353-354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelHet Melk en water-arrest
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 355
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting de uitspraak.
Auteur(s)M.R.J. van Wel
Pagina355-358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelKruisvaarders
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 359
SamenvattingBalthazar Garzon kennen we allemaal en van welke Nerderlandse rechter-commissaris strafzaken kun je hetzelfde zeggen? Dat hij een BN'er is, of zelfs wereldberoemd? Garzon heeft er dan ook alles aan gedaan om het zover te schoppen. A crusader with a fondness for the limelight, werd Garzon ooit gedoopt in het Amerikaanse weekblad Time. In 1998 trok hij voor het eerst de aandacht door te bewerkstelligen dat de Chileense dictator van de jaren zeventig Pinochet vele jaren na zijn vrijwillige machtsafstand alsnog gearresteerd werd tijdens een ziekenhuisopname in Londen. Op grond dat diens regime ook Spaanse slachtoffers had gemaakt, kreeg hij de overlevering gedaan.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina359-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelA. Vereshchagin, Judicial law-making in post-soviet Russia
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 361
Auteur(s)R.A. van der Pol
Pagina361-364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 366
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina366-371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR Actueel
CiteertitelTrema, nr. 8, 2009, p. 371
SamenvattingNVvR Actueel komt tot stand dankzij bijdragen van leden, medewerkers van het bureau en leden van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). Deze bijdragen verschijnen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NVvR.
Pagina371-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn