Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 21-10-2009
Aflevering 21
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad, 10-04-2009, 07/10857
CiteertitelBb 2009, 53
SamenvattingSchuttersduin, vertragingsschade en formele rechtskracht.
Burgemeester en wethouders van Barneveld hebben bij besluit van eind 2001 aan vakantiepark 'De Berkenhorst' een bouwvergunning voor twintig recreatiewoningen verleend. Omdat bij de voor de bouwvergunning benodigde vrijstelling ex art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) de verkeerde procedure was gevolgd, heeft de bestuursrechter de bouwvergunning begin 2002 geschorst.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad; formele rechtskracht. Aansprakelijkheid van een gemeente voor de door projectontwikkelaar geleden vertragingsschade na intrekking van een vrijstellingsbesluit en bouwvergunning die in strijd met de wet waren verleend; uitwerking van HR 29 april 1994, nr. 15312, NJ 1997, 396; beroep op formele rechtskracht niet tegen aanvrager van bouwvergunning.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
Pagina243-250
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BH2598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIntellectueel eigendom
TitelHof van Justitie EG, 02-07-2009, C-343/07
CiteertitelBb 2009, 54
SamenvattingBavaria en Bayerisches Bier mogen naast elkaar blijven bestaan.
Op 14 juli 1992 heeft de Europese Commissie de verordening (nr. 2081/92) vasgesteld inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (hierna: de Verordening). Om voor bescherming onder deze Verordening in aanmerking te komen moet een landbouwproduct of een levensmiddel voldoen aan de specificaties die zijn neergelegd in art. 4 van de Verordening, zoals het overleggen van gegevens waaruit blijkt dat het landbouwproduct of het levensmiddel afkomstig is uit het betreffende geografische gebied en gegevens die het verband bewijzen met het geografische milieu.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 2 juli 2009. # Bavaria NV en Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Corte d'appello di Torino - Italie. # Verzoek om prejudiciele beslissing - Geldigheidstoetsing - Ontvankelijkheid - Verordeningen (EEG) nr. 2081/92 en (EG) nr. 1347/2001 - Geldigheid - Soortnaam - Co-existentie van merk en beschermde geografische aanduiding. # Zaak C-343/07.
AnnotatorE.C. den Ouden
Pagina250-252
UitspraakECLI:EU:C:2009:415
Artikel aanvragenVia Praktizijn