Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 22-10-2009
Aflevering 19
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina313-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2009/
Pagina314-314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2009/
Pagina315-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactionele bijdrage
TitelVertoont de beginselplicht tot handhaving haarscheurtjes?
CiteertitelJBa 2009/235
SamenvattingVolgens constante jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak is een bestuursorgaan in beginsel verplicht handhavend op te treden. Toch is het bestuursorgaan ook verplicht in elk geval na te gaan of er een bijzondere reden is om af te zien van handhavend optreden. De Afdeling bestuursrechtspraak vaart op dit punt een strakke en rechte koers. Toch zien we in de uitspraken de laatste tijd een aantal (opvallene) redenen om niet over te gaan tot het opleggen van een last onder dwangsom of een last tot bestuursdwang, zeker als er sprake is van burenruzies waarbij de evenredigheid zoek is. Dit artikel brengt de jurisprudentielijn in beeld, trekt enkele conclusies en sluit af met een paar aanbevelingen.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina302-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200901822/1/M2
CiteertitelJBa 2009/236
SamenvattingBelanghebbende. Feitelijke werkzaamheden.

(Stichting Helihinder / B en W van Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht (hierna: het college) met toepassing van artikel 2.20, vijfde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften gesteld ten aanzien van de inrichting aan de Meijewetering 21 te Utrecht.
Pagina308-309
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200900198/1/H3
CiteertitelJBa 2009/237
SamenvattingBelanghebbende. Rechtsopvolging onder bijzondere titel. Bestuurlijke boete.

(X e.a. / de minister van Verkeer en Waterstaat).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2006 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) [appellante sub 2] een bestuurlijke boete van 75.020,00 opgelegd wegens overtredingen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer.
Pagina309-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200809024/1/H1
CiteertitelJBa 2009/238
SamenvattingBelanghebbende. Volmacht.

(X e.a. / B en W van Heerenveen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen (hierna: het college) aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Heerenveen (hierna: de Gereformeerde Kerk) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een fietsenstalling en het uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden op de percelen President Kennedylaan 15 en 15A te Heerenveen.
Pagina310-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200805248/1/R1
CiteertitelJBa 2009/239
SamenvattingBelanghebbende. Optie tot koop. Feitelijke werkzaamheden rechtspersoon.

(X e.a. / GS van Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2008, kenmerk PZH-2008-368406, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Dordrecht (hierna: de raad) bij besluit van 2 oktober 2007 vastgestelde bestemmingsplan "Belthure Park en omgeving".
Pagina310-311
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200900058/1/H1
CiteertitelJBa 2009/240
SamenvattingBeleidsregel. Niet-gepubliceerde beleidsregel. Betekenis beleid.

(X / B en W van Nuenen, Gerwen en Nederwetten).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] vrijstelling en reguliere bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel [locatie] te Nuenen (hierna: het perceel).
Pagina311-311
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 29-09-2009, 200905264/1/H1 en 200905264/2/H1
CiteertitelJBa 2009/241
SamenvattingDwangsom. Recreatiewoning. Peildatum. Beleid.

(X / B en W van Bernheze).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bernheze (hierna: het college) [appellante] gelast om uiterlijk op 26 februari 2009 de permanente bewoning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te beŽindigen en beŽindigd te houden onder oplegging van een dwangsom van 2400,00 met een maximum van 12.000,00.
Pagina311-312
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 07-10-2009, 200900283/1/H1
CiteertitelJBa 2009/242
SamenvattingHinder. Vrijstelling. Bouwvergunning. Privaatrecht.

(X en B en W van Alkmaar / de uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 27 november 2008 in zaaknr. 07/1816).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar (hierna: het college) [appellant sub 2A] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het vergroten van de woning aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina312-313
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ9534
Artikel aanvragenVia Praktizijn