Privacy & Informatie

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Privacy & Informatie
Datum 26-10-2009
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelP&I 2009, 181
SamenvattingDoe het veilig! Jaren werd hier iets anders onder verstaan. Nu staat het voor bescherming van je persoonsgegevens op internet. Zo wil de overheid ons door middel van een uitgebreide overheidscampagne leren hoe we ons moeten gedragen op het internet om identiteitsfraude en ander misbruik te voorkomen. Op staan vijf hoofdregels die je in acht moet nemen als je op het internet 'zit'.
Auteur(s) Redactie
Pagina211-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelE-mail na de dood: juridische bescherming van privacybelangen
CiteertitelP&I 2009, 182
SamenvattingAanbieders van online e-maildiensten zoals Gmail, Hotmail en Yahoo!, bieden een steeds grotere opslag capaciteit aan hun abonnees, hetgeen de feitelijke beschikkingsmacht van deze aanbieders over de bij hun opgeslagen communicatie vergroot. De honger naar informatie van de aanbieders van dergelijke online communicatiediensten die vaak afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten wordt ruimschoots gevoed door de consument die gretig gebruik maakt van veelal gratis aangeboden en haast ongelimiteerde opslagcapaciteit die hen in staat stelt om al hun communicatie vanaf iedere gewenste plek te raadplegen.
Auteur(s)F.J. Zuiderveen Borgesius , D.A. Korteweg
Pagina212-224
LinkVolledige tekst artikel (ivir.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGegevensverwerking bij verzekeringen voor het ziekteverzuim van werknemers
CiteertitelP&I 2009, 183
SamenvattingDe werkgever loopt een groot financieel risico bij het ziekteverzuim van zijn werknemers aangezien hij verplicht is het loon door te betalen en re-integratiemaatregelen te nemen. Vele werkgevers hebben zich voor deze risico's verzekerd. Voor het uitvoeren van de verzekeringen en diensten zulen vele gegevens over het ziekteverzuim moeten worden verstrekt aan de verzekeraar. In dit artikel komen twee aspecten aan de orde. Ten eerste of de gezondheidsgegevens goed zijn beschermd. Ten tweede of de wetgeving een duidelijk en hanteerbaar kader geeft voor het gegevensverkeer bij het sluiten en uitvoeren van de verzekeringen.
Auteur(s)I. van der Helm
Pagina225-232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSociale netwerken en privacy
CiteertitelP&I 2009, 184
SamenvattingSociale netwerksites belichamen de 'menselijke' kant van de Web 2.0-revolutie. Zij kunnen zich de laatste verheugen in verhoogde aandacht voor de privacyaspecten van hun dienstverlening. Deze bijdrage geeft een met voorbeelden gelardeerd overzicht van die privacyaspecten. Twee hoofdtypen worden onderscheiden: gestolen en gefingeerde identiteiten, en verder gebruik van gegevens op sociale netwerksites. Kinderen en tieners vormen een bijzondere risicogroep. Gestolen en gefingeeerde identiteiten kunnen gebruikt worden om het slachtoffer op te lichten, te pesten of in een kwaad daglicht te stellen.
Auteur(s)J.A.G. Versmissen
Pagina233-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelM.B.J. Thijssen, De Wbp en de vennootschap
CiteertitelP&I 2009, 186
SamenvattingOp 20 mei 2009 verdedigde Marieke Thijssen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen haar proefschrift De Wbp en de vennootschap. Haar promotors waren prof. mr. J.M.A. Berkvens (RU) en prof. mr. A. Oskamp (VU). Het proefschrift gaat in op het beheer van informatiestromen inzake persoonsgegevens binnen concerns en conglomeraten. Marieke Thijssen probeert de vraag te beantwoorden of de wetgever bij het implementeren van de Europese privacyrichtlijn (95/46 EG) door middel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in voldoende mate rekening heeft gehouden met de regels van het privaatrecht. Elke nieuwe wet dient immers rekening te houden met al bestaande wettelijke bepalingen. Haar conclusie is dat de wetgever daar niet in geslaagd is.
Auteur(s)J.M. Titulaer-Meddens
Pagina239-240
Artikel aanvragenVia Praktizijn