TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 10-11-2009
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelLieve moeder
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 376
SamenvattingVijftien jaar geleden, op 9 januari 1994, werd in Putten een jonge vrouw door gewelddadige handelingen om het leven gebracht. Twee mannen werden voor dit feit veroordeeld, maar in herziening in 2002 vrijgesrproken door het Leeuwarder hof. Voortgezet onderzoek leidde tot de aanhouding van een nieuwe verdachte. De rechtbank te Zutphen veroordeelde deze op 9 oktober van dit jaar na maar liefst 25 zittingen wegens moord op en verkrachting van het slachtoffer tot vijftien jaar gevangenisstraf.
Auteur(s)H.L.C. Hermans
Pagina376-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVijftien jaar geschillenbeslechting onder de Algemene wet bestuursrecht
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 378
SamenvattingOp 1 januari was het vijftien jaar geleden dat de Algemene wet bestuursrecht in werking trad. In dit artikel wordt teruggeblikt op vijftien jaar bestuursprocesrecht onder de Algemene wet bestuursrecht en wordt ook enigszins vooruit gekeken op nieuwe ontwikkelingen.
Auteur(s)J.E.M. Polak
Pagina378-383
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet belang van de casu´stiek: belangenafweging en vergelijkingsmethode
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 384
SamenvattingVolgens gangbaar juridisch taalgebruik komt de rechter in veel gevallen tot de beslissing door belangen, grondrechten en rechtsbeginselen tegen elkaar af te wegen. In dit artikel wordt betoogd dat niet belangen of beginselen tegen elkaar worden afgewogen, maar mogelijke beslissingen. Dit is het tweede deel van een drieluik. Het eerste deel werd gepubliceerd in het vorige nummer van Trema.
Auteur(s)C.E. Smith
Pagina384-389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe 'gemiddelde rechter'
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 390
SamenvattingUitgangspunt in het leerstuk van de onrechtmatige rechtspraak is volgens de Hoge Raad nog steeds de niet-aansprakelijkheid van de Staat. Een vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, gevolgd door een arrest van het hof 's-Gravenhage in hoger beroep, geeft aanleiding het door de Hoge Raad geformuleerde criterium inzake (staats)aansprakelijkheid voor onrechtmatig rechterlijk handelen weer ter discussie te stellen.
Auteur(s)V.V.R. van Bogaert
Pagina390-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelGeneeskundige verklaring op verzoek van de rechter
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 395
SamenvattingBehandelend artsen worden regelmatig benaderd met het verzoek een zogenaamde geneeskundige verklaring af te geven. Ook rechters en griffiers verlangen dikwijls een geneeskundige verklaring van een behandelend arts. Op grond van de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG mogen behandelend artsen zo'n verklaring echter niet afgeven.
Auteur(s)D.Y.A. van Meersbergen
Pagina395-395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelSharia
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 396
SamenvattingOpsporen en sluiten: dat was de remedie van PVV-Kamerlid Fritsma in juli van dit jaar voor moskeeŰn waar shariarechtspraak beoefend wordt. Weliswaar toonde hij zich ditmaal niet zozeer bezorgd over een afwijkende toepassing van het strafrecht, maar toch dwong de Kamer op 3 september tussen het aanhoren van insprekers over de gerechtelijke kaart door een vˇˇr de Kerst al uit te brengen onderzoek af. Minister Hirsch Ballin had zich meteen al gehaast om duidelijk te maken dat wat hem betrof joodse en roomse civiele rechtbanken niets te vrezen hadden zolang de onderwerping eraan vrijwillig was, maar dat niemand van de gang naar de burgerlijke rechter mocht worden afgehouden.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina396-397
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet proefschrift
TitelG.J.M. Verburg, Vaststelling van smartengeld
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 398
SamenvattingIn deze rubriek krijgt de auteur van een proefschrift de gelegenheid om uiteen te zetten welk belang het proefschrift heeft voor de rechtspraak (en waarom het proefschrift moeten lezen!). Dit keer is dat mr. G.J.M. Verburg over zijn proefschrift Vaststelling van smartengeld.
Auteur(s)G.J.M. Verburg
Pagina398-399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 400
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina400-401
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR Actueel
CiteertitelTrema, nr. 9, 2009, p. 402
SamenvattingOntwikkelingen rondom verhoging AOW-leeftijd;

OHRA-brief voor leden die gebruikmaken van de collectiviteitskorting;

Geslaagd Jaarcongres in Zutphen.
Pagina402-403
Artikel aanvragenVia Praktizijn