Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 19-11-2009
Aflevering 21
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe Crisis- en herstelwet, even proberen
CiteertitelJBa 2009/251
SamenvattingHet wetsvoorstel Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) doet veel stof opwaaien. Het wetsvoorstel bevat een groot aantal soms zeer ingrijpende maatregelen, zowel tijdelijke als blijvende, die als doel hebben infrastructurele projecten, andere grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie te versnellen. Ten tijde van het schrijven van dit artikel is de discussie in de Tweede Kamer net begonnen en liggen er een kritisch advies van de Raad van Statem een eerste en een tweede nota van wijziging en een verzameling amendementen. De definitieve tekst staat nog lang niet vast, terwijl de beoogde ingangsdatum al 1 januari 2010 is. In dit artikel staan een paar van de tijdelijke aanpassingen van het algemeen bestuursrecht centraal, in het bijzonder de invoering van het relativiteitsvereiste.
Auteur(s)W.M. Alberts-Derks
Pagina334-337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200807965/1/H1
CiteertitelJBa 2009/252
SamenvattingBelanghebbende. Bouwplan. Gronden. Derde.

(X en Y / B&W van Weert).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2007 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan [appellante sub 3] bouwvergunning verleend voor het aanleggen van een zwembad op het perceel [locatie] te Weert (hierna: het perceel).
Pagina338-338
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200902333/1/M2
CiteertitelJBa 2009/253
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Bezwaarschrift.

(X / B&W van Vlagtwedde).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 september 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde (hierna: het college) een verzoek van [appellant] om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het gebruik van een skybeamer door horecagelegenheid Cafť Full House aan de Stationsstraat 53 te Ter Apel, afgewezen.
Pagina339-339
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200900671/1/R1
CiteertitelJBa 2009/254
SamenvattingBelanghebbende. Stichting. Statutaire doelstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2008, kenmerk PZH-2008-1065064, heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Rotterdam (hierna: de raad) bij besluit van 22 mei 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Maasvlakte 2".
Pagina339-340
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1951
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200901313/1/H2
CiteertitelJBa 2009/255
SamenvattingBelanghebbende. Planschadeovereenkomst.

(X / de raad van Drechterland).
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 9 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland (hierna: het college) aan de eigenaren van achttien percelen, gelegen aan de Vangershof en Streekweg te Hoogkarspel, planschade toegekend.
Pagina340-341
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200901022/1/H1
CiteertitelJBa 2009/256
SamenvattingBesluit. Vermelding datum.

(X en Y / B&W van Almelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo (hierna: het college), voor zover thans van belang, [appellant B] op straffe van een dwangsom gelast het in dat besluit nader omschreven gebruik van het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) wegens strijd met het bestemmingsplan te beŽindigen.
Pagina341-341
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200901196/1/R2
CiteertitelJBa 2009/257
SamenvattingMotivering. Herroepen.

(B&W van X / GS van Drenthe).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2008, kenmerk 5.1/2008009982, heeft het college van gedeputeerde staten van Drenthe (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Coevorden (hierna: de raad) bij besluit van 10 juni 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Meppen" (hierna: het plan).
Pagina341-342
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200906372/1/H1 en 200906372/2/H1
CiteertitelJBa 2009/258
SamenvattingAanvraag. Bouwplan. Wijziging. Nieuwe bouwaanvraag.

(X e.a. / B&W van Valkenburg aan de Geul).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul (hierna: het college) aan Leudal Ontwikkeling II B.V. (hierna: Leudal) vrijstelling verleend voor het bouwen van een gebouw voor begeleid wonen en een gebouw voor dagactiviteiten op het perceel Vroenhof 86 te Valkenburg aan de Geul.
Pagina342-342
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK2903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200900841/1/H1
CiteertitelJBa 2009/259
SamenvattingHandhaving. Opgewekt vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 april 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Brummen (hierna: het college) medegedeeld dat geen bedrijfswoning mag worden gebouwd op het perceel [locatie 1] te [plaats] en, voor zover thans van belang, geweigerd handhavend op te treden tegen het gebruik als burgerwoning van de woning op het perceel [locatie 2] te [plaats].
Pagina342-343
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200900994/1/H2
CiteertitelJBa 2009/260
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Verzuim gemachtigde. Onjuiste gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2006 heeft de raad voor rechtsbijstand Leeuwarden (hierna: de raad) geweigerd de aan [appellant] verleende voorwaardelijke toevoeging om te zetten in een definitieve.
Pagina343-344
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1969
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 30-10-2009, 200907715/2/M2
CiteertitelJBa 2009/261
SamenvattingHoorplicht. Afzien hoorplicht. Gelegenheid horen. Bezwaar.

(X e.a. / B&W van Helden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Helden (hierna: het college) een verzoek van [verzoekers] om handhavingsmaatregelen te treffen met betrekking tot een Varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats] afgewezen.
Pagina344-344
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1963
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200808908/1/H1
CiteertitelJBa 2009/262
SamenvattingNieuwe feiten of omstandigheden. Nieuw besluit. Vernietiging. Wijziging besluit. Zorgvuldigheid. Opnieuw horen.

(X / B&W van Apeldoorn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2007 heeft appellant (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een carport op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina344-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1978
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200901813/1/H3
CiteertitelJBa 2009/263
SamenvattingMotivering. Toepassing sanctiebeleid. Bijzondere omstandigheden.

(X / de directie van de Dienst Wegverkeer).
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 17 oktober 2008 heeft de directie van de Dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) de aan [wederpartij] verleende erkenning voor het uitvoeren van periodieke keuringen van voertuigen tot en met 3500 kilogram (hierna: de erkenning), onderscheidenlijk de aan hem verleende keuringsbevoegdheid voor het uitvoeren van periodieke keuringen van voertuigen tot en met 3500 kilogram (hierna: de keuringsbevoegdheid), beide voor de duur van zes weken ingetrokken.
Pagina345-345
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200808341/1/R1
CiteertitelJBa 2009/264
SamenvattingMachtiging. Vertegenwoordiging. Beroep.

(X, Y en Z / GS van Overijssel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 oktober 2008, kenmerk 2008/0143897, heeft het college van gedeputeerde staten van Overijssel (hierna: het college), voor zover vereist, opnieuw besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Tubbergen (hierna: de raad) op 6 juni 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied 2006" (hierna: het plan).
Pagina346-346
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1933
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-10-2009, 200900589/1/H1
CiteertitelJBa 2009/265
SamenvattingBeroep. Gerechtvaardigd vertrouwen. Aanvullen gronden. Behandeling beroep.

(X / B&W van Woerden).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Woerden (hierna: het college) [appellant] onder oplegging van twee dwangsommen gelast de bewoning van de paardenstal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te beŽindigen en beŽindigd te houden en de paardenstal in de oude bouwkundige staat terug te brengen.
Pagina346-347
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-11-2009, 200901254/1/H2
CiteertitelJBa 2009/266
SamenvattingProceskosten. Familieband. Beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

(X / de raad van de gemeente Kollumerland c.a.).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2007 heeft de raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland (hierna: de gemeenteraad) een verzoek van [appellante] en [echtgenoot] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina347-347
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK1976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2009/
Pagina348-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina349-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema bijgewerkt t/m 9 november 2009
CiteertitelJBa 2009/
Pagina351-351
Artikel aanvragenVia Praktizijn