TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 08-12-2009
Aflevering 10
RubriekRedactioneel
TitelToedeling van zaken en de persoon van de rechter
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 408
SamenvattingEr is een toenemende interesse voor de persoon van de rechter. Rechters die gevoelige zaken zullen behandelen of hebben behandeld komen soms met naam en toenaam in de media. De vraag wie welke zaak behandelt, en hoe dit wordt bepaald, komt daardoor steeds meer in de aandacht. Er onstaat dan publieke belangstelling voor eerdere functies, nevenfuncties en publicaties van de rechter, en voor de daaruit mogelijk kenbare maatschappelijke oriëntatie van hem als privépersoon.
Auteur(s)H.F.M. Hofhuis
Pagina408-409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVersterking van de cassatie- én de appelrechtspraa. De verhouding tussen de gerechtshoven en de Hoge Raad na de invoering van een gematigd verlofstelsel bij de Hoge Raad
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 410
SamenvattingIn dit artikel wordt de relatie tussen de Hoge Raad en de hoven geschetst. Zowel de positie van de Hoge Raad als die van de hoven is op dit moment sterk in ontwikkeling. Invoering van een gematigd verlofstelsel heeft onherroepelijk gevolgen voor de rol van de hoven. Andersom zullen de ambities van de hoven (in geval van succes) tot gevolg hebben dat de Hoge Raad echt aandacht kan schenken aan zaken die ertoe doen.
Auteur(s)M.A. Loth
Pagina410-415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelHet gaat goed, maar het kan beter. Interview met prof. mr. J.D.A. den Tonkelaar
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 416
SamenvattingOp 2 september jl. heeft Hans den Tonkelaar, vice-president inhoudelijk in de rechtbank Arnhem, aan de Radboud universiteit nijmegen een rede gehouden ter gelegenheid van de aanvaarding van een bijzonder hoogleraarschap in de Rechtspraak. Zijn rede droeg de titel Optimus iudex. Over het belang van de selectie van onze rechters. In zijn rede trekt Den Tonkelaar een aantal interessante conclusies, die vragen om een nadere toelichting.
Auteur(s)K.G.F. van der Kraats , F.W. Pieters
Pagina416-419
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHeuristiek en legitimatie van het rechtsoordeel: van geval naar regel
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 420
SamenvattingHet aangrijpingspunt in de heuristiek vormt het geval. In sterk sprekende gevallen wordt de interpretatie mede geleid door wat de rechter beschouwt als een aanvaardbare of billijke beslissing. Dat betekent dat in methodologisch opzicht de beslissing in concreto ten opzichte van de regel een licht overwicht heeft. De opvatting dat de motivering om die reden slechts een rechtvaardiging achteraf is, en dus eigenlijk een 'vrome leugen', gaat eraan voorbij dat het recht wordt gelezen vanuit zijn toepassingen. Dit is het derde deel van een drieluik. De eerste twee delen werden gepubliceerd in de vorige nummers van Trema.
Auteur(s)C.E. Smith
Pagina420-425
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelOud-Procureur-Generaal Van Randwijck gepromoveerd tot doctor Muziekwetenschap
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 426
SamenvattingMr. R.J.C. graaf van Randwijck, voormalig Procureur-Generaal bij het gerechtshof te Amsterdam, schoof na een carrière binnen het Openbaar Ministerie in 1996 aan in de collegebanken van de Universiteit Utrecht om de studie muziekwetenschap te volgen. In 2001 rondde hij deze af. Vorig jaar juni verdedigde hij met succes zijn dissertatie Music in context, met als ondertitel Four case studies, en promoveerde tot doctor in de muziekwetenschap. Trema sprak met hem over zijn rechtenstudie, zijn keus voor het Openbaar Ministerie en, uitgebreider, over zijn kennismaking met en passie voor muziek en over zijn proefschrift.
Auteur(s)M. van der Horst
Pagina426-431
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe rechter-plaatsvervanger: erebaan of togavervulling
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 432
SamenvattingRechters-plaatsvervangers nemen soms deel aan de rechtspraak en zorgen voor een zekere inbreng van buitenaf. In dit artikel wordt de rol van rechters-plaatsvervangers binnen de Nederlandse strafrechtspraak besproken. De centrale vraag daarbij is wat hun toegevoegde waarde aan de berechting zaken is en hoe hun inbreng wordt gewaardeerd.
Auteur(s)M. Malsch
Pagina432-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelDe vrijblijvendheid voorbij ... over de kwaliteit van opleiders
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 438
SamenvattingRio, raio of derdewegger; niemand wordt toegelaten tot het rechtersambt zonder het fiat van zijn opleider(s). Na de selectie is de opleider de enige die de kandidaat nog scheidt van zijn doel om magistraat te worden. Aan de opleider dan de taak om ervoor te zorgen dat de rechterlijke macht niet wordt opgezadeld met te weinig kundige en capabele collega's. Daarmee heeft de opleider een belangrijke rol bij de handhaving en bevordering van de kwaliteit van de rechterlijke macht. Maar hoe wordt de kwaliteit van opleiders gewaarborgd? Daarvoor ging ik kijken bij de Training voor Praktijkopleiders (TPO) van SSR en sprak ik met Johan Koornstra, senior cursusmanager van SSR, en Angela Talen, opleidingskundige (van bureau 2 KNOWHOW) die betrokken was bij de totstandkoming van de Studiegids raio-opleiding.
Auteur(s)K.G.F. van der Kraats
Pagina438-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
Titel"Aansien doet ghedencken"
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 443
SamenvattingZe lustten er wel pap van, die rio's in Odessa aan wie ik beroepsethiek doceerde. Elke dag was er een frisse groep aan wie er steevast enkele ijverige leerlingen na afloop nog kwamen vragen wie ik nu precies was op de titelplaat van Thronus iustitiae die ik ze had laten zien; ijverig maakten ze aantekeningen om thuis de verhalen over klassieke helden en bijbelse mislukkingen te kunnen navertellen. Ik voelde me net een ouderwetse schoolmeester die de belofte van een verteluurtje nakwam, omdat zijn leerlingen zo braaf de hele dag naar betogen over regel- versus deugdethiek hadden zitten luisteren en zich internationale gedragscodes hadden laten uitleggen.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina443-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelZuid-Molukse erewacht
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 445
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)H.J.J. Talsma
Pagina445-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVernieuw de rechtspraak, begin bij jezelf. Een verslag van het jaarcongres van de NVvR
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 449
SamenvattingOp 1 oktober 2009 organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) samen met SSR in Zutphen het jaarcongres met als thema: 'Magistraat 2.0 - de update', waarbij werd ingegaan op de veranderende maatschappij en de veranderende rol van de magistraat. Dit artikel bevat een verslag van deze dag.
Auteur(s)K.G.F. van der Kraats
Pagina449-452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechtelijke macht
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 453
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina453-453
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR Actueel
CiteertitelTrema, nr. 10, 2009, p. 454
SamenvattingJaarcongres 2010 op donderdag 7 oktober in Den Haag;

Reactie NVvR op NRC-artikel over Promis;

NVvR vindt gehoor bij kamerleden in Deetman-discussie;

WeCO-advies Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad;

Vertrouwenspersonen;

Kortingen op uw verzekeringen;

Advisering WeCo;

Rechtsbijstand.
Pagina454-455
Artikel aanvragenVia Praktizijn