Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 10-12-2009
Aflevering 22
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe 'informele vereniging' als belanghebbende
CiteertitelJBa 2009/267
SamenvattingIn het bestuurs (proces)recht hebben we niet alleen te maken met natuurlijke personen en rechtspersonen die aan het rechtsverkeer deelnemen, maar zien we steeds vaker 'tussenvarianten'. Immers, op allerlei manieren proberen mensen hun belangen te bundelen teneinde zo sterk mogelijk te staan richting bestuursorganen en de rechter. De vraag dient zich in dit kader wél aan hoe hiermee in juridisch opzicht, in het bijzonder wat betreft de ontvankelijkheid, moet worden omgegaan.
Auteur(s)E.J. Govaers
Pagina354-357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 11-11-2009, 200902392/1/H2
CiteertitelJBa 2009/268
SamenvattingBelanghebbende. Zelfstandig schadebesluit. Rechtsopvolger.

(Stichting 't Hollandsch Huys / B en W van Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 november 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van den Haag (hierna: het college) een verzoek van de Stichting 't Hollandsch Huys (hierna: 't Hollandsch Huys) om toekenning van schadevergoeding afgewezen.
Pagina358-358
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK2941
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 11-11-2009, 200902754/1/H1
CiteertitelJBa 2009/269
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Schade.

(X / B en W van Veere).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veere (hierna: het college) geweigerd aan [appellant] ontheffing te verlenen van het verbod vervat in artikel 2, eerste lid, van de Gebruiksverordening tweede woningen Veere (hierna: de verordening) voor de woning aan het [locatie] te [plaats].
Pagina359-359
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK2900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200901103/1/H1
CiteertitelJBa 2009/270
SamenvattingBelanghebbende. Vereniging. Feitelijke werkzaamheden.

(B en W van Apeldoorn / de 'Vereniging Vrienden van Albaveld')
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) het bezwaar van de Vereniging Vrienden van het Albaveld (hierna: de vereniging) tegen het besluit van 3 maart 2006, waarbij het college het verzoek van de vereniging om handhavend op te treden tegen het gebruik van de drie oefenholes van Golf- en businessclub De Scherpenbergh b.v. (hierna: de golfclub) op het perceel Albaweg 43 te Lieren (hierna: het perceel) heeft afgewezen, opnieuw ongegrond verklaard.
Pagina359-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3666
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200902262/1/H3
CiteertitelJBa 2009/271
SamenvattingBesluit. Rechtspositie.

(X / B en W Rotterdam).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 mei 2008 heeft de burgemeester van Rotterdam (hierna: de burgemeester) [appellante] meegedeeld dat haar zoon, indien hij overlast veroorzaakt of zich na 21.00 uur 's avonds zonder begeleiding van één van de ouders op straat bevindt, door de politie of een andere aan het toezichtmodel deelnemende partij zal worden meegenomen en thuisgebracht.
Pagina360-360
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3627
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-11-2009, 200900926/1/H2
CiteertitelJBa 2009/272
SamenvattingEvenredigheidsbeginsel. Normaal maatschappelijk risico.

(X / B en W van Heerlen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heerlen (hierna: het college) een verzoek van [appellante] om vergoeding van schade als gevolg van een bouwvergunning afgewezen.
Pagina360-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK2907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-11-2009, 200902732/1/H1
CiteertitelJBa 2009/273
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Handhaving.

(X e.a. / B en W van Almelo).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij A], [appellant A], [wederpartij B] en [appellant B] om handhavend optreden tegen het door Openbare Scholengemeenschap Erasmus aangelegde verharde sportterrein op het perceel Sluiskade Noordzijde 68 (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina362-362
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK2899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200901926/1/H2
CiteertitelJBa 2009/274
SamenvattingHeroverweging. Subsidie.

(X / college voor zorgverzekeringen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2008 heeft het College voor zorgverzekeringen (hierna: het college) een aanvraag van de Stichting Wijkzorgcentrum Vleuterweide (hierna: de stichting) om subsidie ten behoeve van het gezondheidscentrum Leidsche Rijn voor het jaar 2007 afgewezen.
Pagina363-363
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3620
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200902836/1/H1
CiteertitelJBa 2009/275
SamenvattingMotivering. Vertrouwensbeginsel. Gelijkheidsbeginsel.

(X / B en W van Enschede).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 mei 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) [appellant] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de aanbouw aan de zijgevel en de aanbouw aan de achtergevel (de serre) te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina363-364
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3629
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200901870/1/H3
CiteertitelJBa 2009/276
SamenvattingMotivering. Bezwaar. Rechtsgevolgen.

(B en W van Rheden / B en W van Brummen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2007 heeft appellant (hierna: het college van Rheden) de Harderwijkerweg te Laag-Soeren ter hoogte van de bebouwde kom gesloten verklaard voor vrachtverkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Pagina364-366
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-11-2009, 200900787/1/H1
CiteertitelJBa 2009/277
SamenvattingBeroep. Incidenteel hoger beroep.

(X e.a. / B en W van Sneek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sneek (hierna: het college) aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht Lidl Nederland GmbH (hierna: Lidl) vrijstelling verleend ten behoeve van het gebruik van panden op de percelen Sint Antoniusplein 33 en de Julianastraat 71 te Sneek voor detailhandel in dagelijkse goederen.
Pagina366-366
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK2938
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 18-11-2009, 200902733/1/H3
CiteertitelJBa 2009/278
SamenvattingMotivering. Reden. Verhindering. Onderzoek. Rijvaardigheid.

(X / Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2008 heeft de stichting Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: het CBR) het rijbewijs van [appellante] voor alle categorieën ongeldig verklaard.
Pagina366-367
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BK3614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2009/
Pagina368-368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2009/
SamenvattingTK 2009-2010, 32195, nr. 2:
Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's. Voorstel van wet.

EK 2009-2010, 31844, nr. B:
Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Nota van verbetering.

EK 2009-2010, 31953, nr. C:
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Memorie van antwoord.
Pagina369-369
Artikel aanvragenVia Praktizijn