Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 12-12-2009
Aflevering 7328
TitelAansprakelijkheid voor schade door opslag van CO2, in het perspectief van de Richtlijn Carbon Capture Storage (CCS)
CiteertitelGst. 2009, 122
SamenvattingBij wie ligt het aansprakelijkheidsrisico wanneer derden als gevolg van CO2-opslag schade lijden? Is dat de exploitant van de opslaglocatie? Is deze aansprakelijkheid in tijd beperkt en welke rol speelt de overheid wanneer deze op basis van de Richtlijn CCS na afsluiting van de opslaglocatie, verantwoordelijkheden overneemt van de exploitant?
Auteur(s)W.Th. Braams , E.H.P. Brans
Pagina577-587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 27-10-2009, AWB 09/532 VEROR
CiteertitelGst. 2009, 123
SamenvattingVerbod van vooringenomenheid.
Samenvatting (Bron)Een lid van de commissie die adviseert over de toekenning van kunstsubsidies heeft een eigen belang bij de advisering over de subsidieaanvraag van een theatergezelschap, omdat hij directeur is van een stichting die op basis van dezelfde regeling eveneens subsidie heeft gevraagd. Hierdoor is de schijn van belangenverstrengeling ontstaan.
AnnotatorA.R. Neerhof
Pagina588-592
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2009:BK1302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-08-2009, 200900476/1/H3
CiteertitelGst. 2009, 124
SamenvattingVerbod van vooringenomenheid. In stand laten rechtsgevolgen.

(Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2007 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) een aanvraag van appellante (hierna: de SGBA) om verlening van vergunning voor diverse activiteiten tijdens de Amsterdam Pride van 2 tot en met 5 augustus 2007 afgewezen voor zover concurrerende aanvragen zijn ingediend en tevens voor wat betreft de locatie Rembrandtplein, tenzij de SGBA uiterlijk op 11 mei 2007 schriftelijk aangeeft dat voor deze locatie een vergunning is aangevraagd. Voorts wordt er in dit besluit vanuit gegaan dat de niet-concurrerende aanvragen zijn ingetrokken, tenzij de SGBA uiterlijk op 11 mei 2007 schriftelijk kenbaar maakt die aanvragen te handhaven, met dien verstande dat de vergunning wordt geweigerd voor de Bakkersstraat en het Thorbeckeplein, indien die voor het Rembrandtplein wordt ingewilligd.
Pagina592-597
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BJ5519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-05-2009, 200808119/1/H3
CiteertitelGst. 2009, 125
SamenvattingOntheffing sluitingstijden horeca in relatie tot horecaconvenant; beslist burgemeester als alleen op positief advies van politie of brandweer ontheffing van sluitingstijden mogelijk is? Geen schending informatieplicht bestaande uit het overleggen van politierapportages, nu de aard van de incidenten uit het advies van de regiopolitie blijkt,

(Rijswijk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2008 heeft de burgemeester van Rijswijk (hierna: de burgemeester) het verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het Haags Tenniscentrum Horecabedrijf B.V. handelend onder de naam Event Plaza (hierna: Event Plaza) voor het aangaan van een convenant en hiermee een ontheffing van de sluitingstijden te verlenen, afgewezen.
AnnotatorJ.L.A. Kessen
Pagina597-600
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI3696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-06-2009, 200807958/1/H1
CiteertitelGst. 2009, 126
SamenvattingPlaatsen gasfornuis in gasfornuis in bijgebouw. Geen bouwkundige constructie, geen bouwen.

(Werkendam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Werkendam, voor zover thans van belang, [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast het keukenblok inclusief gasfornuis op het perceel aan de [locatie] te [plaats] te verwijderen en verwijderd te houden. Het in geding zijnde gasfornuis is een huishoudelijk apparaat dat naar zijn aard geen bouwkundige constructieve voorziening is, kan evenmin worden gebruikt los van het bijgebouw waarin het is geplaatst en is daarom geen bouwwerk, noch kan het plaatsen daarvan als het veranderen van een bijgebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Woningwet worden aangemerkt. Het college kon tegen het plaatsen van het gasfornuis met oven dan ook niet optreden, als het heeft gedaan.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina600-602
UitspraakECLI:NL:RVS:2009:BI7253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-04-2009, 07/5660 WWB
CiteertitelGst. 2009, 127
SamenvattingBesluit, externe werking. Subsidie.

(Breda).
Samenvatting (Bron)De in geding zijnde vergoedingen kunnen niet worden beschouwd als subsidie omdat geen sprake is van een aanspraak op financiŽle middelen.
Pagina602-605
UitspraakECLI:NL:CRVB:2009:BI1719
Artikel aanvragenVia Praktizijn