Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 24-12-2009
Aflevering 16
RubriekActualiteiten
TitelZaak-Enait: Tuchtrecht werd politiek. 'Orde moet intern debat voeren over diversiteit'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 688
SamenvattingDe uitspraak van het Hof van Discipline waarin de eerdere berisping van advocaat Faizel Enait werd vernietigd, zorgde zo vlak voor de kerst voor veel ophed. De usual suspects (PVV, GeenStijl-reaguurders, Telegraaflezers) namen uitgebreid de tijd voor een ouderwets rondje moslim-bashing. Kamerleden buitelden over elkaar heen om de uitspraak te bekritiseren; staatssecretaris Albayrak haastte zich om wetgeving toe te zeggen als de Orde niet gauw zťlf maatregelen nam.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina688-689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelMohammed locuta, causa finita
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 689
SamenvattingDe Amsterdamse liberaalvrijzinnige advocaat Gerard Spong en de moslim-fundamentalistische Mohammed Enait zijn het met elkaar eens: een advocaat hoeft niet op te staan voor de rechter. Een interessant Spong-Enait pact, gebaseerd op een klassiek voorbeeld van begripsverschil bij terminologische gelijkheid. Bij Spong ligt namelijk geen loyaliteitsconflict aan zijn opvatting ten grondslag: enkel pragmatisme. Bij Enait ligt dat anders. Daarom had het Hof van Discipline de uitspraak van de Raad van Discipline niet mogen vernietigen.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina689-689
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBerichten van de orde: Hoe handel ik Orde-zaken digitaal af?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 690
SamenvattingVanaf 1 januari a.s. kunt u uw Orde-zaken digitaal afhandelen (zie ook het Advocatenblad van 13 november jl.). Wat heeft u hiervoor nodig en hoe werkt het?
Pagina690-690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe Permanente Opleiding is dood, leve de Vakbekwaamheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 691
SamenvattingVerantwoordelijk AR-lid Diana de Wolff en Orde-beleidsadviseur Marieke van der Pijl lichten de per 1 januari a.s. verzwaarde ťn herziene opleidingseisen toe. 'Met kantoorgenoten bij de lunch het laatste arrest van de Hoge Raad over kennelijk onredelijk ontslag doornemen, is niet genoeg.'
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina691-692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
Titel'Als ze advocaten doden is niemand meer veilig'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 692
SamenvattingDe Filippijnse mensenrechtenadvocate Connie Brizuela wist ergens dat ze risico zou kunnen lopen toen ze besloot mee te gaan met de groep politici, journalisten, advocaten en andere belangstellenden om een kandidaat voor de Filippijnse gouverneursverkiezingen aan te melden. Eind 2008 had Connie nog uitvoerig gesprokenm met de leden van een L4L-missie, die op de Filippijnen onderzoek deed naar moorden op en bedreigingen tegen advocaten en rechters.
Pagina692-693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHet kantoor werkt aan zijn toekomst
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 693
SamenvattingLang was een kantoor vooral het dak boven de professional: meer een organisatie van individuele professionals, dan een professionele organisatie. Iedereen deed wat hem of haar het beste leek: het soort cliŽnten, de manier van praktijk voeren. Zolang men maar een zekere winstbijdrage leverde, liet de rest je met rust.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina693-693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe gesel van het tuchtrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 694
SamenvattingTuchtrecht is niet bedoeld om verhaal te halen. Niet voor boetes, wraak of schadevergoedingen. Het moet ervoor zorgen dat de leden van een beroepsgroep zich houden aan hun gedragsregels. Daarover ging de landelijke themadag Tuchtrecht, op 11 december in Amersfoort.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina694-695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelF.A.W. Bannier, Zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Advocatengedragsrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 696
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina696-696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 697
SamenvattingSisters in Law:
Op maandag 11 januari 2010 wordt de documentaire 'Sister in Law' ingeleid door Wilhelmina Thomassen (lid van de Hoge Raad);

Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding op de Antillen:
Op donderdag 21 januari 2010 organiseert het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht smen de Universiteit van de Nederlandse Antillen een conferentie.

On the brink of European patent law:
In honour of prof. Jan Brinkhof on the occasion of his retirement teh conference 'On the brink of European patent law' will be held on monday 11 january 2010 (9:30-5:15 pm, Utrecht, Domplein 29, Academiegebouw);

Forensisch en technisch onderzoek, opsporing en bewijsvoering:
Op donderdag 21 januari 2010 organiseert Studiecentrum Kerckebosch voor de zesde keer haar jaarcongres over ontwikkelingen op forensisch terrein.
Pagina697-697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 697
Pagina697-697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterview Van den Puttelaar: 'Ik ben liever een second man dan een first lady'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 698
SamenvattingWaarnemend deken Lotje van den Puttelaar verlaat deze maand na vijf jaar de Algemene Raad. Strijdbaar: 'Het OM wijst te veel naar de advocatuur, maar heeft meer dan eens boter op het hoofd.'
Auteur(s)A. Italianer
Pagina698-701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWerken in het buitenland
Titel'Onderhandelen is hier best lastig, want je hebt geen kort geding achter de hand'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 703
SamenvattingIn zijn oude Talbot met een strijkplank en een paar overhemden vertrok Jan Willen de Haan in 1992 voorgoed naar Spanje om te beginnen als advocaat in Barcelona. Nu is hij er Nederlands advocaat maar ook al achttien jaar abogado, Spaans advocaat. Hij begint zijn dag met koffie in een bar, luid discussiŽrend over het nieuws van de dag. 'Ik ga hier nog lang niet weg.'
Auteur(s)A. Italianer
Pagina703-704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNooit wijken
TitelNooit wijken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 706
SamenvattingWaar staat de advocaat voor en hoe maakt hij het waar? De Orde gaf jonge fotografen de opdracht deze vraag te verbeelden. Van de resultaten publiceerde de Orde in september het boekje Nooit wijken, waarin de foto's worden gelardeerd met citaten van advocaten uit rondetafelgesprekken over dezelfde vraag.
Pagina706-707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNu de praktijk nog. Strafrechtelijke ontruimingsbevoegdheid geregeld
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 708
SamenvattingIn oktober oordeelde de Hoge Raad dat de officier van justitie geen wettelijk geregelde bevoegdheid heeft om een kraakpand strafrechtelijk te ontruimen. Een initiatiefwetsvoorstel probeert hierin nu te voorzien.
Auteur(s)I. Appel
Pagina708-709
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnrust scheppende symboolwetgeving. Herziening in strafzaken ten voordele en ten nadele
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 710
SamenvattingTwee wetsvoorstellen regelen de herziening in strafzaken. De voorgestelde regeling van de herziening ten voordele maakt het novumbegrip onnodig complex. En de herziening ten nadele stapt te gemakkelijk heen over belangrijke uitgangspunten van het strafrecht, terwijl 'alleen al het bestaan van de regeling grote impact zal hebben op gewezen verdachten, slachtoffers en nabestaanden'.
Auteur(s)M. van Delft , A.J. van der Velden
Pagina710-713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMijlpaalarrest
TitelRon Hoekstra kijkt terug op Schirmeister/De Heus (oldtimer)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 715
SamenvattingHoe liepen de zaken die ten grondslag lagen aan wat later mijlpalen in de jurisprudentie werden? We kijken terug met de advocaten van toen. 'De cassatieadvocaat voelde er niet veel voor: "Tweedehands auto's, dat gaat altijd mis"'.
Auteur(s)N. Holtrop , J.P. Nepveu
Pagina715-716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde
TitelOrde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 718
SamenvattingVerordening op de vakbekwaamheid;

Regeling vakbekwaamheid;

Verordening tot wijziging van de Stageverordening 1988 en de Stageverordening 2005;

Verordening tot toevoeging van artikel 11a aan de Verordening op de Administratie en de FinanciŽle Integriteit;

Mandaatbesluit van de Algemene Raad;

Advies van de Raad van Advies betreffende Regelgeving op de Vakbekwaamheid.
Pagina718-727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOrde - Opleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 727
Pagina727-728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelOrde - Personalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 728
Pagina728-731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 11-12-2009, 5499
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 733
SamenvattingNiet opstaan voor de rechter.
Pagina733-735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 28-03-2008, 4932
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 736
SamenvattingTen onrechte dreigen met executiemaatregel.
Pagina736-736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 28-03-2008, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 736
SamenvattingGeen eigen en geen algemeen belang.
Pagina736-737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 14-01-2008, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 738
SamenvattingAfgifte telefoonnotities aan cliŽnt niet nodig.
Pagina738-739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 11-02-2008, 4949
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2009, nr. 16, p. 739
SamenvattingOverlegging confraternele correspondentie.
Pagina739-740
Artikel aanvragenVia Praktizijn