Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 31-12-2009
Aflevering 10
TitelMuch ado about nothing of het begin van een nieuwe bestuurscultuur? De omzetting van de Dienstenrichtlijn
CiteertitelNTB 2009, 40
SamenvattingDe Dienstenrichtlijn nadert zijn deadline: op 28 december verloopt de omzettingstermijn. Tijd om een tussenbalans op te maken. Welke keuzes zijn gemaakt en welke vragen zijn nog open? Zal de toepassing van de Dienstenrichtlijn leiden tot belangrijke en wezenlijke veranderingen of valt dat uiteindelijk mee?
Auteur(s)W. Backes
Pagina307-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelBestuurlijke rechtsoordelen en rechterlijke oordelen
CiteertitelNTB 2009, 41
SamenvattingHet verzorgen van een complete vergunningaanvraag brengt vaak heel wat hoofdbrekens met zich en kan veel moeite en tijd kosten. En wie weet, ook nog een flink bedrag aan leges en andere kosten; bij een milieueffectrapport bijvoorbeeld.
Ziet het ernaar uit dat de aanvraag een redelijke kans op succes biedt, dan hoeft dat niet onoverkomelijk te zijn. Maar er doen zich maar al te vaak gevallen voor dat het voor de aanvrager van belang is tevoren enig idee te hebben wat zijn kansen zijn, of, nog fundamenteler eigenlijk, of een bepaalde vergunning Łberhaupt wel is vereist.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina318-319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOude meesters
TitelM.H. Bergstein, de Hoge Raad en nadeelcompensatie
CiteertitelNTB 2009, 42
SamenvattingDe Amsterdamse hoogleraar en advocaat M.H. Bregstein (1900-1957) had een hoge pet op van juristen.

Een jurist is verder dan de wiskundige. Hij is tenminste in staat ťťn vergelijking met twee of meer onbekenden op te lossen,

aldus Bregstein. Dat is mooi voor juristen, maar het biedt slechts een begin van een rechtvaardiging om in de reeks 'Oude meesters' aandacht aan Bregstein te besteden. Hij was ook een 'ras-civilist'. Dat is op het eerste gezicht geen kwalificatie die aanleiding geeft voor opname in een reeks, waarin aandacht wordt besteed aan oude meesters op het terrein van het bestuursrecht. Desondanks bestaat er aanleiding om Bregstein te plaatsen in deze reeks.
Auteur(s)B.P.M. van Ravels
Pagina320-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2009, 43
Samenvatting1. Algemeen
2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht
2.1 Publiekrechtelijke rechtspersonen
2.2 Privaatrechtelijke rechtspersonen
3. Vertegenwoordiging
4. Goederen-/burenrecht
5. Verjaring
5.1 Bestuursrechtelijke geldschulden
5.2 Overeenkomsten
5.3 Onrechtmatige daden van burgers jegens de overheid
5.4 Onverschuldigde betaling
6. Overeenkomsten met de overheid
6.1 Algemeen
6.2 Privaatrechtelijke overeenkomsten
6.3 Bevoegdhedenovereenkomsten
6.4 Gemengde overeenkomsten
7. Onrechtmatige
Rechtsmachtverdeling
Onrechtmatige overheidsdaad
8. Onverschuldigde betaling
9. Ongerechtvaardigde verrijking
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina325-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees bestuursrecht
CiteertitelNTB 2009, 44
Samenvatting1 Bestuurlijke organisatie
1.1 Instellingen en organen van de EG
1.2 Openbaarheid van bestuur
1.3 Toezicht en samenwerking
1.4 nationale bestuursorganisatie
2 Bestuurshandelingen
2.1 Implementatievragen
2.2 Besluiten
2.2.1 Verordeningen
2.2.2 Richtlijnen
2.2.3 Beschikkingen
2.2.4 andere handelingen
3 Rechtsbescherming
3.1 Stelsel van rechtsbescherming
3.2 Ontvankelijkheidsvragen
3.2.1 Beroeps- en verjaringstermijn
3.2.2 Procespartijen
3.2.3 Voor beroep vatbare handeling
3.3 Behandeling van het geschil
3.4 Uitspraken
3.5 Bijzondere procedures
3.5.1 Schorsing/voorlopige maatregelen
3.5.2 PrejudiciŽle procedure
4 Rechtsbeginselen
4.1 Reikwijdte
4.2 De uit algemene rechtsbeginselen voortvloeiende eisen
4.2.1 Voorbereiding en besluitvorming
4.2.2 Motivering
4.2.3 MateriŽle eisen
4.2.4 Overige eisen
5 Handhaving en schadevergoeding
5.1 Handhaving
5.2 Aansprakelijkheid
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina332-344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegister 2009
CiteertitelNTB 2009,
Pagina345-346
Artikel aanvragenVia Praktizijn