ArbeidsRecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift ArbeidsRecht
Datum 31-12-2009
Aflevering 12
TitelHet begrip verwijtbare werkloosheid weer wat verruimd
CiteertitelArbeidsRecht 2009, 53
SamenvattingSinds 1 oktober 2006 is minder snel sprake van 'verwijtbaar werkloos worden' dan voordien. Door een wetswijziging per 1 juli 2009 is daar een verandering in gekomen. De werknemer die tijdens zijn dienstverband een door de werkgever aangeboden overplaatsing weigert loopt het risico verwijtbaar werkloos te worden, en daarmee zijn uitkering geheel of gedeeltelijk te verliezen.
Auteur(s)G.C. Boot
Pagina3-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe Balkenende-norm; normering van topinkomens in de (semi)publieke sector
CiteertitelArbeidsRecht 2009, 54
SamenvattingDe discussie rondom de normering van inkomens van bestuurders in de (semi)publike sector gaat met de nodige emoties gepaard. Die normering komt er; zoveel is zeker. Het kabinet heeft een 'normeringswet' aangekondigd. Uitgangspunt voor het in de (semi)publieke sector maximaal toegestane salaris van topfunctionarissen zal de beloning van een minister zijn. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de reeds bestaande wettelijke instrumenten om deze normering te bewerkstelligen en hetgeen het kabinet op dat terrein nog in petto heeft.
Auteur(s)H. Uhlenbroek
Pagina7-12
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe voordelen en risico's van een min-/max-contract
CiteertitelArbeidsRecht 2009, 55
SamenvattingNu het einde van de recessie in zicht lijkt te komen, zal de vraag naar flexibele arbeid de komende periode naar verwachting weer structureel toenemen. Het min-/max-contract kan een uitkomst bieden in onzekere tijden. De min-/max-kracht heeft een arbeidsovereenkomst voor het minimum werkaanbod in de onderneming en kan worden ingezet bij extra drukte. In dit artikel zal worden ingegaan op de voordelen en de risico's van het min-/max-contract voor de werkgever.
Auteur(s)E. Knipschild
Pagina13-17
LinkVolledige tekst artikel (kvdl.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRome I vervangt het EVO: nieuwe ipr voor de arbeidsrechtpraktijk
CiteertitelArbeidsRecht 2009, 56
SamenvattingOp 25 juli 2008 is Verordening 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ('Rome I') in werking getreden. Deze verordening is in de plaats gekomen voor het Verdrag van Rome ('EVO') en is van toepassing op overeenkomsten die na 17 december 2009 worden aangegaan. Dit artikel geeft een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen die zijn aangebracht in de voor het arbeidsrecht relevante bepalingen. Vooral wordt aandacht besteed aan de vraag of deze wijzigingen hun stempel zullen drukken op de dagelijkse arbeidsrechtelijke praktijk. Voor zover relevant wordt daarbij aangeven in hoeverre de uiteindelijke tekst afwijkt van het voorstel zoals dat luidde in 2005.
Auteur(s)S.T.E. Bakker , N. IJzerman
Pagina18-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOproepkrachten met klachten: de werking van art. 7:668a BW
CiteertitelArbeidsRecht 2009, 57
SamenvattingArt. 7:668a BW is van invloed op de positie van oproepkrachten, omdat art. 7:668a BW de mogelijkheid tot het aangaan van contracten voor bepaalde tijd beperkt tot drie. Echter, bij cao kan worden afgeweken van art. 7:668a BW, waardoor de grenzen van het artikel zowel wat betreft de maximale duur van 36 maanden als wat betreft maximale aantal van drie contracten kunnen worden opgerekt. De rechtsgeldigheid van een dergelijke afwijking heeft tot diverse kortgedingprocedures en een arrest in hoger beroep geleid. Deze uitspraken vormen aanleiding voor dit artikel waarin ook de invloed van de Europese regelgeving aan bod komt.
Auteur(s)A.F. Bungener , A.P.J.M. Verbeek
Pagina23-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelLiefde in de werksfeer: waar ligt de grens?
CiteertitelArbeidsRecht 2009, 58
SamenvattingOp de werkvloer onstaan soms liefdesrelaties tussen collega's, met werknemers van concurrenten en met leerlingen of cliŽnten. Hoe oordeelt de rechter in die situaties over ontslag, nu dergelijke relaties niet veboden zijn en zelfs worden beschermd door het recht op privacy?
Auteur(s)C.C. Oberman , S.M. Stam
Pagina28-32
LinkVolledige tekst artikel (paltheoberman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn