Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 22-01-2010
Aflevering 1
RubriekActualiteiten
TitelCommissie-Huydecoper zoekt balans tussen slagvaardigheid en draagvlak: 'We moeten wat doen aan de scheve getalsverhouding in het college'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 2
SamenvattingDe besluitvorming op landelijk niveau is stroperig. Het beleid van de lokale ordes loopt te sterk uiteen. De zetels in het College van Afgevaardigden zijn niet goed verdeeld. Dezee geluiden klinken binnen de Orde, maar wat zijn nou de echte knelpunten, en hoe los je die op? Hierover buigt zich de Orde-Commissie bestuurlijke vernieuwing, onder voorzitterschap van Toon Huydecoper.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina2-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHier sta ik, uw ootmoedigste dienaar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 3
SamenvattingOpstaan voor een rechter is mij nog steeds niet gelukt. Bij elke nieuwe zitting hoop ik op een lege zaal, geladen met de spanning van afwezige rechters die in een belendend zaaltje staan opgesteld en die na enkele minuten tevoorschijn komen. Maar nee hoor, de dames (soms zitten er heren tussen) zitten er al.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelReikwijdte meldplicht blijft onduidelijk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 4
SamenvattingMoet de zakelijke dienstverlener volgens de huidige wetgeving ook ongebruikelijke transacties uit het verleden melden die losstaan van zijn dienstverlening? Het ministerie van Financiën vindt van wel, maar advocaten van niet.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelImplementatie EVRM-waarborgen voor verdachten is ratjetoe
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 5
SamenvattingHet komt een beetje pijnlijk over: in het rapport EU Procedural Rights in Criminal Proceedings lijkt Nederland binnen Europa te vallen in de categorie bananenrepubliek - tenminste, waar het aankomt op elementaire proceswaarborgen. Nederland is een van de weinige lidstaten die weigert te garanderen dat een raadsman de verdachte kan bijstaan tijdens het politieverhoor en ook de onmiddellijke toegang tot een raadsman is pas sinds kort mogelijk omdat het EHRM daarover een uitspraak heeft gedaan in de Salduz-zaak.
Auteur(s)O. van Ditzhuijzen
Pagina5-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVietnamese advocaat krijgt mogelijk doodstraf
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 6
SamenvattingRond deze tijd vindt in Vietnam het proces tegen advocaat Le Cong Dinh plaats. De vooraanstaande mensenrechtenadvocaat stond de afgelopen jaren tal van journalisten, schrijvers, mensenrechtenactivisten, bloggers en advocaten bij. Daarnaast publiceerde hij zelf regelmatig via media die door de Vietnamese regering als 'subversief' werden aangemerkt. Nu hangt hem de doodstraf boven het hoofd.
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titele-Court: innovatief, maar misleidend
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 7
SamenvattingHet is een mooi initiatief, en zal zeker een leemte opvullen: e-Court [www.e-court.nl], de eerste Nederlandse online rechtbank, zoals juridisch ondernemer Henriëtte Nakad haar site presenteert. Maar wat is de status van de 'vonnissen' van deze 'rechtbank'?
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 8
SamenvattingOp donderdag 28 januari 2010 organiseert de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) het symposium 'Het springende punt. Reflecties op fiscaalrechtelijke oordeelsvorming'.

De NVJSA organiseert in samenwerking met De Roos & Pen advocaten op vrijdag 9 en zaterdag 10 april 2010 de Landelijke Strafrechtgame.

Op 16 februari 2010 organiseert congresbureau Logacom in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht het congres 'Aanpak jeugdige veelplegers'.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBerichten van de orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 9
SamenvattingFamiliejournaal via het Digitaal loket rechtspraak beschikbaar;

Salaris curatoren.
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelOver de zaak-Inait
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 10
SamenvattingGebrekkig historisch inzicht (W.A. Verbeek, advocaat te Groningen);

Er is vast dringender regelgeving (A.H. Trijbits, oud-advocaat, oud-rechter, oud-voorzitter van het Hof van Discipline);

Geen plaats voor feodale machtsverhoudingen (Gerard Spong, advocaat te Amsterdam).
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColofon
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 11
Pagina11-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterview - Advocaat Hugo Smit blikt terug op zaak-Westenberg: 'Het was een kruis'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 12
SamenvattingVijf jaar geleden werd advocaat Hugo Smit door rechter Hans Westenberg gedagvaard, omdat Smit hem had beschuldigdf van bellen met advocaten. Smit verloor deze zaak voor de rechtbank, maar won in hoger beroep. Nog één keer blikt hij terug. 'Ik heb eigenlijk van niets spijt'.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina12-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelMag de overheid in aanvulling op haar publiekrechtelijke bevoegdheden gebruikmaken van het privaatrecht?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 15
SamenvattingIn deze rubriek worden de bijna vergeten juridische zaken opgediept die voor de rechtspraktijk net het verschil kunnen maken.

De Hoge Raad ontwikkelde in een serie arresten de 'tweewegenleer' (of 'doorkruisingsleer'): de overheid is vrij om de privaatrechtelijke weg te volgen tenzij een publiekrechtelijke regeling zich daartegen uitdrukkelijk verzet of daardoor op onaanvaardbare wijze wordt doorkruist.
Auteur(s)A. Groenewoud
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Pensioenrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 18
SamenvattingIn deze editie van de Kroniek Pensioenrecht worden eerst de ontwikkelingen in verband met de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement behandeld. Vervolgens komen de positie van pensioenfondsen, gelijke behandeling, VUT en de ontwikkelingen rond pensioen bij scheiding aan de orde.
Auteur(s)B.J. Bodewes , A.W. Cramer , J.A. van de Hoef , J.A. Jessurun
Pagina18-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterview - Ex-dekenkandidaat Herbert Cotterell vertrekt na vier jaar Algemene Raad: 'Me niet kandidaat stellen, dat had ik zwak gevonden'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 28
SamenvattingHelemaal heeft Herbert Cotterell zich er nooit van kunnen losmaken: een zeker wantrouwen tegenover Den Haag, de stad die hij asocieerde met bureaucratie en centralisatie. Toch waagde hij een gooi naar de vacature van algemeen deken. En verloor. Maar: 'Als ik het niet had gedaan - dat had ik zwak gevonden. Ik heb de nederlaag ervoor overgehad.'
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina28-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNooit wijken
TitelNooit wijken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 32
SamenvattingWaar staat de advocaat voor en hoe maakt hij het waar? De Orde gaf jonge fotografen de opdracht deze vraag te verbeelden. Van de resultaten publiceerde de Orde in september het boekje Nooit wijken, waarin de foto's worden gelardeerd met citaten van advocaten uit rondetafelgesprekken over dezelfde vraag.
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn memoriam
TitelLowik Eykman (1931-2009)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 34
SamenvattingOp 19 oktober 2009 overleed mr. L.G. - Lowik - Eykman, een van de markantse advocaten uit de jaren zestig tot negentig. Begonnen in Rotterdam bij mrs. Swart c.s. verruilde hij na de fusiegolf van de jaren zeventig binnen dezelfde maatschap de voor hem te zakelijke havenstad voor het meer musische Amsterdam, waar hij tot 1996 onder de vlag van Trenité Van Doorne de praktijk bleef uitoefenen. Lowik Eykman was een allround advocaat.
Auteur(s)H.A. Bouman
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelHeb lief, en doe wat je wilt
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 37
SamenvattingHet zwijgen had goud moeten opleveren, en het advies om te zwijgen had zeker goud gekost, maar de uitkomst zal die gevoelswaarde niet hebben gehad. De Marokkaanse verdachte moest zich verweren tegen beschuldigingen die neerkwamen op betrokkenheid bij een zedenzaak.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelZeden. Strafprocessen-van-de-eeuw
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 39
Auteur(s)P. van IJzendoorn
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOpleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 40
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 41
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 28-03-2008, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 44
SamenvattingGeen eigen en geen algemeen belang.
Uitlatingen van de algemeen deken zijn in beginsel onderworpen aan gedragsrechtelijke toetsing (aldus het hof: anders in eerste aanleg). Een individuele advocaat kan zonder concreet eigen belang niet klagen over de schending van verordeningen en gedragsregels voor zover die dienen ter bescherming van een buiten die advocaat liggend (algemeen) belang. Een dergelijke klacht strandt op niet-ontvankelijkheid.
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 04-04-2008, 5045
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 45
SamenvattingGeen daadwerkelijk gebruik van de derdengeldrekening.
Het publieke belang van een goede beroepsuitoefening door de advocatuur vereist een strikte handhaving van de door de advocatuur volgens de Boekhoudverordening in acht te nemen waarborgen. Het staat advocaten niet vrij om zelfstandig te beslissen of, en zo ja, in hoeverre strijdigheid met de Boekhoudverordening als (on)overkomelijk kan worden beschouwd, bijvoorbeeld in het geval dat van de derdengeldrekening geen daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt.
Pagina45-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 11-04-2008, 4903
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 1, p. 46
SamenvattingGeen tuchtrechtelijk ontoelaatbare toonzetting in brief.
Wat een behoorlijk advocaat betaamt.
Pagina46-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn