TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 23-01-2010
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelNoblesse oblige. Ontslag wegens ongeschiktheid door de Hoge Raad
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 2
SamenvattingWe wisten het al: een rechter kan worden ontslagten wegens ongeschiktheid. Maar gebeurt het ook? Voorbeelden kenden we niet en ook de procureur-generaal bij de Hoge Raad, die het toch zou moeten weten, kan geen voorbeelden uit het verleden noemen. Voor zover hij kon nagaan, is het verzoek van de president van de rechtbank te A van 30 september 2008 het eerste verzoek dat ertoe strekte de Hoge Raad te doen oordelen over de vraag of een rechter moet worden ontslagen op grond dat deze ongeschikt is voor het verrichten van zijn taak anders dan wegens ziekte.
Auteur(s)H. Hermans , H. Hofhuis
Pagina2-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIn memoriam Pieter Wiewel (1955-2009)
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 5
SamenvattingAls gevolg van een auto-ongeluk op Cuba overleed op 18 december 2009 in een ziekenhuis te Miami, mr. P.G. (Pieter) Wiewel, vice-president van het gerechtshof te Amsterdam. Hij was een bijzonder mens, een bijzondere jurist en een bijzondere rechter.
Auteur(s)G.J. Visser
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe gerechtelijke kaart. Interview met de NVvR-bestuurders Gerard de Haas en Piet Wiegman
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 6
SamenvattingDe gerechtelijke kaart van Nederland wordt opnieuw getekend: er komen elf nieuwe arrondissementen met twintig wettelijk vastgelegde vestigingsplaatsen en in elk geval twaalf bij AMvB aangewezen zittingsplaatsen en vier nieuwe hofressorten. Naar aanleiding van deze voorgenomen herziening heeft de NVvR een werkgroep ingesteld om kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor een nieuwe kaart. Reden voor Trema om te spreken met Gerard de Haas en Piet Wiegman, bestuursleden van de NVvR, over de herziening van de gerechtelijke kaart.
Auteur(s)Th.G. Lautenbach
Pagina6-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMoraal zit in onze genen
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 11
SamenvattingWaar komt ons rechtsgevoel vandaan? In dit artikel probeert Hendrik Gommer, pleitbezorger van het begrip 'rechtsbiologie', vanuit biologisch perspectief een antwoord te vinden op deze vraag. In het volgende nummer van Trema zullen reacties verschijnen van prof. dr. J.J.M. van Alphen (Marie Curie-hoogleraar Evolutionaire Ecologie, Universitť de Rennes) en prof. dr. J. Koster (hoogleraar Algemene Taalwetenschap en Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen) en een naschrift van de auteur.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina11-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMegazaken en de evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie. Waar loert het gevaar?
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 16
SamenvattingSinds 2003 coŲrdineert het Landelijk CoŲrdinatiecentrum Megazaken (LCM) te Rotterdam de afhandeling van megazaken. De thans bij de Tweede Kamer aanhangige Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie voorziet in een ander systeem voor het verdelen van zaken, wat op termijn ingrijpende gevolgen kan hebben voor een efficiŽnte behandeling van megazaken. Centraal staat de vraag of opheffing van het LCM gevolgen kan hebben voor de afhandeling van mega(straf)zaken en, zo ja, welke en welke compenserende maatregelen er nodig zijn om mogelijke knelpunten in de toekomst te voorkomen.
Auteur(s)C.M.E. Russell-van der Hoeven , R.W.A. Wishaw
Pagina16-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVijftien jaar Algemene wet bestuursrecht: een alternatieve evaluatie
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 22
SamenvattingNaar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht heeft prof. mr. J.E.M. Polak in het novembernummer van Trema teruggeblikt op die vijftien jaar en ook enigszins vooruitgekeken. Mr. F.P. Zwart geeft in dit artikel zijn reactie op het overzicht van vijftien jaar geschillenbeslechting onder de Algemene wet bestuursrecht. Tegen het AWB-stelsel van destijds heeft hij nog steeds bedenkingen. Hier zet hij uiteen welke karakteristieken van de Awb hebben kunnen bijdragen aan een groeiend ongenoegen over de bestuursrechtelijke procedure.
Auteur(s)F.P. Zwart
Pagina22-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
Titel'Het kind centraal': de Haagse sector familie- en jeugdrecht 'nieuwe stijl'. Verslag van een symposium
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 26
SamenvattingOp 1 januari 2010 is in de rechtbank 's-Gravenhage de sector familie- en jeugdrecht 'nieuwe stijl' officieel van start gegaan. Alle zaken waarbij jeugdigen betrokken zijn, zowel op het gebied van jeugdstrafrecht, als op het gebied van het jeugdbeschermingsrecht en het familierecht worden thans door de sector behandeld. Ter gelegenheid van deze start vond op 17 november 2009 in de Haagse rechtbank het symposium 'Het kind centraal' plaats. In deze bijdrage wordt de nieuwe werkwijze van de sector uiteengezet en verslag gedaan van het symposium.
Auteur(s)M.C. Ritsema van Eck-van Drempt
Pagina26-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRecofa dertig jaar: oprichting, betekenis en ontwikkeling
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 30
SamenvattingOp 12 november 2009 vierden we het dertigjarig bestaan van Recofa (het overlegorgaan van rechterscommissarissen in insolventies). Ter voorbereiding op de viering van dit lustrum heb ik mij in de geschiedenis van Recofa verdiept. Graag wil ik met u door dat verleden wandelen en bij vier periodes stilstaan: de oprichting, of beter, het ontstaan van Recofa in de jaren 1975-1979, (2) de totstandkoming van de eerste officiŽle richtlijnen in 1988-1990, (3) de rol en betekenis van Recofa bij de totstandkoming van wet- en regelgeving (1992-2008) en (4) de ontwikkeling die Recofa de laatste jaren (2004-heden) heeft doorgemaakt.
Auteur(s)B.J. Engberts
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelH.L.C. Hermans, Een ambitieuze jurist in gevaarlijk vaarwater. Johannes van Loon, president van de Hoge Raad in oorlogstijd
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 34
Auteur(s)P.J.M. von Schmidt Auf Altenstadt
Pagina34-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelLatour / De Bruijn en de ontbinding van duurovereenkomsten
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 37
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)J.G.B. Pikkemaat
Pagina37-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 41
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina41-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR actueel
CiteertitelTrema, nr. 1, 2010, p. 45
SamenvattingSuccesvolle bijeenkomst 'Zitten of Staan';

Reactie NVvR op brief minister over gerechtelijke kaart;

Brief aan Tweede Kamerr over wetsvoorstel taakstraffen;

Position paper over herziening ten voordele/ten nadele;

WeCo-advies over verruiming opsporing en vervolging internationale misdrijven;

WeCo-advies over normering vergoeding incassokosten;

Vacature: bestuurslid portefeuille Communicatie (v/m).
Pagina45-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn