Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 29-01-2010
Aflevering 1
TitelCertificering overheidsaanbestedingen een feit
SamenvattingOp 7 oktober 2009 werd aan bureau Aanbestedingszaken van de gemeente Rotterdam het 'Best Procurement Certificate' uitgereikt door Loyens en Loeff. Daarmee werd Aanbestedingszaken Rotterdam de eerste gecertificeerde overheidsaanbesteder in Nederland.
Auteur(s)R.B. Schnepper
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReiswijzer 2009
SamenvattingNajaar 2009 is de 'Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 - een praktische routebeschrijving voor markpartijen en overheden' uitgekomen. De 'oude' Reiswijzer diende als gevolg van voortschrijdende ervaringen en rechtspraak te worden geactualiseerd. Het resultaat is een fraai boekwerk dat is uitgebracht onder auspiciŽn van VROM, BiZa en FinanciŽn alsmede de VNG, IPO en NEPROM.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag najaarsvergadering NVvA
SamenvattingOp 17 november vond de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht plaats. In het wetenschappelijk gedeelte van de vergadering stond het preadvies van prof.mr. C.E.C. Jansen 'De aanbestedingsovereenkomst, aanbesteden in verbintenisrechtelijk perspectief' centraal. Na toelichting van prof. Jansen op zijn preadvies vonden er interventies plaats door prof. mr. W.H. van Boom en dr.drs. D.L.M.T. Dankers-Hagenaars. De heer Jansen sloot het wetenschappelijk gedeelte af met een korte reactie op deze interventies.
Auteur(s)A.M. Hoekstra-Borzymowska
Pagina4-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe concurrentiegerichte dialoog. Een handreiking op basis van de ervaringen tot nu toe van de Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en Defensie
SamenvattingBij de invoering van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/18 is de concurrentiegerichte dialoog opgenomen als nieuwe aanbestedingsvorm. In de richtlijn is welgeteld ťťn artikel aan de concurrentiegerichte dialoog gewijd. Ook in de nationale aanbestedingsreglementen is nauwelijks iets opgenomen over hoe een dergelijke procedure in elkaar zou kunnen steken. Dit geeft veel vrijheid, maar blijkt in de praktijk ook veel vragen op te roepen. Om aanbestedende diensten die een concurrentiegerichte dialoog overwegen een handvat te bieden, hebben vier deskundigen - Marijke Nagelkerke (RWS PPS Kennispool), Jacobien Muntz-Beekhuis (PIANOo), Jeroen Oehler (DLG) en Diederik van der Staaay (RGD) - hun ervaring en die van anderen gebundeld in een korte en praktische handreiking.
Auteur(s)M. Nagelkerke
Pagina5-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe zaak
TitelGoed openbaar bestuur: soms gaat het flink fout
SamenvattingIn juni 2009 heeft minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur' gelanceerd. In deze code staan de basale beginselen van goed openbaar bestuur en de uitgangspunten voor het professioneel functioneren van de besturen van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk.
Auteur(s)A.W. van Wijngaarden
Pagina6-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArtikelen Tender Nieuwsbrief ook digitaal
SamenvattingWist u dat alle artikelen (vanaf 2004) uit de Tender Nieuwsbrief ook digitaal verkrijgbaar zijn? Deze vindt u in de Kennisbank Inkoop en Aanbesteden, een digitaal kennissysteem voor alle professionals die te maken hebben met het proces van inkoop en (Europese) aanbesteding.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGunningen in Nederland
TitelGunningen in Nederland
SamenvattingRoto Smeets BV, Roularta Printing NV en Deutsche Post Selekt Mail Nederland CV hebben gezamenlijk een opdracht binnengehaald ter waarde van Ä 13.409.874. Het betreft een opdracht inzake de productie en verzending van de AKN Programmabladen.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGezien?!
TitelDuurzaamheidscertificatie bij inkoop en aanbesteden
SamenvattingWie duurzaam wil inkopen en aanbesteden moet goed opletten hoe hij de aanbesteding formuleert.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn