Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-01-2010
Aflevering 1
RubriekKort & bondig
TitelBeter wonen op het platteland
CiteertitelAgr.r 2010, p. 3
SamenvattingOnder deze titel heeft CDA-kamerlid Van Heugten in augustus 2009 een initiatiefnota bij de Tweede Kamer ingediend om een einde te maken aan de problematiek van de voormalige agrarische bedrijfswoningen (Kamerstukken II 2008/09, 32030, nr. 2). In de afgelopen decennia zijn - als gevolg van het teruglopen van het aantal agrarische bedrijven - deze bedrijfswoningen op grote schaal afgesplitst en al dan niet in het kader van een bedrijfsbeŽindiging afzonderlijk van het agrarisch bedrijf verkocht.
Auteur(s)E.H.M. Harbers
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelDiversification of Farm Enterprises in the United States: Legal Incentives and Legal Obstacles
CiteertitelAgr.r 2010, p. 4
SamenvattingFarming in the United States, as in other nations, is inherently risky. US agricultural operations face production risks from the vagaries of weather, disease and pests, as well as financial risks from changing economic conditions, including market prices and cost of production. In addition, government policies, enacted in laws and regulations, affect farmers and influence their business decisions. Producers often adopt management strategies to reduce their risks. Among these strategies is diversification of the farm enterprise. Diversification offers advantages because 'incomes from different crops and livestock activities do not move up and down in perfect correlation, so that low income from some activities would likely be offset by higher income from others.
Auteur(s)M. Rosso Grossman
Pagina4-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelHet CEDR-congres te Cambridge
CiteertitelAgr.r 2010, p. 16
SamenvattingDe Europese Vereniging voor Agrarisch Recht (Comitť Europťen de Droit Rural - CEDR) was op uitnodiging van de Engelse Agricutural Law Association van voorzitter Roderick Mackay bijeen voor een congres in Cambridge, van 23 tot 27 september 2009. Ongeveer 200 deelnemers uit de hele wereld - waaronder 12 Nederlanders - presenteerden rapporten, discussieerden in verschillende commissies over verschillende thema's, luisterden naar voordrachten en/of bezochten het pittoreske universiteitsstadje, met zijn talrijke colleges. Het congres en de deelnemers waren ondergebracht in Queens College.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina16-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2010, p. 19
SamenvattingRuimtelijke Ordening:
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo): leges omgevingsvergunning;

Landinrichting:
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - Regeling inrichting landelijk gebied - Besluit herverkaveling;

Marktordening:
Regeling GLB-inkomenssteun/toeslagrechten;

Dieren:
Wetsvoorstel verbod pelsdierhouderij - Legkippenbesluit: verrijkte kooi;

Milieu:
Initiatiefnota 'Beter wonen op het platteland';

Fiscaal recht:
Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 - Successierechten - Fiscale gevolgen aanleg boerenwandelpaden.
Pagina19-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelBasiscursus Agrarisch Recht 2010
CiteertitelAgr.r 2010, p. 21
SamenvattingHet Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een Basiscursus Agrarisch Recht in de periode januari - mei 2010 in het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen.
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 09-09-2009, AWB 08/1001
CiteertitelAgr.r 2010, p. 22
SamenvattingSuperheffing. Registratie quotumoverdracht.

(De Peel / Productschap Zuivel).
Samenvatting (Bron)Superheffing
Pagina22-27
UitspraakECLI:NL:CBB:2009:BJ8793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien, 08-07-2008, ---
CiteertitelAgr.r 2010, p. 27
SamenvattingAlgemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 (AVZ). Beslechting door de Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 ingevolge art. 13 AVZ. Koop bewaaruien. Geschil over het tarrapercentage en de kwaliteit van de geleverde bewaaruien. Geen expertise uitgevoerd door koper zoals voorzien in de AVZ; uien door acceptatie van koper vanaf de levering voor zijn rekening en risico overeenkomstig de AVZ. Verweerster niet geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat verzoeker na levering akkoord is gegaan met een hoger tarrapercentage en een lagere prijs.
Pagina27-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien, 16-07-2008, ---
CiteertitelAgr.r 2010, p. 29
SamenvattingAlgemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 (AVZ). Beslechting door de Arbitragecommissie Algemene voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 ingevolge art. 13 AVZ. Koop plantuien. Geschil over kwaliteit geleverde plantuien (koprot). Acceptatie door koper van uien overeenkomstig de AVZ. Uien ingevolge de AVZ door acceptatie van koper vanaf de levering voor zijn rekening en risico. Buitengerechtelijke ontbinding door koper geen effect. Geen sprake van verborgen gebreken aan de uien; koper niet voldaan aan de op hem rustende onderzoeksplicht.
Pagina29-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien, 26-01-2009, ---
CiteertitelAgr.r 2010, p. 32
SamenvattingAlgemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 (AVZ). Beslechting door de Arbitragecommissie Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop zaai- en plantuien 2006 ingevolge art. 13 AVZ. Koop zaaiuien. Vastgestelde gebreken in uien (waterrot) voor rekening van koper. Acceptatie door koper van uien overeenkomstig de AVZ. Uien ingevolge de AVZ door acceptatie van koper vanaf de levering voor zijn rekening en risico. Geen sprake van een verborgen gebrek. Bij voldoende onderzoek zijdens koper was de aanwezigheid van waterrot aan het licht gekomen; koper niet voldaan aan de op hem rustende onderzoeksplicht.
Pagina32-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn