TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 27-02-2010
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelKennis delen met de samenleving?
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 50
SamenvattingRechters zijn gericht op het behandelen en beslissen van individuele zaken. Daarin schuilt, als het goed is, hun kracht. De procesdeelnemers (partijen, verdachten, enz.) moeten er aanspraak op kunnen maken dat de rechter zich bezighoudt met hún zaak en deze volgens de regels van de kunst afwikkelt. De rechter heeft daarbij geen eigen agenda, programma of belang. Natuurlijk moet hij oog hebben voor het feit dat sommige zaken naar hun aard of door toevallige omstandigheden vaker voorkomen. Dit betekent dat hij bij zijn beoordeling van een zaak moet letten op de betekenis van zijn beslissing voor andere, soortgelijke zaken. Omgekeerd moet hij weten tot welke beslissingen zijn collega's eerder in dergelijke zaken zijn gekomen.
Auteur(s)H.L.C. Hermans , H.F.M. Hofhuis
Pagina50-52
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelOnbegrepen tolken
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 53
SamenvattingOp congressen voor gerechtstolken klinkt steevast de verzuchting dat niet alleen tolken extra opleiding nodig hebben, maar dat ook sommige rechters, officieren van justitie en andere professionals wel wat scholing kunnen gebruiken over hoe zij met tolken dienen om te gaan. Te snel spreken, te veel jargon gebruiken dat niet aansluit bij de begripswereld van rechtszoekenden, meerdere rechtszoekenden tegelijktijd moeten bijstaan, zijn enkele problemen waar tolken op stuiten. De auteur bespreekt drie thema's die in de interactie tussen juristen en tolken tot misverstanden kunnen leiden.
Auteur(s)N. Doornbos
Pagina53-57
LinkVolledige tekst (handle.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelEen rechtssociologische visie op landelijke formules voor ontslagvergoedingen. Op basis van de lessen van de Werkgroep Alimentatienormen
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 58
SamenvattingRecent heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een op de kantonrechtersformule gebaseerde richtlijn voor de toekenning van een schadevergoeding ook kan worden toegepast in kennelijk onredelijk ontslag-procedures. Op basis van een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking op het gebied van alimentatie werpt de auteur in dit artikel een rechtssociologische blik op de uitspraak van de Hoge raad en wordt nagegaan wat het oordeel van de Hoge Raad betekent voor de praktijk van landelijke samenwerking.
Auteur(s)B.M. Dijksterhuis
Pagina58-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelDe rol van de civiele rechter ná de vierde tranche Awb. Uitgehold of uitgespeeld?
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 64
SamenvattingSinds 1 juli 2009 is de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden. Deze regelt een aantal onderwerpen op het gebied van de bestuurlijke handhaving alsmede de bestuursrechtelijke geldschulden, waarbij voordien aan de civiele rechter ook nog een rol was toebedeeld. De vraag is wat hier na medio vorig jaar nog van over is nu het aantal bestuurechtelijke besluiten is uitgebreid en de verzetprocedure tegen het dwangbevel niet langer bestaat.
Auteur(s)C.H.M. Bartholomeus , E.J. Govaers
Pagina64-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRedactioneel
TitelHet zwijgen van de Hoge Raad
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 68
SamenvattingDit is de tekst van voordracht die prof. mr. W.J. Zwalve op 11 december jl. hield bij de Hoge Raad in het kader van de presentatie van de jubileumeditie van Het BW-krant jaarboek (BWKJ) met het thema 'Het zwijgen van de Hoge Raad'.
Auteur(s)W.J. Zwalve
Pagina68-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelMoraal zit niet in onze genen
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 76
SamenvattingIn het vorige nummer van Trema heeft Hendrik Gommer vanuit biologisch perspectief een antwoord proberen te vinden op de vraag waar ons rechtsgevoel vandaan komt. In dit artikel reageert taalwetenschapper Jan Koster met de stelling dat de biologie hooguit iets zegt over de aard en oorsprong van onze ethische intuïties. Volgens hem bestaat recht slechts in een vrije toepassing van die biologisch bepaalde intuïties, wat een sociaal-culturele context en geschiedenis veronderstelt, die uiteindelijk op de menselijke taal is gebaseerd.
Auteur(s)J. Koster
Pagina76-78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelGesproken moraal levert meer voedsel op
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 79
SamenvattingIn het vorige nummer van Trema heeft Hendrik Gommer vanuit biologisch perspectief een antwoord proberen te vinden op de vraag waar ons rechtsgevoel vandaan komt. Hieronder volgt een naschrift op de reacties van bioloog Jacques van Alphen en taalwetenschpper Jan Koster.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina79-80
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelMutaties rechterlijke macht
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 81
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia" worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina81-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR actueel
TitelNVvR Actueel
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 85
SamenvattingUnieke locatie jaarcongres 2010: Vredespaleis te Den Haag

Tweede Kamer spreekt met minister over gerechtelijke kaart

NVvR reageert kritisch op introductie e-Court

Advisering Wetenschappelijke Commissie (WeCo):
- Lopende adviestrajecten (met termijn)
- Reeds verzonden adviezen
- Blanco adviezen
- Mondelinge advisering/deelname conferenties (met afvaardiging vanuit de WeCo/NVvr)

Reacties NVvR op tendentieuze Zembla-documentaire
Pagina85-87
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
Titel'Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral'
CiteertitelTrema, nr. 2, 2010, p. 73
SamenvattingIn het vorige nummer van Trema heeft Hendrik Gommer vanuit biologisch perspectief een antwoord proberen te vinden op de vraag waar ons rechtsgevoel vandaan komt. In dit artikel reageert bioloog Jacques van Alphen op de hypothese dat onze moraal erfelijk bepaald is en gaat hij na of Hendrik Gommer overtuigende argumenten uit de biologie heeft kunnen vinden die zijn hypothese ondersteunen.
Auteur(s)J.J.M. van Alphen
Pagina73-75
Artikel aanvragenVia Praktizijn