Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 05-03-2010
Aflevering 3
RubriekActualiteiten
Titel'Die aanrijdtijd van twee uur is behoorlijk krap'. Nieuwe Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 92
SamenvattingDe aanwijzing 'Rechtsbijstand politieverhoor' van het College van procureurs-generaal die voortvloeit uit het Salduz-arrest heeft grote gevolgen voor de werkvloer. 'Voor een wildplasser word je niet graag uit bed gebeld.'
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina92-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelAan het werk in uitvoering
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 93
SamenvattingDit stukje schrijf ik in mijn laatste dagen als deken in spe. Nu ligt mijn hand nog in kinderlijk vertrouwen in die van Willem Bekkers die mij in twee maanden minzaam loodst langs een bonte stoet van relevante beroepsgenoten, het OM en de zittende magistratuur, kamerbreed met justitie belaste parlementariŽrs en bewindspersonen. En nog heel veel meer, tot in Madrid en Wenen toe.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina93-93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAlbayrak: 'Huisartsenmodel voor toegang tot gefinancierde rechtshulp'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 94
SamenvattingNebahat Albayrak, inmiddels ex-staatssecretaris van Justitie, ziet veel in een selectieve toegang tot de gefinancierde rechtshulp. Dat zei ze tijdens het symposium dat het Juridisch Loket op 11 februari organiseerde ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan. AR-lid Louise van der Veen daarentegen: 'Mensen moeten vrij kunnen kiezen voor een advocaat die bij hen en hun probleem past.'
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina94-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelZinken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 95
SamenvattingOud-staatssecretaris Albayrak wil armlastige rechtzoekenden verplichten om gebruik te maken van het Juridisch Loket die de functie van juridisch huisarts moet gaan vervullen. Een vrije advocaatkeuze komt voor belastingontvangers te vervallen ten gunste van een betere en efficiŽntere allocatie van de algemene middelen. Kort en goed: Albayraks idee komt neer op wie genoeg belasting betaalt, bepaalt. Te weinig geld voor een advocaat? Helaas, uw economische positie bepaalt uw rechtstoegang.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina95-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHet kantoor voorkomt klachten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 96
SamenvattingIedere advocaat (en andere professional) heeft weleens nachtmerries over klachten en claims: heb ik de termijn wel gehaald? Heb ik geen te hoge verwachtingen gewekt? Wat dat 'scherpe advies' niet toch iets te dicht bij de rand van de klif?
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina96-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBoekpresentatiedebat sociale advocatuur: 'Je kunt de maatschappij eigenlijk niet met het recht veranderen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 97
SamenvattingDe Orde presenteerde midden februari in Amsterdam een boek over de geschiedenis van de sociale advocatuur. Vervolgens bogen een forum en een zal met 130 aanwezigen zich over de toekomst van deze rechtshulp.

M. Westerveld e.a., 35 jaar sociale advocatuur, EAN: 9789012383394
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina97-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVervolgde advocaten
TitelIran vierde verjaardag met arrestatie advocate
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 98
SamenvattingOnrust en repressie blijven Iran in hun greep houden. Aan de vooravond van de eenendertigste verjaardag van de Islamitische Revolutie werd de 27-jarige advocate Maryam Ghanbari opgepakt.
Pagina98-98
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBrieven
TitelColumn ZKH
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 99
SamenvattingIn de column van Harry Veenendaal in het laatste nummer gaat het over een publicatie van Jort Kelder en dezelfde Harry Veenendaal, getiteld 'ZKH, hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid'.
Auteur(s)E.A.M. Santen
Pagina99-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterview: Jan Loorbach aangetreden als Algemeen Deken: 'Eenpitters en kleine kantoren worden nu niet gecorrigeerd als zij wegzakken'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 101
SamenvattingAls er toch met goede reden gesnuffeld moet worden door het BFT, moet een vertrouwenspersoon met verschoningsrecht dat doen. En 'meer communicatie' met eenpitters is gewenst. En waarom zou de officier van justitie niet een treetje lager gaan staan in de rechtszaal? Dat zijn de boudste uitspraken van de nieuwe Algemeen Deken Jan Loorbach, die voorzichtig voor het voetlicht treedt.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina101-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRotterdam Rules. Nieuw verdrag voor internationaal goederenvervoer over zee
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 104
SamenvattingHet nieuwe verdrag voor goederenvervoer over zee verzwaart de aansprakelijkheden van de vervoerder en geeft meer houvast aan de handel en de logistieke sector.
Auteur(s)M. Padberg
Pagina104-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Als curator relativeer je het juridische, je stelt je op als bestuurder' DSB-curator Rutger Schimmelpenninck over de faillissementspraktijk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 106
SamenvattingHij had nooit gedacht dat hij zo ver zou komen, toen hij in 1975 naar zijn eerste faillissement in de Jordaan fietste. Inmiddels behoort Rutger Schimmelpenninck volgens collega-curatoren tot de 'absolute koningsklasse'. Een curator moet veelzijdig zijn: 'Als advocaat adviseer je volgens de letter van de wet, als curator hou je rekening met de commercie, de psychologie en de publiciteit.'
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina106-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuw verweer is mogelijk. Maatregelmatiging bij schadevergoeding in strafzaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 110
SamenvattingSinds een arrest van het Amsterdams hof van 21 augustus jl. kan een schadevergoedingsmaatregel niet meer alleen in zijn geheel al dan niet worden opgelegd, maar ook worden gemŠtigd. Wat kan de raadsman daartoe aanvoeren?
Auteur(s)M.J. Penraad , J.J. Weldam
Pagina110-113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelDe Verordening op Geluk en Eeeuig Leven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 115
SamenvattingArtikel 1
1. De advocaat dient gelukkig te zijn en eeuwig te leven.
2. Het bepaalde in het vorige lid houdt mede in dat een advocaat alleen zaken aanneemt, die - gelet op zijn kantoororganisatie - vreugde schenken aan en het leven verlengen van de advocaat zelf en zijn omgeving.
3. De advocaat legt schriftelijk vast op welke wijze hij voldoet aan het bepaalde in de voorgaande leden.

Onder de nieuwe Verordening op de vakbekwaamheid kan de advocaat op meer manieren opleidingspunten halen. Maar welke die zijn?
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina115-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelNiets is wat het lijkt
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 117
SamenvattingOm jezelf te zijn, moet je anders zijn dan anderen. Immers, in onderscheid kom je tot leven. Maar wil dat verschil een zekere status opleveren, dan moet het wel gunstig uitpakken. En daarmee wordt tegelijkertijd een referentiegroep verondersteld. Want 'gunstig' is een kwalificatie van, zoals dat heet, een relevante ander. Een rechter die recente jurisprudentie trotseert, heeft mede een groep op het oog, die zal zeggen: 'Bravo, je mag er zijn!'
Auteur(s)J. van der Does
Pagina117-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNooit wijken
TitelWaar staat de advocaat voor?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 119
SamenvattingWaar staat de advocaat voor en hoe maakt hij het waar? In opdracht van de Orde hebben studenten fotografie het antwoord op de vraag naar de identiteit van de advocaat verbeeld. Dit blad publiceert in zeven afleveringen een selectie van foto's die verschenen in het boekje Nooit wijken.
Pagina119-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 120
Pagina120-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 06-04-2009, 5285
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 124
SamenvattingDoorbreking geheimhoudingsplicht wegens dreiging voor betrokkenen. De advocaat is verplicht tot geheimhouding. Deze verplichting kan niet als absoluut en te allen tijde geldend worden aangemerkt. Onder de gegeven omstandigheden kan de keuze van mr. X om zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken niet als onjuist worden gekwalificeerd omdat er sprake is van een directe dreiging en daaruit voortvloeiend gevaar voor betrokkenen.
AnnotatorH.J. de Groot
Pagina124-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 05-06-2009, 5352
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 3, p. 125
SamenvattingDeken wel of niet onder tuchtrecht? Valt de deken onder tuchtrechtelijke controle? Uit de wet valt op te maken dat de wetgever de behandeling en de inhoudelijke instructie van een tegen een deken van een Orde ingediende klacht - waaronder te begrijpen valt het behulpzaam zijn bij het op schrift stellen van de klacht - niet aan hem, de plaatsvervangend of waarnemend deken of aan een ander lid van zijn raad van toezicht heeft willen opdragen, maar aan een door de voorzitter van de raad te benoemen andere deken in het ressort.
AnnotatorH.J. de Groot
Pagina125-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn