Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen

Uitgever Reed Business Information
Tijdschrift Tender nieuwsbrief: actuele feiten en achtergronden over Europese aanbestedingen
Datum 17-03-2010
Aflevering 2
TitelDuurzaam inkopen, we beginnen nu pas echt
SamenvattingSteeds meer organisaties, publiek en privaat, realiseren zich er dat er meerwaarde te realiseren valt via maatschappelijk verantwoord of duurzaam inkopen. Dat klinkt allemaal mooi en aardig, maar werkt het ook echt zo? Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot duurzaam inkopen (DI) zowel in de publiek als private sector.
Auteur(s)B. Vos
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelActualiteit projectontwikkeling en aanbestedingsrecht
SamenvattingNa het verschijnen van de nieuwe 'Reiswijzer' (zie Tender Nieuwsbrief nr. 1 van 2010) heeft recent op het - immer weerbarstig - vlak van 'projectenontwikkeling en aanbesteding' een tweetal ontwikkelingen plaatsgevonden dat de aandacht verdient. In dit artikel een korte uiteenzetting van deze actualiteiten.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina3-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelConditioneel inkopen, maar dan anders
SamenvattingIn de Tender Nieuwsbrief van december 2009, nr. 8, hebben wij getoetst in hoeverre de in de Handleiding 'Aanbesteden in micropercelen' beschreven methodiek aanbestedingsrechtelijk haalbaar is. Wij kwamen tot het oordeel dat de gekozen methodiek strijdig is met het aanbestedingsrecht. In deze bijdrage beschrijven wij verschillende mogelijkheden om de beoogde doelstellingen van conditioneel inkopen binnen de aanbestedingsrechtelijke context te realiseren.
Auteur(s)H. van der Horst , M.A. Schenk
Pagina4-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe zaak
TitelAhrend / NHL
SamenvattingIn de zaak Ahrend / NHL draait het onder meer om de voor de praktijk belangrijke vraag of een aanbestedende dienst in het bestek mag voorschrijven dat een afgewezen inschrijver zich, op straffe van verval van rechten, binnen een bepaalde termijn tot de rechter moet wenden. De voorzieningenrechter uit Leeuwarden beantwoordt deze vraag ontkennend. Wij zijn het daarmee oneens, omdat dit tot rechtsonzekerheid kan leiden. Maar ook overigens heeft dit vonnis vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief een onwenselijke uitkomst.
Auteur(s)M. Mutsaers , M. Nusteen
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGezien?!
TitelGezien?!
SamenvattingWira:
Op 19 februari is de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn (Wira) in werking getreden.

Proef ' social return' bij aanbestedingen Rijk:
Het kabinet wil werkgevers stimuleren om mensen die langdurig werkloos zijn aan het werk te helpen. Daarom verlangt het Rijk in 2010 van opdrachtnemers dat zij bij tenminste vijf grote aanbestedingen langdurig werklozen inzetten ('social return').

Aanbesteder mag aanbieden soms corrigeren:
Een aanbestedende dienst mag, zelfs als een gegadigde al op de hoogte is gebracht van het voornemen tot gunning van een opdracht, alsnog kleine correcties aanbrengen in de aanbieding en de opdracht aan een ander gunnen.
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGunningen in Nederland
TitelGunningen in Nederland
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn