Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 30-03-2010
Aflevering 4
RubriekActualiteiten
Titel'Het kan natuurlijk altijd beter'. Hirsch Ballin: 'Onafhankelijk toezichthouder binnen de Orde'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 130
SamenvattingLokale dekens en parlementariërs staan niet afwijzend tegenover de plannen voor toezicht op de advocatuur die demissionair minister Hirsch Ballin van Justitie begin maart naar de Kamer stuurde, Maar een hoogleraar waarschuwt voor bureaucratie. En: schiet de minister niet met een kanon op een mug?
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina130-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelGeen inhoudsloze lichaamsoefening
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 131
SamenvattingWat voorafging: het Hof van Discipline besliste dat een advocaat met een sterk persoonlijke (en incourante) interpretatie van zijn moslimgeloof, die hem voorschreef niet op te staan voor rechters en om zijn hoofd gedekt te houden met een ook religieus bepaald hoofddeksel, niet onbetamelijk handelde door zich in de rechtszaal naar deze geloofsregels te gedragen. Die uitspraak wekte politieke beroering. De thema's werden: wat zijn tussen togaberoepen de omgangsvormen in de rechtszaal en in hoeverre zijn religieuze uitingen daar toelaatbaar?
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina131-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAsiel- en vreemdelingenadvocaten luiden noodklok over dienstverlening tolken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 132
SamenvattingTolken die eindeloos op zich laten wachten, te elfder ure afbellen, de verkeerde taal spreken, of niet komen opdagen bij een zitting. Het is een greep uit de klachten die vreemdelingen- en asieladvocaten hebben over de dienstverlening van het bedrijf Concorde Group BV, dat per 1 januari de tolkdiensten overnam van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN).
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina132-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelOenig
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 133
SamenvattingDe strafzaak tegen Jacob Cornegoor heeft iets aan het licht gebracht wat mij enigszins heeft ontgoocheld: ook Spigthoff doet aan legal opinions. Ze stonden bekend als de jongens van de rammelende ketting. Robuuste mannen die het recht kneden met opgestroopte mouwen. Nu blijken ze ook daar met slecht leesbare kopieën op schoot dagenlang te peuteren aan legal opinions bij het licht van een schemerlamp.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina133-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelCode voor claimstichtingen lijkt in behoefte te voorzien
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 134
SamenvattingVerleden week presenteerden advocaat Jurjen Lemstra en communicatieadviseur Rob Okhuijsen in Den Haag hun concept Claimcode voor claimstichtingen. Het initiatief werd toegejuicht.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina134-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelKamervragen over uitblijven sta-op-regeling
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 134
SamenvattingDemissionair minister Hirsch Ballin moet bij wet vastleggen dat advocaten opstaan voor de rechter, ook al vinden Orde en zittende en staande magistratuur dat niet nodig. Dat zegt CDA-kamerlid Sybrand van Haersma Buma naar aanleiding van de brief die de Orde naar de minister stuurde.
Pagina134-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHet kantoor pleit voor interne communicatie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 135
Samenvatting'Nee, wij spreken elkaar zo vaak, aan een oefening in communicatie hebben we geen behoefte' zegt de een. En de ander vult aan: 'Bovendien zijn we advocaten: communiceren is ons vak. Waarom zouden we daarin dan nog oefenen?'
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina135-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelSyrische advocaat vervolgd vanwege strijd voor meningsuiting
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 136
SamenvattingIn Syrië begint binnenkort het proces tegen de 79-jarige Haytham al-Maleh, een alom gerespecteerd advocaat en winnaar van de Geuzenpenning voor zijn strijd voor de mensenrechten. Hij wordt beschuldigd van 'het aantasten van het moreel van de natie' en het beledigen van de rechterlijke macht.
Pagina136-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 136
SamenvattingFilms die ertoe doen - Knelpunten in vervoerrecht - Magistraat of crimefighter? - Over de wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Vijftien jaar Awb - Communicatie in jeugdzaken - Zes maanden studie en stage in Edinburgh?
Pagina136-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelGeen waarheidsvinding, maar ook geen valse stukken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 137
SamenvattingHeeft de advocaat iets met waarheidsvinding te schaften? Nee, vinden voorzitter Pieter van der Kruijs van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en advocaat Hendrik-Jan Biemond. Zeker wel, vindt advocaat Pim de Vos.
Auteur(s)L. Kuijpers
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBerichten van de Orde
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 138
SamenvattingOproep hoorzitting bestuurlijke vernieuwing.
Pagina138-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelReacties en brieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 139
SamenvattingReactie:
Verordening op de vakbekwaamheid: niks praatgroep!

Brief:
Toezichthouder op advocatuur: niets te verbergen.
Pagina139-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRinnooy Kan, voorzitter Raad van Advies: 'Professionele organisaties excelleren niet in onderlinge kritiek'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 141
SamenvattingAlexander Rinnooy Kan heeft de afgelopen twee jaar tijd gevonden voor het voorzitterschap van de Raad van Advies van de Orde. Ook bij deze professionele organisatie met 'een bijzondere structuur' heb je soms 'voor de scherpte externe waarnemers nodig'. Maar een externe toezichthouder? Liever 'op een andere manier het probleem oplossen'.
Auteur(s)A. Veilbrief
Pagina141-143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCiviele ontruimingsmogelijkheden bij kraken niet uitgeput
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 144
SamenvattingDe strafrechtelijke mogelijkheden om op te treden tegen krakers zijn beperkt, en het is onduidelijk of de nieuwe antikraakwet een eind zal maken aan het kraken. Daarom is het van belang dat tot nu toe de civielrechtelijke opties niet goed worden overzien. De civiele ontruimingsprocedure is niet zo traag als soms wordt verondersteld.
Auteur(s)E. van der Hoeden
Pagina144-146
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWetsvoorstel kraken en leegstand onder vuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 147
SamenvattingHoe ziet het initiatief-wetsvoorstel Kraken en leegstand er inmiddels uit? De Eerste Kamer heeft zoveel kritische vragen gesteld over het kraakverbod en het instrumentarium om leegstand van gebouwen tegen te gaan, dat het voorstel beter kan worden afgewezen.
Auteur(s)O.P. van der Linden
Pagina147-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWillem Ruys over 'de opiniepraktijk': 'Je wordt soms onder druk gezet om een bepaalde kant op te gaan'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 148
SamenvattingIn het Rotterdamse havenschandaal vormde een omissie in een legal opinion uit 2004 voor advocaat Jacob Cornegoor het begin van een nachtmerrie die nog niet voorbij is. Wat zijn dat eigenlijk, die uit de Angelsaksische praktijk afkomstige legal opinions? Wat zijn de risico's en hoe ga je ermee om? Willem Ruys, partner Banking & Finance bij NautaDutilh, heeft ervaring.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina148-153
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJacob Bisschop is Patroon van het Jaar: 'Ik wil niet leiden maar begeleiden'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 154
SamenvattingDe nieuwe Patroon van het Jaar hééft helemaal geen stagiaire, de pupil van Jacob Bisschop heeft namelijk besloten om per 1 april uit de advocatuur te stappen. Aan Bisschops patroonkwaliteiten kan het niet hebben gelegen: de bewuste stagiair heeft zijn patroon opgegeven twee maanden voordat hij besloot een ander carrièrepad te kiezen.
Auteur(s)O. van Ditzhuijzen
Pagina154-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelIn één dag een goede patroon. Cursussen voor patroons
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 158
SamenvattingEen goede patroon wordt gebóren, maar misschien wordt de minder goede ietsje beter als hij of zij een patrooncursus volgt. Er verschijnen steeds meer cursusaanbieders op de markt; we maakten een rondje.
Auteur(s)J.H. Varenhorst , M. Verschuren
Pagina158-160
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat is de datum van de uitspraak?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 161
SamenvattingWanneer sluit de beroepstermijn? Voor het bepalen van het begin van de termijn kun je niet afgaan op de datum die de uitspraak noemt.
Auteur(s)E.A.M. Santen
Pagina161-161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelM. Westerveld, W. Bekkers, L. van den Puttelaar, T. Scheltema, J. Suyver, 35 jaar sociale advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 163
Auteur(s)R. Klomp
Pagina163-163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Personalia
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 164
Pagina164-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Arnhem, 22-02-2010, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 166
SamenvattingVerzoek tot schorsing met onmiddelijke ingang ex art. 60ab Advocatenwet, subsidiair verzoek tot schorsing ex art. 60b Advocatenwet.
AnnotatorH.J. de Groot
Pagina166-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelRechtsbijstandverzekeraars winnen meer terrein dan advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 4, p. 133
SamenvattingVan alle burgers die een civiel- en bestuursrechtelijk probleem hebben, en die er voor kiezen rechtshulp in te roepen, gaat 11,3 procent naar een advocaat. Dat blijkt uit de Geschilbeslechtingsdelta 2009, een onderzoek van het WODC dat onlangs is gepresenteerd.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina133-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn