Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 09-04-2010
Aflevering 5
TitelAdviseur Arthur Docters van Leeuwen: 'Omdat er een duidelijk verschil bestaat tussen de maatschappelijk geldende opvattingen over toezicht en wat er in de advocatuur gebeurd, is er een urgent probleem'.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 3
SamenvattingGisteren, 8 april, presenteerde mr. Arthur Docters van Leeuwen zijn advies: Het bestaande is geen alternatief, over toezicht op de advocatuur. In 23 aanbevelingen rekent hij af met het huidige toezicht. Dat is verouderd, de deken is te broederlijk en toezicht op het toezicht ontbreekt. Er moet een 'wijs persoon' komen voor het systeemtoezicht en een sterke deen voor het toezicht op advocaten en kantoren.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSamenvatting rapport Docters van Leeuwen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 6
SamenvattingOp 8 april 2010 verscheen het advies van Arthur Docters van Leeuwen, getiteld Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de avocatuur. Hier schtesen we kort zijn onderzoek en rapport.
Auteur(s)N. Hupkes
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelToezicht moet anders
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 7
SamenvattingToezicht is geen prettig onderwerp, en desondanks in de mode. De mens, dus ook de advocaten, neigt van nature tot het kwaad zodat op hem moet worden toegezien; in de huidige tijdgeest nog meer dan voorheen. Dit heeft begin maart geleid tot een stevige brief over toezicht op advocaten. De aanleiding wordt gevonden in 'enkele wetsevaluaties en de bevindingen van de parlementaire werkgroep verwevenheid onderwereld/bovenwereld. De aanleiding ligt uitdrukkelijk niet in gebleken structurele misstanden in de advocatuur.
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKapsalon De Zeven Hoofdzonden: Zonden in de advocatuur.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 8
SamenvattingLui en traag zijn en dan de gemiste termijnen verdoezelen met schijnzittingen en nepvonnissen. Uit hebzucht duizenden euro's rekenen voor de bezorging van stukken. Op televisie ijdel uitleggen wat voor blunderende domkoppen die tegenstanders toch zijn. De Zeven Hoofdzonden blijken ver na de middeleeuwen nog actueel.
Auteur(s)G. Kemper , T. Sillevis Smitt
Pagina8-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelIf it ain't broke, don't fix it
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 13
SamenvattingDemissionair minister van Justitie Hirsch Ballin schreef onlangs de Tweede Kamer dat het toezicht op advocaten moet worden verbeterd. Ter rechtvaardiging wijst hij op in het oog springende incidenten waarbij advocaten betrokken zouden zijn geweest, in het bijzonder misbruik van derdengeldenrekeningen. Dat toezicht moet 'zo onafhankelijk mogelijk' worden uitgeoefend door een onafhankelijke toezichthoudende orgaan binnen de Orde. Aangezien het toezicht nu berspreid geregeld is, en daardoor moeilijk kenbaar, voor burgers en voor advocaten, moet het bij wet worden geregeld, aldus Hirsch Ballin.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTuchtrechter Solco Holtrop: 'Artsen kunnen net als advocaten geen succes garanderen- wel worden hun fouten eerder zichtbaar'.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 14
SamenvattingOok artsen zijn onderworpen aan tuchtrecht. Is er wat van de verschillen met het advocatentuchtrecht te leren? Solco Holtrop, tuchtrechter voor beide beroepsgroepen: 'misschien kan de raad van discipline wat breder naar een klacht kijken.'
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina14-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNiet uit het juiste advocatenhout gesneden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 18
SamenvattingEen stagiaire die volgens zijn opleiders 'niet beschikt over de advocatuurlijke attitude, in die zin dat hij niet beschikt over de kritische, volstrekt zelfstandige attitude die een behoorlijk advocaat betaamt alsmede niet beschikt over het analytisch vermogen om problemen te doorgronden en op te lossen', kan de stageverklaring worden geweigerd. Dit oordeel van het bestuursrechter Amsterdam van 12 januari jl. liet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar beslissing van 14 oktober 2009 in stand.
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina18-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorbeeldig gedrag gevraagd: privégedrag tuchtrechtelijk getoetst.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 19
SamenvattingOok gedragingen in de privésfeer kunnen een advocaat komen te staan op een tuchtrechtelijk verwijt. De link met het advocatenbestaan blijkt snel gelegd en de tuchtrechter waakt steeds strenger over het vertrouwen in de advocatuur.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina19-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Beter toezicht leidt tot beter tuchtrecht'.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 22Het
SamenvattingHet advocatentuchtrecht werkt naar behoren, vinden de dames van het hof: voorzitter Schouten en griffier Schouwink van het Hof van Doscipline. Maar het kan altijd beter. En ze noemen de ideeën van Docters van Leeuwen 'verfrissend'.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina22-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat is de termijn voor het indienen van een tuchtklacht?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 27
SamenvattingEr is geen wettelijke termijn waarbinnen een tuchtklacht moet zijn ingediend, maar de tuchtrechter komt alles afwegende vaak op drie jaar uit.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVliegende brigadelid Willem van Wijngaarden: 'Eén keer zeiden we: je zou je praktijk moeten neerleggen'.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 28
SamenvattingWillem van Wijngaarden, accountant, vormt samen met advocaat Hans van Veggel het eerste team van de vliegende brigade in de advocatuur. Hij verteld hoe ze de dekens op verzoek ondersteunen bij hun controletaken.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorproef Voorontwerp kaderwet tuchtprocesrecht: Wetboek van tuchtprocesrecht in de smaak.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5, p. 30
SamenvattingEen boeteregeling, een tuchtregister, een klaagtermijn van drie jaar en een duidelijker regeling van allerlei zaken: dat zijn voor de advocatuur de gevolgen van het Voorontwerp voor een kaderwet tuchtprocesrecht. Het voorontwerp is nog niet openbaar, maar we mochten vast een kijke nemen.
Auteur(s)M.A.H. Verburgh
Pagina30-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn