Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 16-04-2010
Aflevering 5-II
RubriekRecensie
TitelR. van Otterlo, Organisatie van Professional Services
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 151
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina151-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 130
Samenvatting'Winst onder druk door nieuwe carriŤrewensen';

Commissievoorzitter Kortmann: 'Stage-opleiding veel te vrijblijvend';

Advisering over puntwaardigheid cursussen ook bij landelijke orde;

'Bonafide bedrijven soms dupe carrouselfraude';

Bezuinigingsplan: Minder controle op toevoegingsdeclaraties;

Familiejournaal vervangt schriftelijke bericht rechtbank;

Aanwijzing Rechtsbijstand bij politieverhoor.
Pagina130-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelDe tbs'er en zijn advocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 131
SamenvattingVerdachten weigeren hun medewerking aan onderzoek dat moet leiden tot een advies aan de hand waarvan de rechter bepaalt of sprake is van een 'gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens' op grond waarvan een tbs-maatregel is gerechtvaardigd. Een afschuwelijk geval leidde onlangs tot een geslaagd burgerinitiatief en dus tot agendering in de Kamer.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina131-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelVerzekeraars onderzoeken mogelijkheid regeling buiten wet. Verbijstering over afwijzing wetsvoorstel affectieschade
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 132
SamenvattingHet afkeuren van het wetsvoorstel affectieschade door de Eerste Kamer ontvangt weinig begrip van letselschade-advocaten en -deskundigen: 'Onbegrijpelijk' en 'verbijsterend'. Verzekeraars kijken nu of ze zelf tot een regeling kunnen komen om een vergoeding te geven aan mensen die een naaste hebben verloren als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval of geweldsdelict.
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina132-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelCohenzovoort
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 133
SamenvattingDen Haag, 9 juni 2010. Verblind door ijdelheid, altruÔsme of een banale drang naar macht lijken lijsttrekkers zoals Cohen en Wilders niet in staat om de ad-hoc-teneur van polemiek, defaitisme of sektarisch optimisme te kunnen ontstijgen zonder in nietszeggende algemeenheden te vervallen. De hofstad barst dezer dagen uit haar voegen van de naÔeve bruggenbouwer die, verenigd onder hun vaandeldrager Cohen, in de opmaat naar de verkiezingen 'de kloof met de burger gaan slechten'.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina133-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDocters en dekens. Deken Loorbach ziet verschuiving in bemiddelende rol 'oliemannetjes'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 134
SamenvattingDe bemiddelende rol van de lokale dekens werkt volgens adviseur Docters van Leeuwen beter en disciplinerender dan hij had gedacht. 'Daar moeten we zuinig op zijn', aldus de onderzoeker in zijn rapport over het toezicht op de advocatuur, dat hij 8 april jl. presenteerde. Daarin noemt Docters de bemiddelende rol van de deken zelfs als een van de redenen waarom in de advocatuur geen 'AFM-achtige' extern toezichthouder moet worden ingevoerd.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina134-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelStand van de Advocatuur 2010. Het belang van lijstjes
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 135
SamenvattingIn aanwezigheid van tientallen bestuurders van advocatenkantoren presenteerde Uitgeverij KSU op 26 maart jl. de Stand van de Advocatuur 2010. Hoewel het thema van de middag was 'de advocatuur na de crisis' bleek het toch meer te gaan om 'de lijstjes'.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina135-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHet kantoor houdt zich aan afspraken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 136
SamenvattingOp 9 november jl. spraken in een kerkje in Bussum managing partners van advocatenkantoren over de vraag hoe de juiste balans kan worden gevonden tussen de gezamenlijke focus en individuele vrijheid van partners. Bestuursleden worstelen met die vraag: ten eerste zijn ze niet opgeleid om een lastige organisatie te leiden.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina136-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelFilmfestival Camera Justitia: Internationaal strafrecht nog fragiel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 137
SamenvattingHet internationale strafrecht krijgt steeds meer voet aan de grond, laten twee films bij het MTM-festival in Den Haag zien. Maar met de equality of arms is het nog slecht gesteld.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 138
SamenvattingRecht in film en beeldende kunst:
woensdag 21 april van 17:00 tot 19:00 uur aan de Uni. v. Amsterdam.

Doorwerking EVRM:
Bij de Stichting Zeeuwse Meesters op donderdag 22 april.

Verdrag van Lissabon:
dinsdag 27 april Europa Instituut van de Uni. v. Utrecht.

Wereld IE dagborrel:
woensdag 28 april (redactie van de IE-site Boek9).

Schade van georganiseerde misdaad:
woensdag 19 mei 2010 CIROC (Centre for Information and Research on Organised Crime).

Vrij verkeer van diensten:
donderdag 29 april, Drift 21 te Utrecht.

Studiemiddag GBA:
10 juni Vereniging voor Familie en Jeugdrecht.

Zorg om de jeugdzorg:
vrijdag 23 april, Rotterdamse Universiteit.

Buitenlandse advocaten geven gratis advies:
27 mei in Amsterdam.
Pagina138-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelNieuwe deken laveert soepel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 139
SamenvattingDe eerste vergadering van het College van Afgevaardigden onder leiding van de nieuwe deken verliep in goede sfeer. Hier de onderwerpen die niet elders in dit blad al werden besproken.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina139-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelReacties en brieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 141
SamenvattingSociale advocatuur is nŪet van vroeger (Mies Westerveld, hoogleraar sociale rechtshulp, UvA);

Open brief aan voormalig deken Bekkers (Juste Lang, advocaat te Waalre en lid van het College van Afgevaardigden).
Pagina141-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterview - Joanne Kellermann ging naar dť bank: 'De vraag naar verantwoording, is voor de advocatuur een gouden kans'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 142
SamenvattingOm maar meteen met de deur in huis te vallen: wat vindt deze toezichthouder van het plan van minister Hirsch Ballin voor een 'onafhankelijke toezichthouder' voor de advocatuur? Ze wil er zich niet over uitlaten, want het 'is iets voor politiek, en ik zit er te dicht tegenaan om er een uitspraak over te doen'. Maar ze wil wel iets zeggen over toezicht en vertrouwen. 'In de maatschappij bestaat een steeds grotere roep om transparantie en het afleggen van verantwoording. Er is een grote behoefte aan het bestrijden van gebrek aan integriteit in de zakelijke en financiŽle wereld, waarin ook de advocatuur een belangrijke rol speelt.
Auteur(s)A. Italianer
Pagina142-145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen rechtvaardigheidstranche in de Awb. Bestuursrecht kan belangrijk worden verbeterd
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 146
SamenvattingBuger en bestuursorgaan hebben in het bestuursrecht te ongelijke posities. Daarom moeten het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel in de Awb worden opgenomen. Bestuursorganen en burgers moeten zich tegenover elkaar redelijk en billijk gedragen. En dfe bestuursrechter moet wettelijk worden verplicht elk geschil definitief te beslechten.
Auteur(s)R. Mans
Pagina146-149
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelOver de genoegens van de ijdelheid
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 153
SamenvattingGeldingsdrang, ijdelheid, narcisme, theatraal gedrag, behoefte om te scoren, honger naar de bŁhne, het zijn allemaal karaktertrekken met een slecht imago en een nuttige werking. Gemodelleerd en ingesnoerd in een bepaalde professie, zoals de advocatuur, vormen ze een krachtige motor tot afzien en doorzetten. Wie zou diverse ongemakken op de koop toenemen, zoals hoge werkdruk, verwaarlozing van het sociale leven, het doorstaan van eindeloze zittingen en vergaderingen, wanneer er niet het grote genoegen tegenover stond van gekend te zijn, centraal te staan, zijn wil te hebben opgelegd?
Auteur(s)J. van der Does
Pagina153-153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTransfers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 155
Pagina155-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 31-08-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 156
SamenvattingDeels bedrijfsjurist. Advocaat die drie dagen per week (tijdelijk) als bedrijfsjurist werkzaam is kan zich daarmee niet aan het tuchtrecht onttrekken. Hoedanigheid van advocaat kan op deze wijze niet worden 'afgelegd'.
Pagina156-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage, 21-09-2009, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 156
SamenvattingNaam niet uitlenen. Advocaat mag zijn naam niet 'uitlenen' aan incassobureau zonder zelf toezicht te houden op de gang van zaken in de betreffende dossiers.
Pagina156-156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 30-11-2009, 5414
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 156
SamenvattingGegevens verstrekken zonder machtiging. Verstrekken medische gegevens aan deskundige zonder machtiging betrokkene niet geoorloofd. Beroep op deskundigenbericht met evidente onjuistheden onnodig grievend en kwetsend.
Pagina156-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline, 14-09-2009, 5460
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 5-II, p. 157
SamenvattingInstemming cliŽnt. Een advocaat dient zich zelf te vergewissen van de instemming van zijn cliŽnt alvorens een voorstel van de wederpartij te accepteren.
Pagina157-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn