Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 08-05-2010
Aflevering 5
RubriekVoorwoord
TitelGa eens na wat je nalaat
CiteertitelNotariaat 2010/5, 5
SamenvattingWas er bij u op kantoor ook zoveel vraag naar de testamenten de afgelopen weken? Vooral de tweetrapsvariant zeker? Wat ťťn enkele uitzending van een consumentenprogramma al teweeg kan brengen. Opmerkelijk is dat de meeste mensen blijkbaar wel denken te weten wat ze willen, maar zich onvoldoende realiseren of de aangereikte oplossing voor hen de goede is. Voor veel mensen is het tweetrapstestament namelijk minder aangewezen. Om consumenten zich daar bewust van te laten worden is de KNB de campagne "Ga eens na wat je nalaat" gestart.
Auteur(s)E. Kortlang
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnroerendgoedpraktijk
TitelKeurslijf Kadaster knelt
CiteertitelNotariaat 2010/5, 8
Samenvatting'Spuuglelijk' zijn de modelakten van het Kadaster die elektronisch inschrijven efficiŽnter en goedkoper maken. Het notariaat loopt nog niet zo warm voor de sjablonen. De notaris heeft er pas direct voordeel van als het abonnement op Watchdog in 2011 echt werkt. Maar op den duur is elektronische standaardisatie 'onontkoombaar'.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina8-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbt
TitelNotariaat en Tweede Wereldoorlog
CiteertitelNotariaat 2010/5, 12
SamenvattingDeze maand is het 65 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Een periode die actueel blijft door steeds nieuw onderzoek. Bijvoorbeeld over de houding van het notariaat tijdens de oorlog en de manier waarop na de oorlog de zuivering plaatsvond. 'Grijstinten? Donkergrijs met een krijtstreepje.'
Auteur(s)J. Enklaar
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelIntervisie in het notariaat; Spiegelen aan anderen
CiteertitelNotariaat 2010/5, 14
SamenvattingDe belangstelling voor intervisie in het notariaat groeit. Maar wat is intervisie eigenlijk, welke spelregels zijn er en wat heb je eraan? 'Je wordt beter wanneer je je spiegelt en scherpt aan anderen.'
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnroerendgoedpraktijk
TitelAfschaffing monumentenvrijstelling. 'De particulier valt tussen wal en schip'
CiteertitelNotariaat 2010/5, 16
SamenvattingOp 1 mei 2009 heeft het hof Den Haag bepaald dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een monument ook voor natuurlijk personen geldt. Op grond hiervan wil Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) een claim indienen tegen de staat. Volgens SMCO is de wet van meet af aan verkeerd toegepast.
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamiliepraktijk
TitelTestament voor online profielen. Digitaal voortleven
CiteertitelNotariaat 2010/5, 19
SamenvattingOnze footprint op het web wordt steeds groter. Bij overlijden is het voor de nabestaanden niet eenvoudig te achterhalen op welke sites iemand zich geregistreerd had. En wat moet er gebeuren met die profielen als iemand er niet meer is? Een commerciŽle partij heeft vergevorderde plannen voor een nabestaandendesk voor onlinediensten.
Auteur(s)P. Steeman
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelPubliek-private samenwerking wint terrein
CiteertitelNotariaat 2010/5, 20
SamenvattingOm grote projecten te realiseren gaat de staat steeds meer een samenwerkingsverband aan met een consortium van private partijen. Voor dit zogeheten publiek-private samenwerkingsverband (PPS) richten de marktpartijen per project een vennootschap op. De oprichtingsakte is het werk van de notaris, net als het opstellen van de aandeelhoudersovereenkosmten. Allen & Overy heeft interdisciplinaire teams die alle benodigde juridische expertise leveren.
Auteur(s)R. Didde
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStudent en onderwijs
TitelGildemodel of co-schappen?; Beroepsopleiding op de schop?
CiteertitelNotariaat 2010/5, 22
SamenvattingEen nieuwe wet, een gedigitaliseerde samenleving, een flexibele arbeidsmarkt: het notarisambt is in de de laatste decennia onherkenbaar veranderd. En dus is ook de beroepsopleiding aan een nieuw jasje toe. Een verkenning van ideeŽn.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKwaliteit en toezicht
TitelSpam-melding biedt oplossing
CiteertitelNotariaat 2010/5, 25
SamenvattingNotarissen worden steeds vaker geconfronteerd met marktinitiatieven waarbij ze per offerteverzoek een vergoeding moeten betalen. Dit is in strijd met het zogenaamde provisieverbod. De Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) kan tegen zeze initiatieven weinig doen. Frans Moerland, systeem- en netwerkbeheerder oip een notariskantoor, heeft echter een oplossing gevonden voor dit probleem.
Auteur(s)M. Lindenhovius
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe betrokken notaris
Titel'Het Fonds voor Etnologie optuigen'
CiteertitelNotariaat 2010/5, 26
Samenvatting'Etnologie was compleet nieuw voor mij. Ik wist wat het woord betekende, maar daar hield het ook wel zo'n beetje op. Het ws dan ook niet vanuit speciale interesse maar door toeval dat ik tweer jaar geleden terechtkwam bij het Leids Etnologisch Fonds: mijn voorgangster was er bestuurslid en ik nam het stokje van haar over. Maar het is wel interesse geworden. Het is ook zo'n compleet andere wereld en daarom is het zo'n mooie tegenhanger van de dagelijkse praktijk op ons kantoor.'
Auteur(s)A. Huyser
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelLeges? Onpartijdig adviseur? Toekomstvisies aangeboden
CiteertitelNotariaat 2010/5, 31
SamenvattingOp de Algemene Ledenvergadering presenteerden de twee werkgroepen van de Toekomstdiscussie hun aanbevelingen over de toekomst van het notariaat. Ook de Stuurgroep Leges hield een presentatie.
Pagina31-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIngezonden brieven
TitelIngezonden brieven
CiteertitelNotariaat 2010/5, 34
SamenvattingKalbfleisch ůůk tegenstander van marktwerking (Paul Marres, notaris te Brielle)

Onder de gordel (Vincent Kuijvenhoven, Notaris te Hoofddorp).
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGluren bij de buren
TitelNurnotare en Anwaltsnotare in Duitsland
CiteertitelNotariaat 2010/5, 35
SamenvattingIn de BRD zijn er naast notarissen zoals wij die kennen ook advocaat-notarissen. Hoewel de tweer beroepen in ťťn persoon verengid kunnen zijn, zijn joint-ventures tussen advocaten en notarissen streng verboden.
Auteur(s)H. van Wermeskerken
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 09-03-2010, 200.033.089/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/5, 36
SamenvattingIn de brochure van een woningbouwvereniging, waarvan de notaris voorzitter van de raad van commissarissen is, wordt het notairiskantoor, waaraan zij als notaris verbonden is, als projectnotaris aangewezen.

Uitspraak: berisping.
Samenvatting (Bron)Het hof is van oordeel dat de notaris door de combinatie van haar voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van de woningbouwvereniging met het als notaris verbonden zijn aan het kantoor dat als projectnotaris voor die woningbouwvereniging optreedt, in ieder geval de schijn van partijdigheid en belangenverstrengeling heeft gewekt. Niet alleen heeft zij als voorzitter van de Raad van Commissarissen invloed op het wel of niet doorgaan van de verkoop van de woningen, maar doordat het kantoor waaraan zij als notaris is verbonden als behandelend notaris is aangewezen, heeft zij bij de verkoop van de woningen van de woningbouwvereniging ook een financieel belang. Dat zij niet als behandelend notaris optreedt, maakt dit niet anders. Anders dan de kamer is het hof van oordeel dat de geconstateerde onzorgvuldigheden dusdanig ernstig zijn dat aan de notaris de maatregel van berisping dient te worden opgelegd.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BL7913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Breda, 18-03-2010, YC0423
CiteertitelNotariaat 2010/5, 36
SamenvattingNiet voldoen aan de bewarings- en solvabiliteitseisen.

Uitspraak: ontzetting, resp. berisping.
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:TNOKBRE:2010:YC0423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 01-09-2009, 200.001.022/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/5, 37
SamenvattingDe klacht van de KNB is niet ontvankelijk omdat deze betrekking heeft op het in een bepaalde periode handelen van de notaris dat reeds beoordeeld is in een geding dat geleid heeft tot een onherroepelijke beslissing (ne bis in idem). Het hof gaat toch inhoudelijk in op de klacht.

Uitspraak: niet ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Nu niet uitgesloten kan worden dat de klacht van de KNB zoals hiervoor onder 4.2. weergegeven betrekking heeft op handelen van de notaris dat reeds beoordeeld is in het geding dat geleid heeft tot de onherroepelijke beslissing #34/2007 en het ne bis in idem beginsel meebrengt dat het handelen van de notaris inzake een bepaald feitencomplex slechts eenmaal tuchtrechtelijk kan worden getoetst, dient de KNB in haar klacht als hiervoor weergegeven onder 4.2. alsnog niet ontvankelijk te worden verklaard. Klacht 4.3 verklaart het hof ongegrond.
Pagina37-37
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2009:BL8839
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2010/5, 38
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelGeen stagiair
CiteertitelNotariaat 2010/5, 38
SamenvattingVorige week was het - na lange tijd - weer eens zover, een cliŽnte aan de telefoon naar aanleiding van een advies, met de vraag of 'de notaris' wel had gekeken naar het advies voordat ik het aan haar had verstuurd. Ik vroeg haar of er onvolkomenheden in stonden. Volgens cliŽnte was dat niet het geval, voor zover zij dat kon beoordelen maar toch wilde ze graag dat 'de notaris' met zijn juridische blik naar het advies keek.
Pagina38-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelPraktijkuitoefening antwoordt
CiteertitelNotariaat 2010/5, 30
SamenvattingWat te doen met een cliŽnt die niet in staat is de akte te ondertekenen? Is het gebruik van de term notaris beschermd? Aan de afdeling praktijkuitoefening van de KNB worden allerlei vragen gesteld over de meest uiteenlopende praktijkonderwerpen. In deze rubriek zullen praktijkvragen worden besproken.

Als ik gelden in depot neem als notaris, moet ik dan een schriftelijke depotakte opstellen?

Moet de notaris rente vergoeden over het in depot gehouden bedrag?

Mag de notaris de kosten voor het in depot houden van de gelden zonder meer verrekenen met de rente?
Pagina30-30
Artikel aanvragenVia Praktizijn