Arbeidsrechtelijke Annotaties

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties
Datum 12-05-2010
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelDe werkgever en het kelderluik. Over toepassing van de Kelderluik-criteria bij artikel 6:162 en artikel 7:658 BW
CiteertitelArA 2010/1, p. 3
SamenvattingIn de jaren zestig van de vorige eeuw hebben zogenoemde gezichtspuntencatalogi hun intrede gedaan in de civiele rechtspraak van de Hoge Raad. Nadat de Hoge Raad in een bepaalde zaak heeft geoordeeld dat het antwoord op de voorliggende (rechts)vraag afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, wordt een aantal feiten en omstandigheden genoemd die in het verband van belang (kunnnen) zijn. Die feiten en omstandigheden vormen dan tezamen de norm aan de hand waarvan de desbetreffende zaak dient te worden geanalyseerd en beoordeeld.
Auteur(s)J.P. Quist
Pagina3-48
LinkVolledige tekst (openaccessadvocate.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNavigeren door artikel 6 EVO-Verdrag c.q. artikel 8 Rome I-Verordening: mogelijkheden tot sturing van toepasselijk arbeidsrecht
CiteertitelArA 2010/1, p. 49
SamenvattingEen analyse vanuit de vraag naar de betekenis voor het internationaal arbeidsrecht van de zaak Intercontainer Interfrigo (C-133/08). Aan de hand van artikel 6 EVO-Verdrag c.q. artikel 8 Rome I-Verordening moet door de rechters van landen die partij zijn bij het EVO-Verdrag c.q. de Rome I-Verordening het op een internationale arbeidsovereenkomst toepasselijke recht worden vastgesteld. Zowel artikel 6 EVO-Verdrag als artikel 8 Rome I-Verordening bevat echter nog tal van onduidelijkheden.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina49-64
LinkVolledige tekst artikel (ssrn.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHet moment van de raadpleging van werknemersvertegenwoordigers op grond van de richtlijn collectief ontslag
CiteertitelArA 2010/1, p. 65
SamenvattingHof van Justitie EG 10 september 2009, C-44/08, JAR 2009/252 en RAR 2009/157 (Akavan Erityisaloyen Keskusliito AEK ry e.a. / Fujitsu Siemens Computers Oy). In oktober 1999 kondigen het Japanse Fujitsu Ltd. en het Duitse Siemens AG aan hun activiteiten op het gebied van IT-infrastructuren te bundelen. Hierdoor ontstaat het concern Fujitsu-Siemens Computers, met als topholding de Nederlandse vennootschap Fujitsu-Siemens Computers (Holding) B.V. Het bestuur van de moedervennootschap heeft een one tier-structuur. De raad van bestuur bestaat uit executive bestuurders (deze Executive Members of the Board of Directors vormen onder de aanduiding directiecomité het dagelijks bestuur) en non-executive bestuurders.
Auteur(s)L.G. Verburg
Pagina65-80
LinkVolledige tekst (openaccessadvocate.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2009:533
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelDe zaak Juuri: over ontslag en de wil van sociale partners; HvJ EG 27 november 2008, JAR 2009/20 (Mirja Juuri/Fazer Amica Oy)
CiteertitelArA 2010/1, p. 81
SamenvattingHoewel Richtlijn 2001/23 inzake overgang van ondernemingen (verder: de richtlijn) als principe hanteert dat de arbeidsovereenkomsten ongewijzigd overgaan van de vervreemder van de onderneming op de verkrijgen - zie artikel 3 van de richtlijn -, wordt in diezelfde richtlijn evenzeer rekening gehouden met de mogelijkheid dat de werknemer er na de overgang op achteruitgaat. Het is immers mogelijk dat na de overgang vrij snel een wijziging van arbeidsvoorwaardeen plaatsheeft, de werknemer verder moet reizen naar zijn nieuw werkgever of dat de verwachte promotie uitblijft omdat er na de overgang nieuwe en meer kapers op de kust zijn.
Auteur(s)R.M. Beltzer
Pagina81-94
UitspraakECLI:EU:C:2008:656
Artikel aanvragenVia Praktizijn