Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 15-05-2010
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
TitelBestuursrecht op drie sporen, of: Hoe belangrijk is harmonisatie?
CiteertitelNTB 2010, 20
SamenvattingAls u dit leest, is het Nederlandse algemeen bestuursrecht begonnen aan wat wij zouden kunnen noemen het drie-sporen-tijdperk. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van achtereenvolgens de Dienstenwet (op 28 december 2009) en de Crisis- en herstelwet (CHW) (op 31 maart 2010). Beide geven voor belangrijke deelterreinen van bestuursrecht algemene regels die afwijken van de Algemene wet bestuursrecht. Wie betrokken is bij bijvoorbeeld de verlening van een vergunning, zal zich de komende tijd steeds moeten afvragen of naast de bijzondere wet en de Awb wellicht ook hetzij de Dienstenwet, hetzij de CHW van toepassing is.
Auteur(s)N. Verheij
Pagina115-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelBevoegdheidsgrondslagen voor Awb-besluiten in internationaal en Europees recht
CiteertitelNTB 2010, 21
SamenvattingKan het internationale recht een bevoegdheidsgrondslag vormen voor nationale besluiten? Die vraag is mede opgekomen naar aanleiding van de jurisprudentie over de terugvordering van Europees Sociaal Fonds subsidies. In dit artikel wordt systematisch geanalyseerd of internationaal recht zich leent als bevoegdheidsgrondslag voor Awb-besluiten om daarmee een aanzet te geven tot verdere discussie.
Auteur(s)P.J. Huisman , N. Jak
Pagina117-125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe toegang tot de rechter beperkt
CiteertitelNTB 2010, 22
SamenvattingBeschouwingen over de VAR-preadviezen 2010.
Op vrijdag 21 mei a.s. handelt de jaarvergadering van de VAR-Vereniging voor bestuursrecht over 'Toegangsbeperkingen, waaronder relativiteit' aan de hand van preadviezen van Gerdy Jurgens, Jurgen de Poorter en Hans Besselink. Zoals gebruikelijk worden deze preadviezen besproken in het NTB.
Auteur(s)F.C.M.A. Michiels
Pagina126-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees bestuursrecht
CiteertitelNTB 2010, 23
SamenvattingIndeling
1 Bestuurlijke organisatie
1.1 Instellingen en organen van de EU
1.2 Openbaarheid van bestuur
1.3 Toezicht en samenwerking
1.4 Nationale bestuursorganisatie

2 Bestuurshandelingen
2.1 Implementatievragen
2.2 Besluiten

3 Rechtsbescherming
3.1 Stelsel van rechtsbescherming
3.2 Ontvankelijkheidsvragen
3.3 Behandeling van het geschil
3.4 Uitspraken
3.5 Bijzondere procedures

4 Rechtsbeginselen
4.1 Reikwijdte
4.2 De uit de algemene rechtsbeginselen voortvloeiende eisen

5 Handhaving en schadevergoeding
5.1 Handhaving
5.2 Aansprakelijkheid
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina136-143
Artikel aanvragenVia Praktizijn