Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 28-05-2010
Aflevering 7
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 208
SamenvattingVerdachte krijgt meer vat op procesdossier.

Aantal rechtszaken blijft stijgen.

NFI:†bijna 3600 DNA-matches in 2009.

Fikse toename schadevergoedingen Justitie.

Eťn advocaat voor asielzoeker.

Rechter: regisseer uw zitting.
Pagina208-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelIn de schaduw van het recht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 209
SamenvattingWanneer men zich eigenlijk advocaat mag noemen, en voor welke werkzaamheden, daar gaan nogal wat uit de heup geschoten opvattingen over rond. Ik zou wat nauwkeuriger willen richten. Een aanbeveling†in het rapport-Van Wijmen (april 2006) luidt: 'Wanneer een advocaat duurzaam en stelselmatig geen werkzaamheden ''in the shadow of the law'' meer verricht, oefent hij het beroep van advocaat feitelijk niet meer uit.' Een advocaat is dus een advocaat zolang hij zijn werkzaamheden nog wťl in de schaduw van het recht uitoefent.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina209-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelPreventieve toetsing verordeningen stuit op verzet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 210
SamenvattingDe Orde wilde het niet, maar de minister zet door: verordeningen van de Orde moeten vooraf ter goedkeuring aan de minister van justitie worden voorgelegd. Dat staat althans in het onlangs ingediende wetsvoorstel tot aanpassing van de Advocatenwet. Hoe erg is die toetsing?
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina210-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelFolteraar van de rechtsstaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 211
SamenvattingMinister van Justitie Hirsch Ballin wil in de Advocatenwet 'kernwaarden' als onafhankelijkheid en partijdigheid codificeren, en hij streeft naar staatstoezicht op het functioneren van de Orde van Advocaten. Hoe?†Besluiten van het College van Afgevaardigden, het 'parlement' van de Orde, moeten vůůraf ter goedkeuring aan de minister worden voorgelegd en worden getoetst aan het 'algemeen belang'. Met een ijzeren bezem tracht de minister een zuivere orde te bewerkstelligen.
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina211-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelPositie van beslagene kan worden verbeterd?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 212
SamenvattingHet conservatoir beslag wordt veel genoemd, maar advocaten en wetenschappers vinden dat de positie van de beslagene beter kan. Vooral de hoofdvordering zou bij de verlofverlening diepgaander moeten worden beoordeeld.
Auteur(s)M. Meijsen
Pagina212-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAdvocaat en kredietcrisis. 'Bestaande goede normen vertalen naar meer gesloten toepassing'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 213
SamenvattingAl dichten advocaten zichzelf bepaald geen hoofdrol toe in het ontstaan van de kredietcrisis, sommigen pleiten wel voor een 'overlegclub' voor advocaten uit de bank- en fusiepraktijk om kritisch op hun rol te reflecteren en van de ervaringen te leren. De Orde belegde op 12 mei jl. een besloten sessie.
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina213-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBezoek aan vervolgde advocaat in Damascus
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 215
SamenvattingZondagnacht, van 2 op 3 mei, arriveren we in Damascus. Een cafť om de hoek is open, waar bier wordt geschonken en het rookverbod niet serieus gehandhaafd. De volgende dag: oude, nauwe straatjes waar de apostel Paulus nog voetstappen heeft liggen en waar nu duizenden mensen dooreen krioelen. Er zijn moskeeŽn maar ook Grieks-katholieke en koptische kerken, allemaal in vol bedrijf. We zien boerka's, we zien mannen in witte gewaden en met witte hoofddoeken, maar evenzovele vrouwen in korte rokken of spijkerbroeken, die tussen eeuwenoude Moorse paleisjes rondlopen.
Auteur(s)G. Kemper
Pagina215-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 215
SamenvattingToekomst van de Hoge Raad.

NJV over MVO.

Vrijheidslezing Salman Rushdie.

Rechten van vluchtelingen.

Dag van de scheiding.

Duurzaamheidscriteria bij bouw en nieuwbouw.
Pagina215-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelReacties en brieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 217
SamenvattingWetsvoorstel wijziging Advocatenwet.

Prof. Wagenaar en de Hoge Raad.
Auteur(s)H.C. Egger-van Oppen , E.A.M. Santen
Pagina217-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWagenaar opnieuw ten strijde - en tegengesproken. 'De Hoge Raad staat toe dat broddelwerk wordt geaccepteerd'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 219
SamenvattingIn de hele strafrechtelijke keten worden fouten gemaakt. Doorlopend. En vaak met opzet. Dat beweert rechtspsycholoog Willem Albert Wagenaar in zijn boek Broddelwerk. Een strafrechter, een rechercheur en een strafrechtadvocaat dienen van repliek. 'Geklungel?†Dat doet ons echt tekort.'
Auteur(s)M. Knapen
Pagina219-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEerste verkenning financiŽle afwikkeling Tripoli-ramp. Aansprakelijkheid luchtvervoerder en touroperator.
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 224
SamenvattingBij de vaststelling van de aansprakelijkheid voor de Tripoli-ramp spelen verschillende juridische kwesties. De belangrijkste worden hier toegelicht voor niet-ingewijden. FinanciŽle compensatie van en voor slachtoffers van vliegtuigongevallen. Een vreselijk, maar tegelijkertijd verschrikkelijk actueel onderwerp. Op 12 mei 2010 verongelukt vlucht 8U77Y, een nog geen jaar oude Aribus A330-200 van Afriqyah Airways, vlak voor aankomst vanuit Johannesburg in de nabijheid van Tripoli, LibiŽ.
Auteur(s)M. Padberg , M. van Tilburg
Pagina224-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Strafprocesrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 228
SamenvattingDe Salduz-uitspraken van de Hoge raad leidden onmiskenbaar tot de belangrijkste verandering voor de dagelijkse strafrechtpraktijk. Maar de afgelopen periode stond ook in het teken van een nieuw arrest van de Hoge Raad over de behandeling van schorsingsverzoeken als appŤl (slechts) is ingesteld tegen de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis. Dat de Hoge Raad met de tijd meegaat, blijkt uit diens arresten over de mogelijkheid tot het aanwenden van rechtsmiddelen via het faxapparaat. Tot slot lijkt de Hoge Raad strenger te kijken naar getuigenbewijs en bewijsmotivering, wanneer het de unis nullus-problematiek betreft. Deze kroniek, over de periode januari 2009 tot en met april 2010, is gebaseerd op uitspraken gepubliceerd in diverse vakbladen, waaronder Nieuwsbrief Strafrecht (NbSr), Nederlandse Jurisprudentie (NJ) en Nederlands Juristenblad (NJB). De kroniek ziet op procesrechtelijke uitspraken, niet op onderwerpen van materieel strafrecht. Het tweede deel (in het Advocatenblad van 18 juni) eindigt met een overzicht van nieuwe wet- en regelgeving.
Auteur(s)M. van Delft , P.T.C. van Kampen , R. Malewicz , A.J. van der Velden
Pagina228-238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelSwitchen tussen vernietigbaarheid en onregelmatigheid bij ontslag op staande voet
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 239
SamenvattingIndien de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzegt vanwege een dringende reden (een ontslag op staande voet), geniet de werknemer geen ontslagbescherming. De werkgever heeft namelijk, anders dan bij een gewone opzegging, voor het geven van een ontslag op staande voet geen voorafgaande toestemming van UWV WERKbedrijf nodig en de opzegtermijnen zijn niet van toepassing. De werknemer kan het ontslag op staande voet wel aanvechten. De werknemer kan (a) zich op de vernietigbaarheid van het ontslag beroepen omdat er geen sprake was van een dringende reden en er dus toestemming van het UWV†WERKbedrijf benodigd was voor de opzegging (of vanwege de toepasselijkheid van een opzegverbod), of (b) berusten in het ontslag op staande voet maar zich beroepen op de onregelmatigheid (vanwege het niet in acht nemen van de opzegtermijn) en de kennelijk onredelijkheid van het ontslag.
Auteur(s)J. Lange
Pagina239-239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Omdat IndonesiŽrs weten wat hen te wachten staat, kunnen ze ook geen kant-en-klaar juridisch standpunt innemen'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 241
SamenvattingSinds 2000 runt Oene Marseille praktijk in Jakarta. Een Indonesische rechtszaal heeft hij nog nooit van binnen gezien. Kort geding of beslaglegging kan er niet. 'Het gaat hier om handelen en onderhandelen.'
Auteur(s)A. Italianer
Pagina241-242
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelOver gelijk gunnen en geven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 243
SamenvattingHet is de toon die de muziek maakt, de stemming bepaalt, en de herinnering kleurt.
De zitting zou Pieter K. heugen. Hij was verdachte en hij moest zich verweren tegen het verwijt dat hij zich had laten aanleunen dat er voor hem benzine was getankt met een verduisterde tankpas. 'Medeplegen van diefstal van benzine' heette dat, kort samengevat. Een vriend van hem had de benzine aangeboden, om niet, een aantal malen, en K. had er eerder toewijding in gezocht, dan leepheid. Weliswaar zou die toewijding niet hebben bestaan als die vriend niet op miraculeuze wijze had beschikt over de magische tankpas, maar daar wist K. niets van. Dat was zijn verhaal, maar de politierechter bleek een andere duiding te hebben van de werkelijkheid en veroordeelde K. conform de tenlastelegging.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina243-243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRecensie
TitelDe beklemde burger
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 245
Samenvatting'Het verschil tussen een verkouden minister die een belangrijke toespraak moet houden en daarom neusdruppels gebruikt, en een verkouden wielrenner die dezelfde druppels gebruikt voor een belangrijke finale, is dat die wielrenner zwaar voor die druppels wordt gestraft.' 'Wie een geschrift van Mohammed B. in zijn bezit heeft, is onschuldig, wie het aan zijn buurman geeft is lid van een terroristische organisatie.' Dit zijn twee van de vele stellingen die NRC-Handelsblad-commentator Frank Kuitenbrouwer opwerpt in zijn laatste publicatie. Het is een selectie van 64 columns die tussen 2005 en 009 tweewekelijks zijn verschenen in NRC†Handelsblad.
Auteur(s)T. Schagen
Pagina245-245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelAanmelding schuldhulpverlening: betalingsverplichting blijft
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 249
SamenvattingBedrijf van cliŽnt mislukt. Aangemeld bij schuldhulpverlening. Wens dat declaratie advocaat hierbij wordt ondergebracht bij schuldenregeling. Geen inhoudelijk bezwaar tegen de declaratie. Betalingsverplichting blijft.
Auteur(s)L. Hamer
Pagina249-249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelTrial by media
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 7, p. 250
SamenvattingDe achtergrond van Gedragsregel 10 lid 2 is onder meer de wens om zogenaamd trial by media te voorkomen. Vervolg op eerdere uitspraak van de raad.
Auteur(s)P.J.M. Drion , H.J. de Groot-Sjenitzer , W.F. Hendriksen , H.J.A. Knijff , I.E.M. Sutorius , H. Uhlenbroek
Pagina250-251
Artikel aanvragenVia Praktizijn