Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 14-06-2010
Aflevering 6
RubriekVoorwoord
TitelDe wegen naar Rome
CiteertitelNotariaat 2010/6, 5
SamenvattingIn de junivergadering van de ledenraad van de KNB zal er gesproken worden over de toekomstvisie van het KNB-bestuur op het notariaat. Driekwart jaar geleden zijn wij een verkenning gestart naar die toekomst, samen met de notarissen en kandidaat-notarissen in het land. Dat heeft tot enerverende en inspirerende bijeenkomsten geleid.
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe notaris moet excelleren door deskundigheid. Afscheid Erna Kortlang
CiteertitelNotariaat 2010/6, 8
SamenvattingKwaliteit, deskundigheidsbevordering en communicatie. Bij haar aantreden in 2007 waren dat voor Erna Kortlang de belangrijkste speerpunten. Nu komen ze terug in de bestuursvisie 'IN transitie'. Kortlang kijkt naar de toekomst, zowel voor het notariaat als voor haar persoonlijk, en blijkt terug op haar voorzitterschap.
Pagina8-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnroerendgoedpraktijk
TitelOnderzoekers signaleren dezelfde knelpunten als de KNB
CiteertitelNotariaat 2010/6, 12
SamenvattingOnduidelijkheden bij de uitvoering van de 5%-regeling komen veelal terecht op het bordje van de notaris. Zorg daarom vooraf voor een heldere regeling, vindt KNB-juriste Jolanda Storm.
Pagina12-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnroerendgoedpraktijk
TitelDe scheepsnotaris. Een snelle wereld, gebaseerd op vertrouwen
CiteertitelNotariaat 2010/6, 14
SamenvattingZe passeren aan boord van schepen en als het moet bij nacht en ontij. Want binnevaartschippers hebben nooit tijd. Een inkijkje in de bijzondere praktijk van de 'natte notaris'.
Pagina14-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrganisatie en management
TitelHet Nieuwe Werken. Meer flexibiliteit verantwoordelijkheid en verbinding
CiteertitelNotariaat 2010/6, 16
SamenvattingBent u al in de ban van Het Nieuwe Werken? Of trekt u nu vragend uw wenkbrauwen op? Eigenlijk weten maar weinig mensen wat het precies inhoudt en bovendien hgeeft eenieder er zijn eigen invulling aan. Maar dat we het over een belangwekkende ontwikkeling hebben, daar kan geen misverstand over bestaan.
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmbt
TitelTerugkeer naar sociaal notariaat
CiteertitelNotariaat 2010/6, 19
SamenvattingBehoefte aan belangenbehartiging in brede zin. Dat is de reden voor oprichting van de Nederlandse Branche Vereniging Notariaat. 'We willen toe naar kennisdeling, voorlichting en imagoherstel van het  notariaat', aldus voorzitter Anna de Vries.
Pagina19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKwaliteit en toezicht
TitelDe bewustwording is toegenomen
CiteertitelNotariaat 2010/6, 20
Samenvatting'Het gros van alle vastgoedtransacties is volkomen legitiem. Waar het om gaat is: hoe haal je de malafide transacties eruit? Daarvoor is samenwerking met andere partijen noodzakelijk', stellen Maaike Amsen en Willem Geselschap.
Pagina20-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamiliepraktijk
TitelNotaris gaat de boer op.
CiteertitelNotariaat 2010/6, 22
SamenvattingVeel notarissen lijken gebruik te maken va het Tros Radar-programma over de tweetrapsmaking en de wijzigingen in de successiewet om hun dienstverlening onder de aandacht te brengen. Ze geven lezingen en presentaties bij ouderenbonden en bibliotheken over testamenten en erfrecht. Hoe doen ze dat en wat levert het op?
Pagina22-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFamiliepraktijk
TitelScheidingsspecialist. Het gezin staat centraal.
CiteertitelNotariaat 2010/6, 25
SamenvattingOmdat ze meer wilde betekenen voor mensen die gaan scheiden, verruilde Renate Akerboom haar baan als kandidaat-notaris voor het bestaan als zelfstandig scheidingsspecialist. 'De echte vechtscheidingen komen niet zo snel bij mij.'
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOnroerendgoedpraktijk
TitelNotarissen wachten vaak te lang. Doorpakken met doorhalen
CiteertitelNotariaat 2010/6, 26
Samenvatting'Je kunt niet meer afgaan op toezeggingen', zegt de notaris, die een flinke schade opliep omdat een collega-notaris verzuimde de bank te vragen om een royementsvolmacht. Betrokkenen vermoeden dat de meerderheid van de hypotheken pas na drie maanden wordt doorgehaald. Soms duurt het zlefs drie jaar. Maar harde cijfers ontbreken. Een nieuwe beleidsregel en een ander werkproces bij de banken moeten leiden tot verbetering.
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGrensoverschrijdende nalatenschappen. Vereenvoudiging heel gewenst.
CiteertitelNotariaat 2010/6, 29
SamenvattingEr gebeurt van alles op Europees niveau. Dat bleek mar weer eens tijdens het seminar over Europese regelgeving voor internationaal privaatrecht bij grensoverschrijdende nalatenschappen in Madrid. Het is zaak de komende jaren actief in Brussel te zijn.
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe betrokken notaris
Titel'Sportbeoefening stimuleren voor mensen met een beperking'
CiteertitelNotariaat 2010/6, 31
Samenvatting'Stichting Bentinckfonds is al in 1971 opgericht. Het is begonnen als afscheidscadeautje van de burgerij vn Soest voor de toenmalige burgemeester, Baron van Bentinck. Er wer geld bijeengesprokkeld met de collectebus en met dat relatief kleine bedrag is de stichting gestart. Ze stelde zich ten doel "de bevordering van sportbeoefening en recreatie van minder validen".
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelEigen belang eerst?
CiteertitelNotariaat 2010/6, 33
SamenvattingOp de agenda van de Ledenraad deze maand staat als beslispunt de vaste (minimum)- tarieven. Er dient zich een drietal alternatieven aan. Het eerste is de invoering van de vaste (minimum) - tarieven, zoals bepleit door een viertal notarissen bij brief van 1 oktober 2009.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekICT
TitelDigitale attitude voor een Digitaal Notariaat
CiteertitelNotariaat 2010/6, 34
SamenvattingDat wat digitaal kan, zal ook digitaal moeten. Om dit te bereiken, moet de houding ten aanzien van ICT in het notariaat veranderen.
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKNB-nieuws
TitelTraining goed werkgeverschap. Werken aan de bedrijfscultuur
CiteertitelNotariaat 2010/6, 37
SamenvattingMet goed werkgeverschap haalt u het beste uit uw medewerkers. Met de training Goed werkgeverschap leert u hoe u samen met medewerkers kunt bouwen aan uw organisate.
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Rotterdam, 11-03-2010, 03/09 (YC0442)
CiteertitelNotariaat 2010/6, 40
SamenvattingBoedelnotaris betracht onvoldoende zorg jegens legitimaris en wekt de schijn van partijdigheid.
Pagina40-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Rotterdam, 11-03-2010, 26/09 (YC0439
CiteertitelNotariaat 2010/6, 40
SamenvattingIn dit concrete geval had de notaris moeten onderzoeken of was voldaan aan de interne beperkingen ten aanzien van de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij de vennootschap.
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 20-04-2010, 200.020.211/01 NOT
CiteertitelNotariaat 2010/6, 41
SamenvattingWanneer een notaris zich via een verwijzende makelaar afficheert, komen de onafhankelijkheid en onpartijdigheid,  op zijn minst schijnbaar, in het geding. Overtreding van de beleidsregel 'Adverteren via verwijzers'.
Samenvatting (Bron)Met de kamer is het hof van oordeel dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de notaris, zowel in wezen als in schijn dienen te zijn gewaarborgd en dat is ook het oogmerk van de meergenoemde beleidsregel. Wanneer een notaris zich , zoals in het onderhavige geval, via een verwijzende makelaar, afficheert, komen die onafhankelijkheid en onpartijdigheid, op zijn minst in schijn, in het geding. Met het plaatsen van de onderhavige advertentie zijn de artikelen 17Wna en 26 Vbg, alsmede de meergenoemde beleidsregel overtreden. Met de kamer is het hof van oordeel dat een notaris, die deel uitmaakt van een associatief samenwerkingsverband als het onderhavige, een maatschap naar burgerlijk recht, verantwoordelijk is voor het wervende optreden van die maatschap naar buiten ook indien die notaris geen directe bemoeienis heeft gehad met dat optreden. Ter terechtzitting in hoger beroep hebben de notarissen naar voren gebracht het belang van de beleidsregel te onderschrijven. Anders dan de kamer zal het hof om die reden en omdat een actieve betrokkenheid van de notarissen bij het plaatsen van de advertentie niet aannemelijk is geworden hen geen maatregel opleggen.
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BM2179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia
TitelPersonalia
CiteertitelNotariaat 2010/6, 42
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKanocolumn
TitelHet digitale kantoor
CiteertitelNotariaat 2010/6, 42
SamenvattingDe onschuldige toeschouwer (lees:cliŽnt) denkt over het notariaat over het algemeen dat het een kwestie is van 'plakken en knippen', want voor elke aktesoort bewstaat een modelletje, toch?
Pagina42-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn