Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 18-06-2010
Aflevering 8
RubriekActualiteiten
TitelActualiteiten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 256
SamenvattingDSB-zaken versneld behandeld

Extra normen voor cassatieadvocaten

24-uurs economie bij Rechtbank Den Bosch

Zieners straffen niet

Fries verdriet

Dubbel de klos

Kamer: meer toezicht op rechtsbijstandsverzekeraars
Auteur(s)L. Hesselink , T. Scheltema
Pagina256-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelComparitie als schaakspel
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 257
SamenvattingRecent heeft Janneke van der Linden in Tilburg een proefschrift verdedigd met de titel 'De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken.' Ik mocht daar een blik op werpen. De civiele zitting uit de titel verwijst vooral naar de comparitie van partijen. Het onderzoek richt zich enerzijds op de doelmatigheid van de comparitie vanuit het wettelijke perspectief (inlichtingen verkrijgen, schikken, voorbereiding van het vervolg van de procedure). Anderzijds wordt nagegaan of de partijen de zitting beleven conform hun verwachtingen.
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina257-257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Salduzregeling praktisch onwerkbaar'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 258
SamenvattingDe uitwerking van de Salduz-regeling is in de praktijk onwerkbaar en moet dringend worden verbeterd. Dat schrijft het kantoor Cleerdin-Hamer in een open brief aan portefeuillehouder strafpiket Jan Leliveld van de Orde.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina258-258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 259
SamenvattingRechten van vluchtelingen

Rol jurist in familiebedrijf

Expertise in de rechtszaal

Bouwen en ontwikkelen met de WABO

Landelijke pleitwedstrijden
Pagina259-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHet paradigma van de flutzaak
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 259
SamenvattingEen specialisme waar nauwelijks over wordt geschreven, is de praktijk van de flutzaak.
Toch zijn er nogal wat advocaten die zich kuist hier op toeleggen. Wie ernaar zoekt, ziet dat de database van rechtspraak.nl er vol mee staat. Met als constante factor de gewekte indruk van hoogwaardig belang. Hier raak ik aan het talent van veel advocaten om van een mug een olifant te kunnen maken, maar daar wil ik het nu niet over hebben.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina259-259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOndernemerstips voor advocaten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 260
SamenvattingZijn advocaten goede ondernemers? Als je hen zelf moet geloven wel. Maar andere ondernemers hebben hun twijfels, bleek op een bijeenkomst van advocaten en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf op 3 juni in Den Haag.
Auteur(s)L. Kuipers
Pagina260-260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelBerichten van de Orde: Nieuwe VSO-verplichtingen per 1 juli 2010
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 261
SamenvattingMet ingang van 1 juli 2010 zal een stagiaire die langer dan 39 maanden als advocaat staat ingeschreven jaarlijks opleidingspunten dienen te behalen. Deze verplichting bestond eerder op grond van art. 2 Verordening op de Permanente Opleiding, maar deze verordening is per 1 januari 2010 ingetrokken.
Pagina261-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelZonder procederen geen advocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 261
SamenvattingMet belangstelling en enig verwondering heb ik kennis genomen van het commentaar Van de deken: 'In de schaduw van het recht' in het Advocatenblad van 28 mei jl. Deze column roept om een reactie.
Auteur(s)M.J.A. Castelijn
Pagina261-261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAdvocaat in Goede Zaken. De praktijk van Liesbeth Zegveld: niet voor mensen die direct resultaat willen zien
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 263
SamenvattingDe internationale humanitaire zaken van Liesbeth Zegveld lopen wel een jaar of tien, en de uitkomst is uiterst onzeker. Ze laat zich niet ontmoedigen. 'Als het recht voor deze mensen niet kan betekenen, wat heeft het recht dan voor betekenis?'
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina263-265
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Advocaat-bedrijfsjurist even onafhankelijk als externe advocaat'. Discussie over verschiningsrecht Cohen-advocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 266
SamenvattingKomend najaar velt het Europese Hof van Justitie een oordeel over het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking die alleen hun werkgever als cliënt hebben. De advocaat-generaal zei eind april in haar conclusie dat zulke advocaten niet onafhankelijk genoeg zijn om voor het verschoningsrecht in aanmerking te komen. Luidt deze conclusie het einde in van de nu ruim 400 Cohen-advocaten?
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina266-269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek strafprocesrecht deel 2. 2009-2010
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 270
SamenvattingDe Salduz-uitspraken van de Hoge Raad leiden onmiskenbaar tot de belangrijkste verandering voor de dagelijkse strafrechtpraktijk. Maar de afgelopen periode stond ook in het teken van een nieuw arrest van de Hoge Raad over de behandeling van schorsingsverzoeken als appèl (slechts) in ingesteld tegen de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis.
Auteur(s)M. van Delft , P.T.C. van Kampen , R. Malewicz , A.J. van der Velden
Pagina270-281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet- en Regelgeving, Nieuwe wetten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 281
SamenvattingIn januari 2009 trad in werking de Wet tijdelijk huisverbod (stb. 2008, 421 jo. 484, Kamerstukken 30 657).
Pagina281-283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelBruikbaarheid van ter zitting afgelegde verklaring van medeverdachte
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 284
SamenvattingOok een verklaring die een verdachte in de eigen strafzaak ter zitting aflegt, kan vrij gemakkelijk tegen andere verdachten worden gebruikt.
Auteur(s)J.S. Nan
Pagina284-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelBroddelwerk of veroordelingsmachine?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 285
SamenvattingDe kritiek van Willem Wagenaar op het strafrechtelijk apparaat is nog zachtaardig in het licht van het in Nederland behaalde 'krankzinnige percentage veroordelingen'.
Auteur(s)G. van Daal
Pagina285-286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelNieuwe voorstellen om het de overheid makkelijker te maken. Regering wil definitieve geschilbeslechting bestuursrecht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 286
Samenvatting'Definitieve geschilbeslechting zal dan ook de komende jaren een centraal thema zijn in het beleid rond de Awb', schreef minister van Justitie Hirsch Ballin eind mei aan de Tweede Kamer. Dit zal de meeste betrokkenen bij het bestuursrecht als muziek in de oren klinken. Maar een rechtvaardiger bestuursrecht is nog ver weg.
Auteur(s)R. Mans
Pagina286-287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelAfdoening van geschillen als advocaat bemiddelaar is
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 291
SamenvattingDe voor advocaten geldende mogelijkheden tot afdoening van geschillen gelden eveneens wanneer de advocaat als bemiddelaar optreedt. De Geschillencommissie is ter zake bevoegd.
Auteur(s)L. Hamer
Pagina291-291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelBelang van hoofdofficier
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2010, nr. 8, p. 292
SamenvattingKlachten tegen advocaten kunnen worden ingediend door belanghebbenden. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt voor het Openbaar Ministerie of vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie. De hoofdofficier heeft belang bij handhaving van de toepasselijke bepalingen uit et Wetboek van Strafrecht.
Pagina292-293
Artikel aanvragenVia Praktizijn