TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 21-06-2010
Aflevering 6/7
RubriekColumn
TitelMinister Donner en de 'frauderende' zzp'ers
CiteertitelTRA 2010/55
SamenvattingAl geruime tijd zijn WW-gerechtigden in het nieuws die als zelfstandige aan de slag gingen en enige jaren later met terugvordering van de uitkering en een boete geconfronteerd werden. Zij zouden het aantal gewerkte uren niet juist opgegeven hebben. Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep moeten alle uren die men als zelfstandige werkt, worden opgegeven. Dus niet alleen de productieve uren, maar ook uren die men aan acquisitie en administratie besteedt, zich inleest in vakliteratuur, overleg voert met overheidsinstanties en banken, enzovoort.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina3-4
LinkVolledige tekst artikel (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe Nederlandse aanpak van 'flexicurity'? Onderhandelde ontwikkelingen in de vormgeving van tijdelijk werk
CiteertitelTRA 2010/56
SamenvattingTien jaar na invoering van de Wet Flexibiliteit en zekerheid (Flexwet) is het tijd de balans op te maken van de Nederlandse aanpak van 'flexicurity', ofwel de combinatie van flexilbiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt. Met de Flexwet werd met name zekerheid voor uitzend- en oproepkrachten uitgebreid en tevens flexibiliteit in het gebruik van tijdelijke contracten uitgebreid. Bij de vertaling van de Flexwet in cao's is er in veel gevallen een uitbreiding van flexibiliteit, terwijl de zekerheid voor tijdelijke krachten onvoldoende is gewaarborgd. Er is geen sprake van een fundamentele herverdeling van risico's, ofwel een innovatieve aanpak van 'flexicurity'.
Auteur(s)H. Houwing
Pagina5-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
Titel(Eenzijdig) beŽindigen van een ziektekostenbijdrage aan postactieven
CiteertitelTRA 2010/57
SamenvattingToen de Zorgverzekeringswet werd geÔntroduceerd in 2006, beŽindigden vrijwel alle werkgevers hun contractuele ziektekostenbijdragen aan postactieven. Vijftien uitspraken later blijkt dat het eenzijdig wijzigen van deze (arbeids)voorwaarde voor postactieven uitermate lastig is. In alle gevallen waarin de beŽindiging niet (direct of indirect) middels een cao plaatsvond, zijn de werkgevers in het gelijk gesteld. Opvallend is dat de gevallen waarin de cao wel de basis vormde van de beŽindiging, op ťťn na, het tegenovergestelde geldt. Dit artikel beschrijft de meest belangrijke conclusies die uit deze vijftien uitspraken getrokken kunnen worden.
Auteur(s)T. Huijg
Pagina11-14
LinkVolledige tekst artikel (heldlaw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHoge Raad 10 juli 2009: in perspectief geplaatst
CiteertitelTRA 2010, 58
SamenvattingTot 10 juli 2009 werd algemeen de opvatting gehuldigd dat bij seksuele intimidatie de subjectieve beleving van de geÔntimideerde ofwel de ongewenstheid van de gedraging in hoge mate bepalend was voor de vraag of er sprake was van seksuele intimidatie. Moet deze opvatting nu met de uitspraak van de Hoge Raad worden verlaten en is nu meer bepalend wat de bedoeling is van degene die intimideert?
Auteur(s)L.P.M. Klijn
Pagina15-18
LinkVolledige tekst artikel (kzoadvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2009:BI4209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 19-03-2010, 09/03617
CiteertitelTRA 2010, 59
SamenvattingVerrekening door werkgever met een tegenvordering op de werknemer
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Appelrechter niet gehouden (ambtshalve) te toetsen of de rechter in eerste aanleg op grond van art. 2 lid l F. bevoegd was; verrekening van loonvordering met tegenvordering is beperkt tot het loon dat niet onder de beslagvrije voet valt. (81 RO)
AnnotatorJ.J.M. de Laat
Pagina19-20
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BL1125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 05-03-2010, 08/02647
CiteertitelTRA 2010, 60
SamenvattingUitleg van een bij de cao behorend reglement en het belang van eerdere versies van de cao
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Uitleg van reglement dat onderdeel uitmaakt van CAO. De inhoud van het reglement, dat behoort tot de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO, moet worden aangemerkt als recht in de zin van art. 79 RO. Interpretatie aan te merken als rechtsoordeel.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
Pagina20-22
UitspraakECLI:NL:HR:2010:BK8096
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 12-01-2010, 200.035.254
CiteertitelTRA 2010, 61
SamenvattingGeen wanbeleid. Onmiddellijke voorzieningen weer ingetrokken.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer 12 januari 2010 Sint Antonius Stichting/B.V. Amsterdamsche Huizenhandel en Administratiemaatschappij
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina22-24
LinkVolledige tekst annotatie (Tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2010:BK9673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-03-2010, 09/1083 WW
CiteertitelTRA 2010, 62
SamenvattingZzp'ers met een valse start
Samenvatting (Bron)Herziening WW-uitkering. Terugvordering. Boete. Appellante heeft ten onrechte volstaan met vermelding van de declarabele uren en hiermee de informatieplicht heeft geschonden. Voor de vaststelling van de omvang van de werkzaamheden als zelfstandige zijn volgens vaste rechtspraak niet alleen de gefactureerde uren van belang, maar ook de uren die besteed zijn aan acquisitie, administratie, correspondentie, reistijd, scholing, telefoontjes en dergelijke. Niet nakomen inlichtingenverplichting niet verwijtbaar.
AnnotatorB.J.M. de Leest
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:CRVB:2010:BL8318
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelCourt of Appeal for Western Sweden, 12-02-2009, 89/09 Case no. A 268/04
CiteertitelTRA 2010, 63
SamenvattingDe zweedse rechtsgang na het Laval-arrest
AnnotatorK. Boonstra
Pagina26-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelN. van Gestel, P. de Beer en M. van der Meer, Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat. Veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid
CiteertitelTRA 2010, 64
Auteur(s)E.P. de Jong
Pagina29-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn